Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Aracı


1
Bilgileri Gir
2
Hesapla
3
Sonucu Gör

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Robotu


Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Sonuçları

Veri girişiniz sonrasında sonuçlar aşağıda tablo şeklinde listelenecektir.


Yıllık İzin Çalışma AralığıYıllık İzin Günleri
1 ila 5 Yıl (5’inci yıl dâhil)14 gün
6 ila 15 Yıl (15’inci yıl dâhil)20 gün
15 Yıldan Sonra26 gün
50 Yaşından Büyük Çalışan (50'inci yaş dâhil)20 gün
18 Yaşından Daha Küçük Çalışan (18'inci Yaş Dâhil)20 gün
Kamu (Memur) İzin Çalışma AralığıYıllık İzin Günleri
1 ila 10 Yıl (10’uncu yıl dâhil)20 gün
10 Yıldan Sonra30 gün

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Aracı

İş hayatında, çalışanların en temel haklarından biri yıllık izindir. Bu izin süresince, çalışanların maddi haklarının korunması ve yıllık izin ücretlerinin doğru hesaplanması önem taşımaktadır. Bu kapsamlı rehberde, yıllık izin ücreti hesaplama sürecine ayrıntılı bir bakış sunacağız. Hesaplama yöntemlerinden yasal dayanaklara, sık karşılaşılan durumlardan özel senaryolara kadar geniş bir yelpazede bilgilendirme yapacağız. Amacımız; bu konuda en kapsamlı ve faydalı bilgileri sunarak, okuyucularımızın bu süreci en iyi şekilde anlamalarını sağlamaktır.

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık izin, çalışanların belirli bir hizmet süresi sonrasında, işverenleri tarafından ücretli olarak verilen dinlenme süresidir. Bu süre zarfında, çalışanların maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz ve tüm maddi hakları korunur. Türkiye’de yıllık izin süreleri, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

İlginizi Çekebilir: Maaşın Elden Ödenmesi.

Yıllık İzin Süresinin Belirlenmesi

Yıllık izin süresi, çalışanın hizmet süresine göre değişiklik gösterir. Özel Sektör çalışanları için genel olarak:

 • 1 ile 5 yıl arasında aynı işveren yanında çalışanlar için 14 gün,
 • 5 ile 15 yıl arasında çalışanlar için 20 gün,
 • 15 yıldan fazla çalışanlar için ise 26 gün yıllık izin şeklindedir.

Kamu (memur) çalışanlar için ise:

 • 1 ila 10 yıl (10’uncu yıl dâhil) çalışanlar için 20 gün,
 • 10 yıldan sonra 30 gündür.

Bu süreler, çalışanın yaşına ve işin niteliğine göre de değişebilir. Örneğin, 18 yaşından küçük ya da 50 yaşından büyük işçilere en az 20 gün yıllık izin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Yöntemleri

Yıllık İzin Ücreti Hesaplama Yöntemleri

Yıllık izin ücreti hesaplama, işçinin aldığı maaşa göre yapılır. Bu hesaplamanın iki ana yolu:

Brüt Maaşa Göre Hesaplama

Brüt maaş, işçinin sigorta primi, vergiler ve devlet tarafından yapılan kesintiler dahil edilerek hesaplanan toplam ücrettir. Brüt maaşa göre yıllık izin ücreti hesaplaması, genellikle işçinin son aldığı maaş baz alınarak yapılır.

Net Maaşa Göre Hesaplama

Net maaş, işçinin eline geçen, tüm kesintiler yapıldıktan sonra kalan maaştır. Net maaşa göre yıllık izin ücreti hesaplaması yapılırken, işçinin son çalışma ayındaki net maaşı baz alınır.

Yasal Çerçeve ve Mevzuat

Yıllık izin ve bu iznin ücretlendirilmesi, Türkiye’de 4857 Sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Ayrıca, iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kullanılmayan yıllık izin süreleri için işçiye, son ücreti üzerinden hesaplama yapılması ve ödeme yapılması gerektiği vurgulanır.

İşçi ve İşveren Yükümlülükleri

Yıllık izin sürecinde hem işçi hem de işveren bazı yükümlülüklere sahiptir. İşçiler, yıllık izinlerini kullanmak için işverene yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. İşverenler ise işçinin yıllık izin hakkını kullanmasını sağlamak ve izin süresince işçinin ücretini ödemekle yükümlüdür.

Sürekli ve Geçici İş Sözleşmeleri

Sürekli iş sözleşmeleri, yıllık izin ücreti hesaplama sürecinde önemli bir yer tutar. Sürekli çalışanlar için, yıllık izin süreleri ve buna bağlı ücretler, İş Kanunu’na göre belirlenir. Öte yandan, geçici iş sözleşmelerine sahip işçilerin yıllık izin hakları ve ücretleri, çalışma sürelerine ve sözleşmenin şartlarına göre değişebilir. Örneğin, mevsimlik işlerde çalışan işçiler, genellikle standart yıllık izin haklarından farklı koşullara tabi tutulurlar.

Part-Time (Yarı Zamanlı) ve Full-Time (Tam Zamanlı) İş Sözleşmeleri

Part-time çalışanlar için yıllık izin ücreti hesaplama, çalışma saatlerine göre orantısal olarak yapılır. Tam zamanlı çalışanlarla karşılaştırıldığında, part-time çalışanların yıllık izin süreleri ve ücretleri, haftalık çalışma saatlerine göre ayarlanır. Full-time çalışanlar ise tam çalışma saatlerine dayalı olarak standart yıllık izin ücreti hesaplama yöntemlerini takip ederler.

Yıllık İzin Ücreti ile İlgili Özel Durumlar

Yıllık izin ücreti hesaplamasında dikkate alınması gereken bazı özel durumlar bulunmaktadır. Bu durumlar, hesaplamanın doğru yapılması için önemlidir. Bu özel durumlar doğum veya evlilik olabilir.

Mevsimlik ve Kampanya İşlerinde Yıllık İzin

Mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışan işçilerin yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Ancak, eğer işçi bir takvim yılı içinde 11 aydan fazla çalışmışsa, o yıl için yıllık izin hakkı kazanır.

İlginizi Çekebilir: İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mevsimlik İş Sözleşmesi.

Doğum ve Evlilik Gibi Özel Durumlar

Doğum, evlilik ve benzeri özel durumlarda işçilere ek izin hakları tanınabilir. Örneğin, doğum yapan çalışanlara belirli sürelerde ücretsiz izin kullanma hakkı verilir. Bu tür izinler, yıllık izin süreleriyle birleştirilmez ve ayrı olarak değerlendirilir.

Yıllık İzin Ücretinin Önemi ve Avantajları

Yıllık izin ücreti hem işçi hem de işveren açısından büyük önem taşır.

İşçi ve İşveren Açısından Faydaları

Yıllık izin ücretinin doğru hesaplanması, işçilerin maddi haklarının korunmasını sağlar. Bu, işçiler için mali güvenlik ve iş tatmini açısından önemlidir. İşverenler için ise yasal yükümlülüklerini yerine getirerek çalışan memnuniyetini ve sadakatini artırmak anlamına gelir.

Yıllık İzin Ücretinin Hesaplanmasındaki Pratik Yararlar

Doğru hesaplanan yıllık izin ücreti, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları önler ve şeffaflık sağlar. Ayrıca, işçinin moral ve motivasyonunu artırarak, verimliliğe olumlu katkıda bulunur.

Sonuç

Yıllık izin ücreti hesaplama, iş hayatının önemli bir parçasıdır ve doğru yapılması gereken bir süreçtir. Bu rehber, yıllık izin ücreti hesaplamasının nasıl yapıldığına, yasal çerçevesine, önemine ve hesaplama araçlarına dair okuyucularımıza ayrıntılı bilgiler sunmayı amaçlamıştır.

Önemli & Anahtar Noktalar

 • Yıllık izin ücreti hesaplama, işçinin haklarını korumak ve işverenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için kritik öneme sahiptir.
 • Hesaplama sürecinde, yasal mevzuata uygun hareket etmek ve doğru bilgileri kullanmak gereklidir.
 • İşçinin hizmet süresine göre yıllık izin süresi belirlenir.
 • Kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti, işçiye ödenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

Yıllık izin ücreti hesaplaması ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve bu soruların yanıtlarına bu bölümde yer vereceğiz.

Yıllık İzin Hakkı Kullanılmazsa Ne Olur?

Eğer bir işçi yıllık izin hakkını kullanmazsa, bu izin süresi bir sonraki yıla devredilir. Ancak, iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti, işçiye ödenmelidir. Yıllık izin kullanılmadığında, işçinin bu hakkı kaybolmaz.

İşten Ayrılırken Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İşten ayrılırken, işçinin kullanmadığı yıllık izin süreleri için yıllık izin ücreti hesaplanır. Bu hesaplama, işçinin son aldığı brüt maaş üzerinden yapılır ve işçiye ya da hak sahiplerine ödenir.

Yıllık İzin Süresi Nasıl Belirlenir?

Yıllık izin süresi, işçinin iş yerindeki hizmet süresine göre belirlenir. İş Kanunu’na göre, işçiler 1 ila 5 yıl arası hizmet süresinde 14 gün, 5 ila 15 yıl arası 20 gün, 15 yıldan fazla hizmet süresinde ise 26 gün yıllık izin kullanma hakkına sahiptir.


Daha Fazlası:

 • Yasal Düzenlemeler ve Uygulama: 2023 yılında yıllık izin ücreti hesaplama işlemi, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi açısından oldukça önemlidir. İşçinin normal çalışma ücretine dayalı olarak yapılan hesaplamada, yıllık izin süresi boyunca işçiye ödenmesi gereken ücret, işçinin normal günlük ücreti ve kullanılacak izin gün sayısı temel alınarak hesaplanır. İşçinin brüt maaşı ve kullanılmayan izin günü sayısı dikkate alınarak yıllık izin ücreti hesaplaması yapılır​​.
 • 14 Günlük Yıllık İzin Ücreti Hesaplama: İşçinin brüt maaşının 30 ile bölünmesi sonucu çıkan günlük brüt ücret, kullanılacak izin gün sayısıyla çarpılarak yıllık izin ücreti bulunur. Örneğin, 12.000 TL brüt maaş alan bir işçi için, 14 günlük yıllık izin ücreti hesaplanırken, damga vergisi, gelir vergisi, SGK payı gibi kesintiler de dikkate alınır​​.
 • Yıllık İzin Süreleri: İş Kanunu’na göre, yıllık izin süreleri çalışanın hizmet sürelerine göre belirlenir. Örneğin, 1 ila 5 yıl arasında çalışanlar için en az 14 gün, 5 ila 15 yıl arasında çalışanlar için en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri çalışanlar için en az 26 gün yıllık izin hakkı bulunur. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük işçilere ise en az 20 gün yıllık izin verilir. Yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması veya toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir​​.
 • Devlet Memurlarının Yıllık İzin Süresi: 657 Sayılı Kanun’a göre, devlet memurları için de yıllık izin süreleri belirlenmiştir. Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün, 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün yıllık izin süresi bulunmaktadır​​.

İlginizi Çekebilir: