KERİM KOCAMAN

KERİM KOCAMAN

Kıdemli Avukat


T: +90 850 333 86 60

M: info@mgc.com.tr

A: Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Astoria No:127 B Blok 5. Kat, 34394 Şişli/İstanbul


Kerim KOCAMAN Hakkında

Ankara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nden 2017 yılında mezun olan Kerim KOCAMAN, İstanbul’da İplikçioğlu Hukuk Bürosu’nda yasal hukuk stajını tamamlamıştır.

Deniz Hukuku, Sağlık Hukuku, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Yayın Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında çalışmıştır. Çalışma alanlarıyla ilgili bölgesel ve ulusal projelerde yer almıştır. Çalıştığı alanlarda ulusal etkisi olan Kanun, Genelge ve Yönetmelik çalışmalarına da katkıda bulunmuştur.

Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları da dahil olmak üzere; Uluslararası Siyasi ve Sosyolojik Örgütler çalışma alanlarındadır.

EĞİTİM

  • Ankara Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (2013-2017),
  • Esenyurt Üniversitesi – Tezsiz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisansı (2018-2019),
  • Netkent Üniversitesi – Tezsiz İşletme Fakültesi Yüksek Lisans (2019-2020),
  • Kapadokya Üniversitesi – Tezli Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans (2020).

ÜYELİKLERİ

  • İstanbul Barosu (İB).

Sitemizde Yayımladığı Makaleler

Makale Adı
İpoteğin Fekki (Kaldırılması) Davası
Taşınmaz Rehni Nedir?
Haksız Yapı (Haksız İnşaat) ve Taşkın Yapı Kavramları
7456 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazların Kısmi Bölünme Yoluyla Devrinde Vergisel Avantajların Sona Ermesi
İnşaat Sözleşmeleri: Türleri, Özellikleri ve Uluslararası Uygulamalar
İnşaat Şirketleri ve Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı) Hakkında Temel Bilgiler ve Uygulamalar
İmar Kanunu ve Aykırı Yapılar
Parselasyon, İfraz ve Tevhit Nedir?
İmar Uygulaması ve İnşaat Ruhsatı (Yapı Ruhsatı): Temel Bilgiler ve Uygulamalar
İmar Planı Değişikliği ve Değer Artış Payı
Tüm Detaylarıyla İmar Planları ve Ölçekleri
İmar Hukuku’ndan Doğan Davalar Nelerdir?
Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır?
Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır?
Otoparklardan Ücret Alınabilir mi? AVM ve Belediye Otoparkları Ücretlendirilebilir mi?
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?
Deprem Kaynaklı Zararların Tazmini
Ortak Giderler (Aidatlar) Nelerdir?
Tapu İptal ve Tescil Davalarında Vekalet Ücreti ve Birtakım Özel Durumlar
Oturma Hakkı (Sükna Hakkı) Nedir?
Kira Artışı Neye Göre Yapılır? Nasıl Hesaplanır?
Hatır Taşımacılığı Nedir?
Mirasçıların Murisin Borçlarından Sorumluluğu
HMK Uyarınca İlk İtirazlar
Taraflardan Birine Tebligat Yapılmaması Durumunda Dava Süreci
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
Avukatın Azledilmesi
Kira Sözleşmesi ve Alt Kira Sözleşmesi
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ayıp ve Eksik İfa
Merkez Bankasının Hukuki Statüsü Nedir?
Tahliye Taahhütnamesi Nedir?
TTK Kapsamındaki Özel Ortaklık İlişkileri
Trafik Kazalarında Tazminat Davaları
TBK Madde 352 Uyarınca Kiracıdan Kaynaklı Tahliye Sebepleri
Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu Nedir?
Kamulaştırmasız El Atma
Yeni Yönetmelik Uyarınca Malpraktis Davaları
“BlaBlaCar” Taşımalarının Hukuki Statüsü Nedir?
Non-Fungible Tokenların (NFT) Hukuki Niteliği Nedir?
Kiraya Verenden Kaynaklı Tahliye Sebepleri
KVKK Kapsamında Çerezler
Taşınmazların Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Tescili
Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı
Reklamın Hukuki Niteliği ve Karşılaştırmalı Reklamlar
AVM ve İşletmeler Arasındaki İlişkileri Düzenleyen Yeni Yönetmelik
Tapu Kütüğündeki Şerhler
FIDIC Sözleşmesi Nedir?
Ortak Velayet Nedir?
Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satışı
Taşınmazın Ayni Sermaye Olarak Tescili
Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm
Taksi Plakası Kirası
Bileşik Faiz Nedir?
Yabancıların Aile Hukuku Alanındaki Davalarında Yetkili Mahkemeler Hangileridir?
Alt Kira Sözleşmeleri
Paylı Mülkiyete Konu Taşınmazın Kiralanması
Kira Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu Nedir?
Sözleşme Belirtilen Adres ile Mernis Adresine Yapılan Tebligatlar
Denkleştirme Davası Nedir?
E-Ticaret Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
Tenkis Davası Nedir?
2b Arazilerinin Alınması ve Tescil Edilmesi
Orman Vasıflı Arazi Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davaları ve Orman Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma İşlemleri
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
Eylemli Orman Nedir?
Gayrimenkul Yatırım Fonu Kurmanın Avantajları Nelerdir?
Apartman Yönetimi ve Kat Malikleri Kurul Toplantısı
Apartman Duvarlarındaki Reklam Panosu
Ticari Defterlerin Delil Niteliği
Tanık Delili Nedir?
İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Edilen Taşınmazın İhtiyaca Uygun Kullanılmadığının Tespiti
Bilirkişinin Görevi Nedir? Ve Yetkileri Nelerdir?
İkrarın Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Yeri
Şerefiye Davası Nedir?
Basiretli Tacirin Yükümlülük ve Sorumlulukları Nelerdir?
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Keşif Nedir?
Muhtar Senediyle Taşınmaz Satışı
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
Karayoluyla Eşya Taşıma Sözleşmesinin Hukukî Niteliği
Olumsuz Uyarlama Kaydı Bulunan Sözleşmelerde Uyarlama Talep Edilebilir mi?
Münhasır Yetkili Firmanın Yasal Hakları Nelerdir?
Alt İşverenlik Nedir?
Kamu İhale Kanunu Nedir?
İhtiyati Tedbir Talebi Nedir?
Özel Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların Hukuki Hakları Nelerdir?
İşveren İşçiye Avans Vermek Zorunda Mıdır?
İstenmeyen Komşu
İskan Ruhsatı Nasıl Alınır?
Avukatlıkta Reklam Yasağı
Dava Sırasında Takas Hakkının Kullanılması Nedir?
Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur?
Gayrimenkul (Taşınmaz) Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?
Etkili Başvuru Hakkının İhlali Nedir?
Nesnelerin İnternetine Hukuki Bakış
Kiracının İhtiyaç Nedeniyle Tahliyesi
Kaçak Kat Kiraya Verilir mi?
Kamulaştırma Nedir?
Eşin Aşırı Borçlanması Boşanma Sebebi midir?
Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti
Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?
Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi ve Uygulaması
İsviçre Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Temsil İlişki ve Yetkisiz Temsile İlişkin Yargıtay Görüşleri
Yetkisiz Temsil
Motorlu Araçlarda Blokeli Satış İşlemi
Bildirimsiz Verilen HGS Cezalarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Payların Satışı
Özel Güvenliklerin Arama ve Kimlik Sorma Yetkisi
HGS Ödemelerinde Sorumluluk
HIV Virüsü Boşanma Sebebi Midir?
HIV/AIDS Evlilik için Engel Teşkil Eder mi?
Adi Ortaklığa Genel Bir Bakış