Okuma Süresi: 2 Dakika

CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku Hizmetleri

Ceza Hukuku, suç oluşturan insan davranışlarını düzenleyen ve bunlar karşısında uygulanacak yaptırımları belirleyen hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku Hizmetleri

MGC Legal, kurulduğu günden bu yana, gerek danışmanlık verdiği şirketler ile çalışanlarının karşılaştığı ceza uyuşmazlıklarında, gerekse yerli ve yabancı müvekkillerinin doğrudan talebi halinde ceza hukuku alanında uzman ceza hukuku avukatları ile hukuki destek sağlamaktadır.

Yabancı müvekkillerinin yurt dışından çıkaracakları vekaletnameden başlayarak; yurt içinde yapılan yargılamaya fayda sağlayacak belgelerin yurt dışından getirilmesini organize etmek dahil, bütün süreçlerde hukuki destek sağlayacak yabancı dil yeterliliği olan geniş bir Ceza Hukuku ekibine sahiptir.

Bu hukuki destekler arasında soruşturma ve kovuşturma evrelerinde müvekkillerinin ifadelerine eşlik etme, adli mercilerde yürütülen incelemeleri takip etme, müvekkillerini zarara uğratan kişiler hakkında soruşturma yürütülmesi için adli makamları harekete geçirme ve şirket içi soruşturmalara destek sağlama gibi çok sayıda hizmetler bulunmaktadır. MGC Legal, gerçekleşen işlemleri titizlikle inceleyerek şirketlerin yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğu iç denetimi hukuki olarak da analiz edebilmektedir.

Günümüzde artış gösteren ve tespit edilmesi çok zor olan, ekonomik suçlar veya beyaz yaka suçları olarak adlandırılan Dolandırıcılık, Hileli İflas, SPK Kanununa Muhalefet Suçları, Bankacılık Zimmeti, İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet gibi suçlarda ihtisaslaşmış ekibimizle hem bu suçlara yönelik hukuki destek verilmekte, ayrıca multi-disipliner faaliyetler yürüterek başkaca merciiler önünde müvekkillerinde oluşan kayıpların telafi edilmesi için hukuki başvurularda bulunulmaktadır.

Büyük çaptaki şirketler gerek faaliyetleri gerekse yüksek istihdamları nedeniyle resmi makamlardan çok sayıda bilgi-belge talebiyle karşılaşmaktadır. MGC Legal, resmi makamların bu taleplerine müvekkillerinin sorumluluğu doğmayacak şekilde en doğru cevapları verebilmek konusunda uzmanlaşmıştır.

Bununla birlikte, müvekkillerinin tarafı olduğu dosyalarda kendilerine sürekli olarak bilgi akışı sağlanmakta, yeni gelişmeler gecikmeksizin aktarılmakta ve aralıklarla dosyalarındaki gelişmeler raporlanmaktadır.

Ayrıca, İnfaz Hukuku konusunda da uygulama tecrübesi yüksek olan ekibimiz, müvekkillerinin özgürlüklerini korumakta, en lehe olan rejimin uygulanması için çaba göstermektedir. Yine cezaevi-tutukevi görüşmelerinde müvekkiller asla yalnız bırakılmamaktadır.

MGC Legal, deneyimli ekibinin yanında, Ceza Hukuku alanında akademik olarak kuvvetli danışman kadrosuyla da nokta atışı niteliğindeki mütalaalar (hukuki görüş) alabilmektedir. Nitekim, özellikle ekonomik suçlarda, gerçekleşen fiillerin karmaşıklığı nedeniyle bu mütalaalar kilit öneme sahip olabilmektedir.

MGC Legal Ceza Hukuku Kapsamında Ne Yapar?

MGC Legal, Ceza Hukuku alanında uzman avukatları ile İstanbul ofisinde hizmet vermenin yanı sıra, çözüm ortakları ile Türkiye’nin tüm noktalarında müvekkillerinin yanında olabileceği geniş bir network ağına da sahip bulunmaktadır.