Harç ve Gider Hesaplama

Maktu Harç
Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz!
BİLİRKİŞİ: Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz.
KEŞİF: Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz.