Okuma Süresi: 3 Dakika

Arabuluculuk Yoluyla Hızlı ve Etkili Uyuşmazlık Çözümü

Arabuluculuk

Arabuluculuk, adından da anlaşılacağı gibi bir sorun çözme mekanizmasıdır. Modern hukuk sistemine sahip toplumlarda kullanılan bir yöntemdir. Arabulucular, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları en ideal şekilde çözmeye çalışan kişilerdir.

Arabuluculuk Hizmeti

Arabuluculuk yetkisi, hukuk sistemi tarafından belirlenen kriterlere göre verilir. Arabulucular, bağımsız ve tarafsız kişilerdir. Taraflardan biri ile herhangi bir bağı olan arabulucu, görevini yerine getiremez. Peki, arabuluculuk nedir? Arabuluculuk görevleri nelerdir? Arabuluculuk yöntemleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını makalemizde bulabilirsiniz!

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk hizmeti, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitmeden uyuşmazlıkların çözülmesini ifade eden bir kavramdır. Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, tarafsız, alanında uzman ve bağımsız üçüncü bir kişidir.

Taraflar arasında bağımsız bir konumda bulunan arabulucu, mahkeme kararı olmadan taraflara destek sağlar. Bu kapsamda arabuluculuk, gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir. Anlaşmazlıkları dostane bir şekilde sonuçlandırmaya odaklanan bu hukuk kurumu, toplumsal barışa katkı sağlar.

Daha Fazla: Arabuluculuk Nedir? Arabulucu Kimdir?

Arabuluculuk Görevleri Nelerdir?

Arabulucu görevi verilen yetkililer, taraflar arasında iletişimi kolaylaştıran ve “aralarını bulan” kişilerdir. Bu görevi yerine getirirken arabuluculuk yöntemlerini uygularlar. Tarafların kendi çözümlerini bulmaları için de destek olurlar.

Bu çerçevede arabulucunun görevleri şunlardır;

 • Tarafsız ve bağımsız olmak,
 • Taraflar arasında çözüm için destek olmak,
 • Gerekli hallerde tarafları birbirlerinden korumak,
 • Taraflar arasında çözülemeyen konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak,
 • Tarafların amaçlarını öğrenmek,
 • Anlaşmazlık ve ihtilaf noktalarını belirlemek,
 • Uzlaşma noktalarını belirlemek,
 • Uzlaşma için çözüm önerileri veya seçenekler sunmak,
 • Uzlaşma seçeneklerinin sorunla bağlantılı olmasını temin etmek,
 • Seçenekleri taraflara uyumlu hale getirmek,
 • Önerileri ve kararları tarafsız bir şekilde kaleme almak,
 • Belirsizlikleri açığa çıkarmak,
 • Taraflar arasındaki müzakereler için takvim belirlemek,
 • Süreci takip etmek ve sonuçlandırmak.

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu arabuluculuk, bazı davalardaki uyuşmazlıklara ilişkin bir prosedürdür. Bu davalarda ön şart olarak tarafların arabulucuya başvurması gerekir. Aksi durumda dava düşer. Bu sebeple zorunlu arabuluculuk, davanın dosya sürecinde arabulucuya başvurma ön şartı olan durumlarda gerekir.

Ticari davalarda ve iş davalarında; kıdem tazminatı, fazla mesai, işe iade gibi konularda zorunlu arabulucuya başvurma şartı vardır. Bu tür davalarda hangi durumlarda arabulucuya başvurma zorunluluğu olduğu ilgili kanunların maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Ticari Davalarda Arabuluculuğun Önemi Nedir?

Ticari davalarda arabulucuya başvurulması, dava şartı olarak zorunlu hale getirilmiştir. Zorunluluk kapsamı, Türk Ticaret Kanunu’nu 5/A maddesine eklenmiştir. Tarafların, ticari işletmelerle ilgili alacak ve tazminat davaları, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen ticari davalar ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen davalar bu kapsamdadır.

Bu dostane çözüm yöntemi, ticari davaların daha hızlı sonuca ulaşmasını katkı sağlamaktadır. Sürecin gizlilik içinde yürütülmesi taraflar açısından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bu alternatif çözüm yönteminde, tarafların gizlilik haklarının koruma altında olması, ticari davaların seyrini olumlu etkilemektedir.

İlginizi Çekebilir: Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu mu?

Arabuluculukta Verilen Hizmetler Nelerdir?

Arabuluculuk; az maliyetli ve kısa süreli, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu hukuk kurumu, kamu düzenini ilgilendiren ceza davaları, velayet, hizmet tespit davaları gibi davalardaki uyuşmazlıklar dışındaki anlaşmazlıklarda devreye girer.

Süreçte sunulan hizmetler genel olarak şöyle sıralanabilir;

 • Taraflar arasında iletişim kurulması,
 • Taraflar arasında oturumlar düzenlenmesi,
 • Müzakere süreçlerinin yönetilmesi,
 • Taraflar arasında çözüm bulunamadığı durumda çözüm önerisi sunulması,
 • Tarafların anlaşması durumunda anlaşma belgesi düzenlenmesi.

Tarafların ve avukatların imzaladığı anlaşma belgesi, mahkeme ilamı hükmündedir. Süreçte taraflar eşit haklara sahiptir. Müzakerelerde gizlilik ilkesi esastır. Gizliliği ihlal eden taraf cezalandırılabilir. Süreç içinde her konu şeffaf bir şekilde konuşabilirler.

MGC Legal Arabuluculuk Hizmetleri

Arabuluculuk; uyuşmazlıkları çözmek üzere müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren bir mekanizmadır. Arabulucu, tarafsız ve objektif bir konumda yer alır. Arabulucu nezdinde yürütülen sulh müzakerelerinde; gönüllü ve alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemi uygulanır. Arabulucu, -kamu düzenini ilgilendiren konular dışında- kişinin kendi inisiyatifinde olan tüm konularda yetkili kılınmıştır.

MGC Legal, bünyesindeki yetkili ve uzman avukat arabulucularla hizmet vermektedir. Avukatlarımız, yargı yoluna gidilmeden önce uzlaşma önerilerini derinlemesine inceleyerek, uyuşmazlık konusunu çözüme kavuşturmak için azami çaba sarf etmektedir.

Uyuşmazlıkların dostane bir şekilde çözümü için kanun, yönetmelik veya mevzuat çerçevesinde arabuluculuk hizmetleri sağlanarak taraflar arasındaki uyuşmazlığın sona erdirilmesi temin edilmektedir.