Harç ve Gider Hesaplama

Yargılama Giderleri (Harç ve Gider Avansı) Hesaplama - 2022 | Mahkeme Harç Hesaplama & Dava Harç Hesaplama

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. maddesinin (1). fıkrasına göre; Adalet Bakanlığı her yıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yayınlamaktadır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) hükmü gereğince Yargılama Giderleri (Harç ve Gider Avansı) hesaplamalarını 2022 yılı için uygun şekilde bu sayfada hazırlayabilirsiniz.

Maktu Harç
Tanık var, sayısı belli değil ise işaretleyiniz.
BİLİRKİŞİ:  Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz.
KEŞİF:  Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz.

Detaylı bilgi için ekibimize iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.


Harç ve Gider Hesaplama

Gider Avansı Nedir?

Gider avansı; her türlü tebligat ücretini, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücreti ile diğer posta ücretlerini, yargılama faaliyetleri sırasında yapılacak olan keşfin, bilirkişi incelemelerinin ve tanık dinlemelerinin yapılması için davacı tarafından, dava açarken mahkeme veznesine ödenmesi gereken tutarı ifade etmektedir.

Gider Avansı Neye Göre Belirlenir?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 120. maddesi'nin 1. fıkrası uyarınca; her yıl Adalet Bakanlığı tarafı tarafından güncellenecek olan "Gider Avansı Tarifesi"ne göre belirlenmektedir.

Gider Avansı İadesi

Gider avansı bedelinin kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilmektedir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılabilmektedir.

Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla Davacının adresine gönderilmektedir.

(Not: Geçici hukuki koruma talepleri için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra kararın kesinleşmesi beklenilmeden talep üzerine iade edilmektedir.)

Harç Nedir?

Devlet, devlet veyahut devletçe yetkili kılınan organ aracılığıyla kişilere bir hizmet sunulması karşılığında işbu hizmetten yararlananların bir bedel ödemesi gerekmektedir. İşbu ödenen bedele harç denilmektedir.

Harç İadesi

İlk derece vergi mahkemelerince verilen nihaî kararlar üzerinden ödenmiş olan harçlar iadeye konu olduğu vakit, mahkeme tarafından yargı çevresindeki Mal Müdürlüğü veya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak talimat verilmektedir. Uygulamada işbu mahkemece müzekkere yazılmasının akabinde ilgili idari kuruma tekrar başvuru yapılarak nihai olarak; harç iadesini alacak ilgili kişilerin, belirtileceği banka hesabına harç iadesi yapılmaktadır.

(Not: Harç iade süreci, başvuru yapılmasının akabinde yaklaşık üç ay içerisinde tamamlanmaktadır.)