| Okuma Süresi: 3 Dakika
|

Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur?

KERİM KOCAMAN GÜLİZ ARPALI
Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur?

Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur?” sorusunu ekibimiz cevaplıyor.

Akaryakıt İstasyonlarının Kurulması

Araçların artmasıyla beraber akaryakıt istasyonlarına duyulan ihtiyaç da paralel olarak artış göstermektedir. Geçmişte şehir içlerinde çok görmediğimiz akaryakıt istasyonlarına günümüzde mahalle aralarında bile rastlamaktayız. Akaryakıt istasyonlarının kurulması ve ruhsatın alınması için gereken şartlar birçok kanun maddesinde düzenlenmiştir.

Kişinin kendi arazisinde akaryakıt istasyonu kurabilmesi için ilk önce dikkat edilmesi gereken husus bölgenin imar planıdır. Uygulanacak yer hakkında detaylı bilgi veren, bölgenin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan imar planlarında, akaryakıt istasyonu kurulabilecek alanlar belirlenmektedir.

Bunun dışında ise arazinin imar planında ticaret ve sanayi bölgesinde olması gerekmektedir. Tarım arazisinde bulunan bir arsada akaryakıt istasyonu kurmak isteniyorsa söz konusu arazinin tarım arazisinden çıkarılması gerekmektedir. Aynı zamanda akaryakıt istasyonunda oto yıkama imkânı sunmak için ise arazinin su toplama havzasında olmaması gerekmektedir.

Kurulacak arazinin minimum 1.600 metrekarelik bir olan olması, en yakın kavşağa 150 metre uzaklıkta olması ve en yakın bölünmüş veya bölünmemiş yola 50 metre yakın olması gerekmektedir. Şehirler arası yollarda diğer akaryakıt istasyonu ile aynı yönde akaryakıt istasyonu kurmak için aradaki mesafenin 10 kilometreden az olmaması gerekirken şehir içinde bu mesafe 1 kilometreden az olamaz. Bu şartları sağlayan arazilerde akaryakıt istasyonu ruhsatı alarak akaryakıt istasyonu kurmak mümkündür.

Akaryakıt ve LPG İstasyonu Kurmanın Ruhsat Aşamaları Nelerdir?

Yeni kurulacak istasyonlarda Akaryakıt ve LPG ruhsat talebi için öncelikle ilgili bulunduğu belediyelere Çalışma Ruhsatı talebinde bulunulur. GSMİ Kurulu tarafından verilen Yer Seçimi-Tesis İzni Kararı olumlu ise, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce “İtfaiye onaylı Avan Proje” Gayri Sıhhi Müessese Mevzuatına göre onaylanmakta olup, yer seçimi ve tesis izni düzenlenmektedir. Yer Seçimi-Tesis İzni alan istasyon, inşaat izni (inşaat ruhsatı) almak için mimari ve tesisat projeleri, zemin emniyeti ile ilgili raporlarla birlikte bağlı bulundukları İlçe / İlk Kademe Belediyelerinin imar birimine başvurulması gerekmektedir.

İlçe / İlk Kademe Belediye Başkanlığı İmar Mevzuatı açısından uygunluğu incelenmesinin akabinde eğer İmar Mevzuatı bakımından uygun ise mimari proje ve tesisat projesi onaylanıp inşaatın kurulmaya başlanması için “İnşaat İzni” (inşaat izni) verilir. İnşaat İzni alan İstasyon ilgilileri mimari projeye göre inşaatı tamamlanır ve akabinde “Yapı Kullanma İzni – İskan Belgesi” almak için İlçe / İlk Kademe Belediyeye başvurulması gerekmektedir.

İlgilisince, GSM ruhsatı için Yapı Kullanma İzni ve diğer belgelerle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurulur. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, işyerini Gayri Sıhhi Müessese Mevzuatı açısından Mahallinde tetkik ederek, Çalışma Ruhsatı verilip verilmeyeceği hususunda karar alınmak üzere dosyayı Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kuruluna sunulur. Kurul kararı olumlu ise Gayri Sıhhi Müessese Kurul kararı sonucunda yapılacak olan işlemlerden; Kurul Kararının yazılması, Çalışma Ruhsatının Düzenlenmesi ve Makine Yerleşim Projesi onay işlemlerinin yapılması hususları, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce yürütülecek Kurul Kararı Olumlu olmaması durumunda ise gerekçesi ile birlikte bildirilecektir.

İlginizi Çekebilir: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği.

Akaryakıt İstasyonunun Kurulacağı Arazi Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilebilir mi?

Arazi sahipleri araziler üzerinde dağıtım şirketleri lehine tapu kütüğüne tescil edilerek intifa hakkı tesis edebilirler. TMK m.794- 822 arasında düzenlenen intifa hakkı diğer irtifak haklarında farklı olarak hem taşınırlar hem de taşınmazlar üzerinde kurulabilmektedir. Aynı zamanda lehine intifa hakkı tesis edilen kişi mülkiyet hakkından sonra en geniş yetkilere sahip olmaktadır ve tam yararlanma hakkına sahiptir. İntifa hakkı kişi ile sıkı bağlantı içerisindedir. İntifa hakkının süresi TMK m.797 ile gerçek kişilerde kişinin ölümü ile son bulur ancak tüzel kişilerde bu süre 10 yıldır.

Bu nedenle başkasına devredilmesi ve mirasçılara geçmesi mümkün değildir. Ancak devri mümkün olmasa da TMK madde 806/1 gereğince sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça intifa hakkının kullanımı üçüncü kişiye devredilebilir. İntifa hakkı sahibi değişmez ancak kullanımı başka bir kişiye ait olur. İntifa hakkına sahip olan dağıtım şirketi bayilere işletme faaliyetinde bulunma yetkisi vererek kullanım hakkını üçüncü kişiye devretmiş olacaktır. Bayi, arazi maliki olabileceği gibi üçüncü bir kişi de olabilir. Bayi ile dağıtıcı arasında gerçekleşen sözleşme süresi, intifa hakkının süresinden farklı olarak Rekabet Hukuku süre sınırlamaları esas alınarak belirlenir.

Akaryakıt İstasyonu Kurmak İçin Bayilik Sözleşmesi Nedir?

Akaryakıt bayilik sözleşmesi, akaryakıt dağıtım şirketlerinin akaryakıt ürünlerinin kullanıcılara ulaşması amacıyla bayiler ile arasında kurmuş olduğu bir sözleşmedir. Akaryakıt sözleşmesi her iki tarafa da borç yükleyen, sürekli borç doğuran bir sözleşme niteliğindedir.

Kar ve zararı kendisine ait olan bayilerin sürüm arttırma yükümlülükleri bulunmaktadır. Akaryakıt bayilik sözleşmesi için herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Ancak bayilerin bayilik lisansı almaları gerekmektedir. Belirtilen şartlar sağlandığı taktirde akaryakıt istasyonu kurulması ve işletilmesi mümkün olacaktır.

“Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur?” sorusunda daha fazla cevap almak için ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler: Akaryakıt İstasyonu, Akaryakıt İstasyonu Kurmak, Akaryakıt İstasyonu Bayiliği, Akaryakıt İstasyonu Nasıl Kurulur?