Okuma Süresi: 3 Dakika

Kurumsal Hukuk Müşavirliği: Şirket ve İşletmeler için Danışmanlık

Şirket Müşavirliği

Günümüzde küresel ekonomi, şirketlerin sürekli değişen piyasa koşullarına uyum sağlamalarını ve rekabetçi kalmalarını gerektiren karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda, şirket müşavirliği hizmeti, işletmelerin büyüme, verimlilik ve başarılarını artırmak için önemli bir rol oynamaktadır.

Şirket müşavirleri, deneyim ve uzmanlık ile sektörel trendler ve stratejik yönetim uygulamaları hakkında bilgi sunarak, işletmelerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktadır. Bu makale, şirket müşavirliği hizmetinin iş dünyasındaki önemini, sağladığı avantajları ve başarılı bir müşavirlik ilişkisi için kritik faktörleri derinlemesine inceleyerek, bu süreçte rol alan tüm taraflar için değerli bir kaynak sunmayı amaçlamaktadır.

Şirket Müşavirliği Hizmeti: Şirket Müşavirliği Nedir?

Şirket müşavirliği ya da hukuk müşavirliği, şirketlerin her türlü hukuki işleminde destek sağlayan bir danışmanlık hizmetidir. Şirketlerin taraf olduğu davaların takip edilmesinden ticari alacak ve borç ilişkilerine, hukuki sözleşme hazırlanmasından personel ilişkilerine kadar hukuki birçok konuyu içerir. “Kurumsal hukuk müşavirliği” olarak da bilinen şirket müşavirliği, markanın değerinin korunması için gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Peki, hukuk müşavirliği nedir? Hukuk müşavirliği verilen hizmetler nelerdir? MGC Legal’in şirket müşavirliği hizmetleri nelerdir? İşte cevapları…

Hukuk Müşavirliği Nedir?

Hukuk müşavirliği; yasal konular, hukuki düzenlemeler ve sözleşmeler gibi konularda şirketlere, kurumlara ya da bireylere hukuk müşaviri tarafından verilen hizmetleri kapsayan bir kavramdır. Şirketin, kurumun ya da bireylerin yasal ve hukuki durumlarının denetlenmesini sağlayan hukuk danışmanlığı, ayrıca, çeşitli hukuki tavsiyelerde de bulunabilir. Bunlarla birlikte soruşturmaların ve davaların takip edilmesi, uyuşmazlıkların önlenmesi gibi konularda da destek sağlayan hukuki bir mekanizmadır.

Kurumsal Hukuk Müşavirliği Nedir?

Kurumsal hukuk müşavirliği; ticari şirketlere odaklanan hukuki işlemleri ifade eden bir kavramdır. Kurumsal hukuki işlemler, çeşitli sözleşmeler, ulusal ya da uluslararası şirket girişimleri, şirket ortaklıkları ve birleşmeler gibi konularda profesyonel hukuk hizmetleridir.

Hukuk Müşaviri Nedir?

Hukuk müşaviri; şirketlere, bireylere ya da çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren kurumlara sözleşme, anlaşma, denetlenme ve düzenleme gibi hukuki süreçlerde profesyonel destek sağlayan; gerektiğinde hukuki sorunlar için çözüm sunan hukuki bir temsilcidir. Müvekkillerinin hukuki soruşturmalarında ve davalarında şirketi ya da kurumu temsil eden hukuk müşaviri; şirket müşavirliğinin odağında yer alır.

Hukuk Müşavirliğinde Verilen Hizmetler Nelerdir?

Bir hukuk danışmanının hukuk danışmanlığı kapsamında şirketlere sunduğu hizmetlerinden bazıları şunlardır;

Şirket Müşavirliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

  • Şirket danışmanlığı ile avukatlık arasında önemli farklar vardır. Şirket danışmanlığı; “önleyici hukuk hizmeti” sağlayan bir hizmettir. Avukatlık ise, telafi edici nitelikte hizmet sağlar.
  • Şirket danışmanlığı; muhtemel ya da potansiyel hukuki sorunların ortaya çıkmasını önlemeye odaklanır.
  • Kurumsal hukuk müşavirliği; şirketlerin ticari faaliyetlerini hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesini destekleyen bir hizmettir.
  • Hukuk müşavirleri, tüzel kişilerin beklentilerini ve taleplerini karşılayabilecek yetkinlikte olmalıdır. Ticari terimler, Şirketler Hukuku ve işletme konularında bilgi sahibi olmalıdır.
  • Hukuk müşavirliği ya da şirket müşavirliğinin çalışma usul ve esasları, Türk Borçlar Kanunu (TBK) ve Avukatlık Kanunu hükümlerine göre belirlenir.
  • Hukuk müşavirliği vekalet ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiştir. Buna göre, tarifede, şirketlerin avukatlara ödeyecekleri avukatlık ücreti için asgari bir tutar belirlenmiştir. Hukuk müşavirliği vekalet ücreti, bu asgari tutarın altında belirlenemez.

MGC Legal’in Sunduğu Şirket Müşavirliği Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal; kurumsal yönetim, kurumsal yönetişim, sözleşme hazırlanması ve sözleşme müzakeresi gibi konularda şirketlere kurumsal hukuk müşavirliği hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca, şirketlerin günlük işleri ile ilgili tavsiyelerde bulunmak, resmi kurumlarla ilişkiler, idari inceleme ve soruşturmalar ve operasyon destek hizmetleri gibi hizmetler de sunmaktadır.

MGC Legal bünyesindeki alanında uzman hukukçularımız, bir bütün olarak müvekkillerinin iş dünyasındaki çözüm ortağı olmak için her türlü çabayı göstermektedir. Kurumsal hukuk müşavirliği hizmetlerimiz, şirketlerin işlerinin yoğunluğuna göre sağlanmaktadır. Şirket yönetimi ya da ilgili birimleri ile yapılan planlamalar doğrultusunda hukuk müşavirliği kapsamındaki her türlü hizmet sunulmaktadır.