Okuma Süresi: 3 Dakika

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması – MGC Legal | KVK Projeleri Hizmeti

Kişisel veriler, “Big Data” yani “Büyük Veri” adı verilen veri yığınının temelini oluşturur. Her veri, özellikle ticari amaçlar için çok değerlidir. Günümüzde kişisel veriler, veri işleyen tüzel ya da gerçek kişiler için ticari emtia haline gelmiştir. Bu sebeple kişisel verilerin kişiden izin alınmadan ticari amaçlarla kullanılması, ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Bu kapsamda dijital çağda kişisel verilerin korunması kaçınılmaz hale gelmiştir. Kişisel verilerin korunması Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenleme altına alınmış olup, çeşitli kanunlarda özel düzenlemeler de mevcuttur.

KVKK, gerçek kişiye ilişkin kişisel verilerini korumayı ve işlenebilme şartlarını düzenleyen özel kanundur. Peki, KVKK nedir? KVKK danışmanlığı nedir? KVKK hangi sektörleri kapsar? MGC Legal KVK hizmetleri nelerdir? İşte cevapları…

KVKK Nedir?

KVKK” ifadesi, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” teriminin kısaltmasıdır. 2016 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren bu kanunla kişisel verilerin hangi ilke, amaç ve hukuki sebeplerle işlenebileceği ile buna uyulmaması halinde yaptırımlar öngörülen bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?

Kişisel verilerin korunması; gerçek kişilere ait kişisel verileri verilerin korunmasını sistemdir. Temel olarak; kişisel verileri toplayan, işleyen, depolayan ve aktaran gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları işlemlerin belirli kurallara bağlanmasıdır.

Bu çerçevede kişilerin anayasal haklarının korunması hedeflenmektedir. Kişisel verilerin korunması; verilerin KVKK ya ve diğer özel düzenlemelerde yer alan şartlar dahilinde işlenmesini ve verilerin amacı dışında işlenmesi halinde cezai yaptırımlar gibi unsurları içerir.

KVKK Danışmanlığı Kapsamında Neler Yapılır?

KVK Danışmanlığı , kişisel verilerin korunması kapsamında mevzuat çerçevesinde çözüm sunan KVK danışmanlığı hizmetidir. KVKK danışmanlığında; iletişim, bilgilendirme ve kanuna uyum, hukuki tedbirler, teknik uygulamalar gibi kapsamlı hizmetler sunulur. Peki, KVKK danışmanı ne yapar?

 • KVKK kapsamında gerekli politika, prosedür, envanter ve ilgili kişilere yönelik dokümanların sektöre uygun olarak hazırlanmasını içerin idari ve teknik tedbirlerin alınması,
 • Veri sorumlusu nezdinde uyum için gerekli politika ve prosedürlerin yayınlanan mevzuat değişiklikleri, kurul kararları ve yargı kararları ekseninde revizyonlarının yapılması,
 • İlgili kişilere yapılacak aydınlatma metninin hazırlanması,
 • İlgili kişilerin kullanacağı veri sorumlusuna başvuru formu hazırlanması,
 • Personel, tedarik ve gizlilik sözleşmelerinin KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi,
 • KVKK prosedürleri hakkında şirketin ilgili personelinin bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması,
 • VERBİS kayıt sürecinin hazırlanması,
 • Verilerin analizi ve envanter olarak işlenmesi,
 • Yasal başvurular ve takipler,
 • KVKK süreci takibi ve eğitimler.

KVKK danışmanlığında bazı teknik hizmetler de sağlanabilmektedir. Web uygulamalarından sunucu işlemlerine, e-postalardan veri tabanı ve iletişim altyapısına kadar teknik birçok konuda destek sunulmaktadır.

Kimler KVKK Danışmanlığı Hizmeti Almalı?

KVKK, özellikle dijital ortamda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle KVK danışmanlık hizmet de kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilere yöneliktir.

Peki, hangi sektörler KVKK danışmanlığı almalıdır? KVKK kapsamına giren bazı sektörler ve iş kolları şunlardır;

 • Sosyal Ağ sağlayıcıları,
 • Ticaret, hizmet ve imalat sektörü vb. alanlarda faaliyet gösteren firmalar,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • E-ticaret siteleri ya da platformları,
 • Özel sağlık ve eğitim kuruluşları,
 • İnternet ortamında bilgi paylaşan firmalar,
 • Kişisel veri toplayan ve işleyen kurum ve kuruluşlar,
 • Sunucu hizmeti veren firmalar.

Özetle; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, KVKK danışmanlığı hizmeti almalıdır. Olası yaptırımlardan kaçınmak ve verileri KVKK esaslarına uygun olarak kullanmak için KVKK danışmanlığı stratejik önemdedir.

MGC Legal KVKK Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal Hukuk Bürosu, Kişisel Verilerin Korunması (KVK) mevzuatı hakkında uzman avukatlar ile hizmet sağlamaktadır. KVKK kapsamında kişisel verilerin mevzuata uygun işlenmesi konularında azami hassasiyet gösterilmektedir.

MGC Legal KVK hizmetleri şunlardır;

 • Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi amacının müvekkiller ile tespit edilmesi,
 • Müvekkillerin faaliyet alanına göre tabi oldukları yükümlülükleri en ince ayrıntısına kadar analiz edilmesi,
 • Şirket içi işleyiş ve KVK politikalarının hazırlanması,
 • Şirket içi “KVK Rehberi” oluşturulması,
 • Uyum sürecinin ve devamında uygulamanın etkili şekilde uygulanması,
 • Eğitim ve KVKK konusunda farkındalığı artırıcı çalışmaların yapılması.

KVK hakkında ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eden KVKK uzmanı ekibimiz, müvekkillerinin veri temelli yeni ekonomik düzene ayak uydurabilmesi için gereken desteği sunmaktadır.


İlginizi Çekebilir: Whatsapp’a KVKK Tarafından Verilen Ceza.