Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

MGC Legal ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracını kullanmak için aşağıda yer alan Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Serbest Meslek Makbuzunu Hesaplamak için tıklayınız.

2023 Yılı Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracı

2023 yılı için arabuluculuk ücreti, 2023 yılı Arabuluculuk Ücreti Tarifesi Tebliği’nin T.C. Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girmiştir. Peki, 2023 yılı arabuluculuk ücret tarifesi nedir?

Arabuluculuk ücreti hesaplaması yaparken, 2023 yılın için belirlenmiş asgari arabuluculuk ücret tarifesi baz alınmıştır. Buna göre, arabulucunun yapacağı tüm iş ve işlemler için belirlenen ücret dışında herhangi bir ücret alınması mümkün olmayacaktır.

Lütfen uyuşmazlık türü seçiniz
Lütfen taraf sayısını seçiniz
Lütfen hesaplanmasını istediğiniz ücreti belirtiniz


İlk 100.000 TL için (%6)
Sonraki 160.000 TL için (%5)
Sonraki 260.000 TL için (%4)
Sonraki 520.000 TL için (%3)
Sonraki 1.560.000 TL için (%2)
Sonraki 2.080.000 TL için (%1.5)
Sonraki 4.160.000 TL için (%1)
Sonraki 8.840.000 TL için (%0.5)

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücret Tarifesine Göre 2023 Yılı Ücreti

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.000,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 1.400,00 TL ücret isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk hizmeti, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitmeden uyuşmazlıkların çözülmesini ifade eden bir kavramdır. Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, tarafsız, alanında uzman ve bağımsız üçüncü bir kişidir.

Taraflar arasında bağımsız bir konumda bulunan arabulucu, mahkeme kararı olmadan taraflara destek sağlar. Bu kapsamda arabuluculuk, gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir. Anlaşmazlıkları dostane bir şekilde sonuçlandırmaya odaklanan bu hukuk kurumu, toplumsal barışa katkı sağlar.

Detaylı Açıklama: Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Görevleri Nelerdir?

Arabulucu görevi verilen yetkililer, taraflar arasında iletişimi kolaylaştıran ve “aralarını bulan” kişilerdir. Bu görevi yerine getirirken arabuluculuk yöntemlerini uygularlar. Tarafların kendi çözümlerini bulmaları için de destek olurlar.

Bu çerçevede arabulucunun görevleri şunlardır;

 • Tarafsız ve bağımsız olmak,
 • Taraflar arasında çözüm için destek olmak,
 • Gerekli hallerde tarafları birbirlerinden korumak,
 • Taraflar arasında çözülemeyen konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak,
 • Tarafların amaçlarını öğrenmek,
 • Anlaşmazlık ve ihtilaf noktalarını belirlemek,
 • Uzlaşma noktalarını belirlemek,
 • Uzlaşma için çözüm önerileri veya seçenekler sunmak,
 • Uzlaşma seçeneklerinin sorunla bağlantılı olmasını temin etmek,
 • Seçenekleri taraflara uyumlu hale getirmek,
 • Önerileri ve kararları tarafsız bir şekilde kaleme almak,
 • Belirsizlikleri açığa çıkarmak,
 • Taraflar arasındaki müzakereler için takvim belirlemek,
 • Süreci takip etmek ve sonuçlandırmak.

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu arabuluculuk, bazı davalardaki uyuşmazlıklara ilişkin bir prosedürdür. Bu davalarda ön şart olarak tarafların arabulucuya başvurması gerekir. Aksi durumda dava düşer. Bu sebeple zorunlu arabuluculuk, davanın dosya sürecinde arabulucuya başvurma ön şartı olan durumlarda gerekir.

Ticari davalarda ve iş davalarında; kıdem tazminatı, fazla mesai, işe iade gibi konularda zorunlu arabulucuya başvurma şartı vardır. Bu tür davalarda hangi durumlarda arabulucuya başvurma zorunluluğu olduğu ilgili kanunların maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır.


Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Detaylı Anlatımı

Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz, üstünde kararlaştırılabilir. Arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir, aksi kararlaştırılabilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesi’nin birinci kısmında belirtilen hallerde (konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen uyuşmazlıklar); arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesi’nin ikinci kısmında belirtilen hallerde (Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen uyuşmazlıklar); arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

İhtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf istenebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir. Dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf istenemez.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini Arabuluculuk Ücret Tarifesi’nin birinci kısmına göre isteyebilir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.000,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 1.400,00 TL ücret isteyebilir.

Tarifede yazılı olmayan haller için tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.


Not: Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracımız 2023 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.