| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

HIV Virüsü Boşanma Sebebi Midir?

AYŞE ECEM DUTAL KERİM KOCAMAN
HIV Virüsü Boşanma Sebebi Midir?

HIV Virüsü kişide eğer evlilikten önce mevcutsa ve bunu sadece taşıyıcı kişi biliyorsa: Eğer evlilik öncesinde yapılan testlerde de HIV testi istenmediyse ve eş adayı bunu bilmiyorsa, eş adayının öncelikle bilgilendirilmesi gerekmektedir. Evlilik öncesinde istenen testler, Evlendirme Yönetmeliği’nin atfıyla Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname’ye göre belirlenmektedir. İlgili nizamnamede HIV testi yapılması zorunlu testler arasında sayılmamıştır. Yani HIV testinin zorunlu olarak istenmesi hukuka aykırı olarak görülebilir. Fakat uygulamada, evlenmek için başvurulan belediyelerin uygulamalarında birlik olmamasıyla beraber, HIV testi de genel olarak yapılması istenen testler arasında sayılmaktadır ve evlilik öncesinde aşağıdaki testler istenmektedir:

 • HIV Enfeksiyonları (AIDS): Anti HIV Testi,
 • Hepatit B taraması için: HbsAg Testi,
 • Hepatit C taraması için: Anti HCV Testi,
 • Sfilis (Frengi) için: VDRL Testi
 • Kan Grubu Analizi (Kan Uyuşmazlığı Araştırması) ve Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testleri,
 • Akdeniz Anemisi (Talasemi) için: Hemoglobin Elektroforezi Testi,
 • Sağlık Raporu.

Evlilik öncesinde kişi HIV Virüsünü taşıdığını biliyorsa ve bunu eş adayına söylemediyse, bulaşıcı hastalığın eşe söylenmemesi sebebiyle evliliğin iptali söz konusu olabilmektedir. Türk Medeni Kanunu (TMK) 150/2. maddesinde “davacının ya da altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalığın gizlenmesi” hususu ve eğer sağlıklı eş için önemli bir yanılma sonucunda gerçekleştirilen bir evlilik mevcutsa bu evliliğin iptalinin yapılabileceği kanun tarafından düzenlenmiştir.

Kişi eğer HIV Virüsü taşıdığını eş adayına söylediyse: Eş adayından, kişinin hastalığının bilindiğine ve evlenmeyi kendi rızasıyla kabul ettiğine dair bir onay alınmaktadır. Eş adayının evlilik öncesinde bu hastalığı bildiğine dair onay alındığından, evlilik sırasında HIV Virüsünün varlığı tek başına boşanma sebebi olarak ileri sürülememektedir. Ancak, hastalık sebebiyle aile içi huzurun ve mutluluğun kaybolması, akabinde evlilik düzenin bozulmasıyla, evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma davasına gerekçe olarak ileri sürülebilmektedir.

HIV Virüsü, evlilik sırasında aldatma fiilinden ötürü kapıldıysa ve bunu sadece aldatan kişi biliyorsa ve fakat aldatma fiili eş tarafından affedildiyse: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerinden TMK 161’de düzenlenmiş olan zina sebebiyle boşanma yoluna gidilemeyecektir. Çünkü, TMK 161/3’e göre affeden tarafın dava hakkı yoktur, kişi bu durumda aldatmayı kabul etmiş, bu konuda bir çekişme kalmamıştır. Fakat, burada eş için bir yanılgı söz konusudur. Zira aldatan eş, HIV Virüsü kaptığını eşe söylememiştir, burada bir güven sarsıcı durum söz konusudur. Bu sebeple, sadece HIV Virüsü öne sürülerek boşanma talep edilemeyeceğinden, aldatma sebebiyle HIV Virüsünün kapıldığını ve kişinin eşine aldatma fiilini söylemesine rağmen, virüsü kaptığını söylememesi bu sebeple güven sarsıcı davranış dolayısıyla evlilik birliğinin temelden sarsılması öne sürülerek boşanma davası açılabilir.

HIV Virüsü, evlilik sonrası kapıldıysa ve bu durum eş tarafından affedilerek sorun edilmemişse: Yukarıda da bahsedildiği üzere TMK 161’de belirtilen zina sebebine dayanarak boşanma başvurusunda bulunulması beklenemez, zira bu durum affedenin dava hakkı olmaması durumuyla çelişebilecek bir durumdur. HIV Virüsü konusunda da, bunu iki tarafın da bilmesi sebebiyle güven sarsıcı davranışa dayanılarak boşanma başvurusunda bulunulması da kuvvetli bir iddia değildir. Evlilik birliğiyle alakalı başka durumlar söz konusuysa sadece bunlar ileri sürülebilir.


Kaynakça

 • <https://ilkayuyarkaba.av.tr/bulasici-hastalik-bosanma-ve-tazminat/>
 • <https://www.pozitifiz.org/post/hiv-ve-evlilik>
 • <https://www.apexcerrahi.com.tr/evlilik-oncesi-testler/>
 • <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.3.11682.pdf>
 • <https://www.mondaq.com/turkey/divorce/1157362/hivaids-evlilik-iin-engel-te351kil-eder-mi>
 • <https://www.lexpera.com.tr/>

İlginizi Çekebilir: