Okuma Süresi: 3 Dakika

Yabancılar İçin Kapsamlı Hukuki Destek & Danışmanlık: Türkiye’de Yaşam, Çalışma ve Vatandaşlık

Yabancılar Hizmet Paketi

Yabancılar hizmet Paketi, MGC Legal tarafından ortaya çıkarılmış bir üründür. Yabancılar Hukuku kapsamında; gerçek ve tüzel kişilere Türkiye’de oturma ve çalışma izni alma kapsamında verilen hukuki bir danışmanlık hizmetidir. Buna ek olarak; Türk vatandaşlığı başvurularında da kapsamlı destek sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında; çalışma ve oturma izinleri dışında, vatandaşlık başvuruları ve gümrük geçişleri gibi konularda da gerekli hukuki destek sağlanır. Peki, Yabancılar Hukuku nedir? MGC Legal’in Yabancılar Hizmet Paketi neleri kapsar?

Yabancılar Hukuku Nedir?

Yabancılar Hukuku; gerçek kişilerin yabancı bir ülkedeki hukuki durumunu ifade eden bir kavramdır. Ayrıca, kişinin yabancı ülkede ki haklarını, yükümlülüklerini ve statülerini de kapsayan Yabancılar Hukuku, tüzel kişiler bakımından da çalışanların yabancılık statüsüne göre hukuki durumunu inceler.

Türkiye’de Yabancılar Hukuku, Devletler Hukuku’nun bir alt dalı olarak düzenlenmiştir. Bu çerçevede, Kamusal Uluslararası Hukuk ve İdare Hukuku gibi diğer hukuk dalları, Yabancılar Hukuku ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilidir.

Yabancılar Hukuku (Göç Hukuku) Avukatı Kimdir?

Yabancılar Hukuku avukatı, Türkiye’deki yabancıların hukuki ihtiyaçlarına göre hizmet veren hukukçudur. Yabancılar açısından hukuki sorunların çözümünü sağlamaktadır. Yürürlükteki mevzuatlar, içtihatlar ve mahkeme kararları çerçevesinde hizmet verir.

Yabancılar Hukuku İçin Avukatlık Hizmeti Nasıl Verilir?

Türkiye’de Yabancılar Hukuku, yabancı gerçek kişilerin kişisel ve maddi haklarını kapsayan hukuk dalıdır.

Yabancıların ikametleri ya da otuma izni, çalışma izinleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı evliliği ve boşanma işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından çocuk sahibi olması, seyahatleri, nüfus kayıt işlemleri ve vatandaşlık başvuru işlemleri gibi birçok başlık içerir.

Yabancılar Hukuku (Göç Hukuku) Danışmanlığı Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Yabancılar Hukuku avukatlığı veya danışmanlık hizmetleri kapsamından temel olarak verilen hizmetler şunlardır;

 • Türkiye’deki bir şirkette çalışma izni,
 • Türkiye’de ikamet (oturma) izni,
 • Göç ve vatandaşlık dairesi kararlarına ilişkin hukuki süreçler,
 • Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri,
 • Ülkeye giriş yasağına ilişkin işlemler,
 • Yurt içi bankacılık işlemlerine ilişkin resmi süreçler,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kuruluşlarına ilişkin işlemler,
 • Yabancıların Türkiye’de evlilik ve evliliklerini tanıtma süreci işlemleri,
 • Yabancıların Türkiye’de boşanma süreçleri işlemleri.

Yabancı Çalışma İzni Nedir?

Yabancı çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren bir belgedir. Yabancı çalışma izni başvurusu için bazı evraklar talep edilmektedir. Şirketler de, yabancı çalışanları için bazı evrakları ibra etmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatına göre yabancı çalışma izni türleri şunlardır;

 • Süreli çalışma izni,
 • Süresiz çalışma izni,
 • Bağımsız çalışma izni.

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de yabancı çalışma izni başvurusu, yurt içi başvuru ve yurt dışı başvur olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yurt dışından çalışma izni almak isteyen bir yabancı, halihazırda ikamet ettiği ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna veya Büyükelçiliğine çalışma vizesi başvurusunda bulunur.

Yurt içinden çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu kişinin çalışma izni alabilmesi için en az altı ay süreli ikamet iznine sahip olması gerekmektedir. İkamet iznine sahip yabancı işçi için gerekli çalışma izni başvurusu, işveren vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online sistem üzerinden yapılmalıdır.

Bu aşamadan sonraki aşamalar yurt içinden veya yurt dışından yapılan tüm prosedürler için aynıdır. Bakanlık gerekli incelemeleri yapar ve işlemi sonuca bağlar.

Yabancı çalışanlar, çalışma izni türüne göre belirlenen süre kadar Türkiye’de çalışabilir. Yabancı çalışma izni başvurularında evrak süreçleri eksiksiz tamamlandığında; bir ay içerisinde çalışma izni verilir.

MGC Legal’in Yabancılar Hukuku Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal, müvekkili olan şirketlerin çalışanlarına yönelik Yabancılar Hukuku işlemlerinde destek sağlamaktadır.

Çalışanların oturma ve çalışma izinlerinin alınması süreçlerinde destek vermektedir. Şirketlerin vizyonları çerçevesinde insan kaynaklarının yüksek seviyede mobiliteye sahip olması için çaba sarf eden MGC Legal, şirketlerin amaçlarına ulaşması için katkı sağlamaktadır.

MGC Legal Yabancılar Hizmet Paketi çerçevesinde şu hizmetler sunulmaktadır;

 • Yabancı oturma izni alınması,
 • Yabancı çalışma izni alınması,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı başvuruları ve süreçlerin takibi,
 • Yabancıların gayrimenkul yatırım sürecinde hukuki destek ve süreçlerin takibi,
 • Yabancıların Türkiye’de evlilik süreci,
 • Yabancıları Türkiye’de boşanma süreci,
 • Yabancıların Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri,

MGC Legal olarak şirketler için profesyonel Yabancılar Hukuku (Göç Hukuku) danışmanlığı sağlıyoruz. Yabancılık unsuru içeren konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Yabancı çalışma izni başvurularında gerekli evrakların tamamlanması ve sürecin sonuçlanması için gerekli takipleri yapıyoruz.

Yabancı çalışma izni talepleri için hızlı ve kesin çözümler sunuyoruz. Mevzuat değişikliklerine göre şirketleri yönlendiriyoruz.


İlginizi Çekebilir: