Okuma Süresi: 2 Dakika

İhtilafların Profesyonel Çözümü: Hukuki İhtilaf Danışmanlığı

İhtilafların Halli

İnsanlar arası ilişkilerde birçok konuda ihtilaf söz konusu olabilir. Eşler, ortaklar, şirketler ya da kurumlar arasında ortaya çıkan çeşitli ihtilaflar, mahkeme yolu ile bir sonuca bağlanabilir. Hukuki anlaşmazlıkların birçok sebebi vardır. Temel olarak herhangi bir vaadin yerine getirilmemesi, hukuki ihtilafa yol açan başlıca sebeptir. Bir şirketin isim hakkı, bir domain adı, bir gayrimenkulün kiraya verilmesi ya da bir alacak-verecek işlemi gibi birçok alanda ve birçok konuda ihtilaf ortaya çıkabilir. Hukuki ihtilafların halli için hukuki destek almak gerekir.

İhtilaf konusuna göre alanında uzman avukatlar veya danışmanlar aracılığıyla çözüm bulunabilir. Hukuki ihtilaflarda MGC Legal profesyonel hukuki destek sağlamaktadır. Peki, hukuki ihtilaf nedir? Hukuki ihtilaf davaları nelerdir? MGC Legal hukuki ihtilaf hizmetleri nelerdir? İşte cevapları…

Hukuki İhtilaf Nedir?

Hukuki ihtilaf, yargının yetkisine işaret eden bir kavramdır. Yani yargı yetkisi, hukuki bir ihtilafın varlığını gerektirir. Barışçıl yollarla çözülemeyen anlaşmazlıklar, hukuki ihtilaflar doğurur.

Bir tarafın, ihtilaf sonucu diğer bir taraf aleyhine dava açması, hukuki ihtilafı tanımlar. Hukuki anlaşmazlık, taraflar arasında farklı konularda ortaya çıkabilir. Bir vaadin yerine getirilmemesi hukuki anlaşmazlığın temelini oluşturur. Mahkemeler, bu anlaşmazlıkların çözüldüğü ya da sonuca kavuşturulduğu yerlerdir.

Hukuki İhtilaf Davaları Nelerdir?

Hukuki ihtilaflar, mahkeme ve tahkim heyetleri nezdinde çeşitli davalara konu olabilir. Hak taleplerinin hukuki çözüme kavuşturulduğu mahkemeler, ihtilafların halli için kanunlar çerçevesinde kararlar verir. Hukuki ihtilaf davaları birçok konuda açılabilir.

Yaygın olarak mahkemelere taşınan hukuki ihtilaf davalarından bazıları şunlardır;

 • İş Hukuku davaları,
 • Sigorta Hukuku davaları,
 • İcra ve İflas Hukuku davaları,
 • Gayrimenkul Hukuku davaları,
  • İstirdat davası,
  • Ecrimisil davası,
  • Ortaklığın giderilmesi davası,
  • Tapu tescili ve iptali davası,
  • Kat mülkiyeti davaları,
  • Kira tespiti davası,
  • Kiracı tahliye davası,
 • Ceza Hukuku davaları,
  • Ağır ceza davaları,
  • Asliye ceza davaları,
  • Sulh ceza davaları,
  • Kovuşturma ve soruşturma işlemleri,
  • Suç duyurusu,
  • Çocuk ceza davaları,
 • Sözleşmeler Hukuku davaları,
 • Vergi Hukuku davaları,
 • Şirket Hukuku davaları,
 • Bilişim Hukuku davaları,
 • Aile Hukuku davaları,
 • Medeni Hukuk davaları,
 • Kamulaştırma davaları,
 • Sağlık Hukuku davaları,
 • Tüketiciyi Koruma Hukuku davaları,
 • İdari davalar,
 • Öğrenci davaları,
 • Miras davaları,
 • Askeri davalar.

Hukuki İhtilaf Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Hukuki ihtilaf danışmanlığı kapsamında verilen hizmetler, ihtilaf konusuna göre değişebilir. Gayrimenkul Hukuku davalarıyla Sağlık Hukuku’na ilişkin ihtilaf davaları arasında farklar vardır. Temel olarak hukuki ihtilaf danışmanlık hizmetleri şunlardır;

 • İhtilaf konusuna ilişkin taraflarla uzlaşma yollarının araştırılması,
 • Dava süreçlerinin başlatılması ve takibi,
 • Tebligat, ihtar, ihbar ve cevap gibi dokümanların hazırlanması,
 • Gerekli hallerde sözleşme düzenlenmesi,
 • İhtilaf konusuna göre hukuki bilgiler verilmesi,
 • Taraflar ihtilafa ilişkin tavsiyelerde bulunulması,
 • İhtilafa ilişkin kanunlar çerçevesinde yol haritası çizilmesi.

MGC Legal Hukuki İhtilaf Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal; dava, uluslararası tahkim ve uzlaşma gibi hak arama süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir. Dava ekibimizle hem Özel Hukuk ve hem Kamu Hukuku alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Bu alanlardaki süreçlerde infaz dahil tüm prosedürler ilgili kanunlar çerçevesinde takip edilmekte ve sonuç alıncaya kadar destek sağlanmaktadır.

Tahkim ekibimiz, müvekkillerini ICC ve BIT Tahkimleri başta olmak üzere yerli ve uluslararası tahkim süreçlerinde temsil etmektedir. Bunun yanı sıra, bağlantılı yabancı hukuk bürolarının takip ettiği tahkim süreçlerinde Türk Hukuku’nu ilgilendiren konularda destek sağlanmaktadır.