Okuma Süresi: 4 Dakika

AİLE HİZMETİ PAKETİ

Aile Hizmeti Paketi

Aile hizmeti paketi, hukuki yardımlarda dünyanın dört bir yanına erişen MGC Legal hukuk firmasının en üst seviyedeki hizmetlerinden birisidir. Müvekkillerinin durum ve hedefleri konusunda oldukça duyarlı davranmakta olan MGC Legal, kişiler hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve aile hukuku hizmetlerini kapsayan, geleneği yüzyıllar boyunca sekülerleşmiş, bireysel özgürlüğe daha fazla odaklanmış ve insanlar arasındaki işbirliğini teşvik edici medeni hukukun sorunlarını bütünsel olarak ele almaktadır.

Elbette, vatandaşlar ve hukukçular tarafından kolayca erişilebilen, kapsamlı bir kurallar ve ilkeler sistemi olan medeni hukukun temel aldığı mevzuat, bir tek medeni kanun değildir. Medeni hukuk, mantıklı ve dinamik bir sınıflandırmaya dayalı, işbirliğini, düzeni ve öngörülebilirliği destekleyen iyi organize edilmiş bir sistemdir. Medeni kanun, öncelikle yasama sistemidir. Ancak, yargının, yorumlama ve yaratıcı hukuk yoluyla kuralları sosyal değişime ve yeni ihtiyaçlara göre ayarlamasına yer bırakır.

Ticaret kanunu, imar kanunu, kat mülkiyeti kanunu, tapu kanunu, noterlik kanunu ve borçlar kanunu gibi daha birçok mevzuat, medeni kanunu ilgilendirmektedir. Tüm bu mevzuatlar da, MGC Legal’ın bütünsel olarak ele aldığı medeni hukuk hizmeti arasında yer almaktadır. Bu nedenle, MGC Legal, medeni hukuk kapsamındaki aile hukuku ile ilgili sorunlarda da verdiği danışmanlık ve dava takibi hizmetlerinde bütüncüldür ve ailevi sorunlara dayalı hizmetini aile hizmeti paketi olarak adlandırmaktadır.

Aile Hukuku’nun Tanımı Nedir?

Aile konusu, hayatın pek çok yönünü kapsamaktadır. Bu nedenle aile hukuku pek çok insana, karşı karşıya kalınan ve aile hukuku şemsiyesi altına giren her türlü hassas sorun ve uyuşmazlık konusunda yardım etmektedir. Aile hukuku, evlilik ve boşanma dahil aile ilişkilerini, çocuklara yönelik muameleyi ve ilgili ekonomik meseleleri düzenleyen hukuk bütünüdür. Geçmişte de olduğu gibi aile hukuku, mülkiyet ve veraset hukuku ile yakından bağlantılıdır.

Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki söz konusu olduğunda bile vesayet, velayet ve meşruiyet gibi yasal kavramlar, aile güç yapıları ve ailenin ekonomik çıkarları ile ilişkilendirilmiştir. Aile hukuku aynı zamanda, geleneksel olarak kişisel statü meseleleriyle de ilgilidir. Aile hukuku; evlilik, evlat edinme, boşanma, babalık, özgürleşme, mal paylaşımı, çocuk velayeti, nafaka ve nafaka artırımı ve daha fazlası gibi aile ilişkilerini içeren konulara odaklanan yasal bir uygulama alanıdır.

Aile hukuku, ceza hukuku da dahil, hukukun diğer alanlarıyla belirli sosyal konulardaki çıkarları paylaşır. Örneğin; 20. yüzyılın sonlarından beri büyük ilgi gören bir konu, aile içinde bir yetişkinin diğerine ya da bir yetişkinin bir çocuğa fiziksel şiddet uygulaması sorunudur. Bir aile içinde şiddet içeren veya taciz edici davranış gibi ciddi durumlarda tek gerçek çözüm, birlikte yaşamayı sonlandırmak veya istismara uğramış bir çocuğu aile biriminden bir tür kamu veya koruyucu velayete almak olabilmektedir.

Aile Hukukuyla İlgili Uygulama Alanları Nelerdir?

Aile hukuku temelde, evlilik, çocuk hukuku ve finans olmak üzere üç ana çalışma alanından oluşur. Birçok avukat, ya evlilik hukuku ya da çocuk hukuku alanında uzmanlaşmayı tercih ederken, MGC Legal gibi aile hizmeti paketi sunan global ölçekteki firmalar, karışık bir müvekkil tabanına sahiptir. Uzmanlık alanları aile içi şiddet, vesayet, çocuk istismarı ve ihmalini, mülkiyet ve ebeveynlik düzenlemelerini de kapsamaktadır. Aile hukukunun, kanunda ayrıldığı 3 bölüm şunlardır:

 1. Evlilik Hukuku,
 2. Hısımlık Hukuku,
 3. Vesayet Hukuku.

Aile hukuku, genellikle çok çeşitli diğer yasal uygulama alanları ile kesişmektedir. Örneğin; aile içi şiddet ve çocuk istismarı gibi durumlar, tipik olarak cezai soruşturmaları içeren durumlardır ve tüm bunlara benzer sorunlar, tutuklamalar ile sonuçlanabilmektedir. Bu süreç ile birlikte aile mahkemeleri, mağdurları en iyi ve en uygun biçimde nasıl koruyacaklarını ve ilgililer için nispeten güvenli bir ortamı nasıl sağlayacaklarını belirlemekle görevlidir.

Aile Hukukuna Hâkim İlkeler Nelerdir?

 • Birlik İlkesi,
 • Süreklilik İlkesi,
 • Düzenleme Serbestliği İlkesi,
 • Zayıfların Korunması İlkesi,
 • Devletin Müdahale İlkesi,
 • Eşler Arasındaki Eşitlik İlkesi.

Aile Mahkemesinde Ele Alınan En Yaygın Sorunlar Nelerdir?

Aile hukukundan kaynaklanan sorun ve davalara bakmakla yükümlü aile mahkemesinin, her yargı çevresinde yeterli sayıda kurulması gerekmektedir. Aile mahkemesinin olmadığı yargı çevresinde, asliye hukuk mahkemesi, aile hukuk mahkemesi sıfatıyla yargılama yapabilmektedir. Aile mahkemeleri, öncelikli olarak boşanma veya çocuğun velayeti gibi aile meselelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıkları ele almak üzere tasarlanmıştır.

Aile hukukunun çok farklı türleri olsa da, tek bir faktör aynı kalmaktadır. Aile hukuku davaları, tipik olarak diğer davalardan daha fazla duygu içermektedir. Aile hukuku davaları bir tür hukuk davasıdır, ancak; genellikle eşler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki veya bunlarla ilgili sorunları içermektedir. Aile mahkemeleri, iç meseleleri içeren çok çeşitli davalara bakmaktadır. Aile mahkemesinde ele alınan en yaygın sorunlar şunlardır:

 • Boşanma,
 • Velayet,
 • Nafaka,
 • Babalık,
 • Evlat Edinme ve Ebeveyn Haklarının Sona Ermesi,
 • Aile İçi Şiddet ve Koruma,
 • İsim Değişiklikleri,
 • Gençlik Meseleleri,
 • Vesayet,
 • Reşit Olmayan Evliliklerin Özgürleştirilmesi ve Onaylanması,
 • İddet Müddetinin Kaldırılması,
 • Mal Paylaşımı,
 • Aile Mallarının Korunması,
 • Terk İhtarı,
 • Boşanma Sonrası Maddi ve Manevi Tazminat,
 • Soyadı Değiştirme,
 • Soy Bağı Reddi,
 • Nişanın Bozulması Sonrası Maddi ve Manevi Tazminat.

MGC Legal’in Aile Hizmeti Paketinin Kapsamı Nedir?

Çoğu aile hukuku avukatı, müvekkillerini boşanma davalarında ve boşanmayla ilgili diğer konularda temsil eder. Ancak, MGC Legal için aile hukuku, nispeten geniş bir uygulama alanıdır. Eksiksiz bir aile paketi hizmeti sunan güvenilir bir hukuk uzmanına sahip olmak, herhangi bir yasal süreçte en uygun şekilde temsil edilmek ve korunmak anlamına gelmektedir. MGC Legal aile hizmeti paketi, aile mahkemesi işlemlerinde veya ilgili müzakerelerde müvekkillerini temsil etmenin çok daha ötesindedir.

MGC Legal aile paketi hizmeti, aile içi şiddet sorunları olanlar da dahil olmak üzere, karmaşık ihtiyaçları olan ailelere yardımcı olmak için özel bir role sahiptir. MGC Legal aile hizmeti sistemi, adli yardım hizmetlerini, aile hukuku mahkemelerini, insan hakları hizmetlerini ve çocuk nafakasını da içeren aile hukuku sisteminin önemli bir bileşenidir. Her konuda ihtilaf halinde olan ailelere, ilişkilerini iyileştirmeyi ve çocukların yüksek yararına olacak çözümler sunmayı amaçlar.

MGC Legal, aile hizmeti paketi ile müvekkillerinin ebeveynlik planları oluşturmasına, bağlayıcı mali anlaşmalar yapılmasına, bağımlı kişilerin velayeti ve arabuluculuk konusunda, kısacası müvekkillerinin aile hukuku ile ilgili ihtiyaç duyabileceği diğer her konuda en büyük desteği vermektedir. Şiddet veya suiistimali kısıtlama kararlarının verilmesinde, müvekkillerini ve onların sevdiklerini korumak için gerekenlerin yapılmasında en önemli yardımcıdır.

MGC Legal’in Sunduğu Aile Hizmeti Paketinin Faydaları Nelerdir?

MGC Legal aile hizmeti paketi, iyi bir yasal hazırlık süreciyle, bir evlilik veya velayet sözleşmesinde, arabuluculukta veya aile hukukunun başka herhangi bir yönünde ilk seferde yapılan doğru uygulamalarıyla gelecekteki sorunları kalıcı olarak önleyebilmektedir.

Özellikle, yüksek risklere sahip boşanma ve çocuk velayeti gibi konularda, ailelere bilgi ile destek ve ayrılan veya ayrılmış aileler için bazı hukuki yardıma erişim sağlayarak, aile ilişkilerini iyileştirmede çok önemli bir faktör olan MGC Legal aile hizmeti paketi faydaları arasında şu unsurlar sayılabilir:

 • Destek ve Kriz Yönetimi,
 • Zamandan ve Paradan Tasarruf,
 • Tarafsız Bir Görüş,
 • Uzman Bilgisi ve Desteği,
 • Mahkemede En Nitelikli Savunma,
 • Ebeveyn Haklarının En Doğru Biçimde Korunması,
 • Güvenilir Hizmet,
 • Duygusal Destek,
 • Yasal Prosedürlerin En Uygun Şekilde Yürütülmesi.

İlginizi Çekebilir: Boşanma ile İlgili Merak Edilenler.