Hakem Ücreti Hesaplama

MGC Legal ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Hakem Ücreti Hesaplama Aracını kullanmak için aşağıda yer alan Hakem Ücreti Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

Hakem Ücreti Nedir?

Hakem ücreti, mahkeme yerine tahkim yargılamasına gidildiği hallerde yargılamada bulunan hakem veya hakem kuruluna ödenmesi gereken ücreti ifade etmektedir. Kanun koyucu, hakem ücretleri ile ilgili düzenlemeye Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 440’da hakem ücreti üst başlığı ile yer vermiştir.

Anlaşmazlık Konusu Değer
Hesaplama Sonuçları
Hakem Ücreti
Uyuşmazlık Konusunun DeğeriTek HakemHakem Kurulu
İlk 500.000,00 için%5%8
Sonraki 500.000,00 için%4%7
Sonraki 1.000.000,00 için%3%6
Sonraki 3.000.000,00 için%2%4
Sonraki 5.000.000,00 için%1%2
Sonraki 10.000.000.000,00 için%0.1%0.2

Hakem Ücreti Hesaplama

Hakem Ücretinin Kapsamı Nedir?

Hakem ücreti, hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda tarafların anlaşmaya varamaması veyahut tarafların sözleşmede belirtilen tahkim anlaşması kısmında ilgili bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına göre ödeme yapılacağının kararlaştırılması üzerine hakem ya da hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre 2023 Yılı Hakem Ücret Tarifesi Nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan “Hakem Ücret Tarifesi”, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya tahkim sözleşmesinde ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa, hakem veya hakem kurulunun ücreti, her yıl Adalet Bakanlığı’nca ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanarak belirlenir.

Hakem Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Hakem ücretleri, hukuki uyuşmazlığın konusuna ve hakem sayısına göre değişmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan “Hakem Ücret Tarifesi”ne göre tabloda belirttiğimiz şekilde hesaplama yapılmaktadır.

Not: Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 440/4 uyarınca; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça hakem başkanının ücreti, diğer hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanmaktadır.

Hakem Ücretini Kim Öder?

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenir. Davada her iki taraf da kısmen haklı çıkarsa, yargılama giderleri haklılık durumuna göre taraflar arasında paylaştırılır.


İlginizi Çekebilir: Tahkim ve Istac Tahkim Usulü Nedir?

Not: Hakem Ücreti Hesaplama Aracımız 2023 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Hakem Ücreti Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.