Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Değerli ziyaretçilerimiz için özel olarak hazırladığımız ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanıma sunduğumuz Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracını tanıtmaktan mutluluk duyarız. Bu araç, 2024 yılı için Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre güncellenmiş verileri içermektedir ve kullanımı son derece kolaydır. Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Robotumuza aşağıda erişebilirsiniz.

2024 Yılı Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracı (Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Robotu)

2024 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Ücret Tarifesi, T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Ücreti Tarifesi Tebliği‘ne dayanmaktadır. 2024 yılında arabuluculuk ücreti hesaplamaları yapılırken, o yıl için belirlenen asgari ücret tarifesi dikkate alınmaktadır. 2024 tarifesi ise 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarifeye göre; arabulucuların gerçekleştireceği tüm iş ve işlemler için belirlenen ücret geçerli olacaktır.

Aşağıda yer alan Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracımız (Robutumuz) sayesinde;

 • 2024 İş Hukuku Uyuşmazlıkları,
 • 2024 Tüketici Uyuşmazlıkları,
 • 2024 Ticari Uyuşmazlıklar,

İçin arabuluculuk ücretlerini hesaplayabilirsiniz.

[Robotumuzu Güncelliyoruz.]

Not: Taraflar ücreti eşit olarak öder. Örneğin; 47.200 TL’lik arabulucuk ücreti, 2 taraf tarafından 47.200/2=23.600 TL olarak kişi başı ödenecektir.

Tablolar bilgilendirme ve ücretler hakkında fikir sahibi edinme amaçlı oluşturulmuştur ve tüm arabulucuların kendi hesaplamalarını yapmaları gerekmektedir.Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücret Tarifesine Göre 2024 Yılı Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.

2024 Yılında Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar Oldu?

Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek. Adalet Bakanlığı’ndan:

2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, T.C. Resmî Gazete‘de yer aldı. Bu tarifeye göre; Aile Hukuku, işçi/işveren ve tüketici ile ilgili anlaşmazlıklarda, iki kişinin dahil olduğu durumlarda, her bir taraf için saatlik ücret 520 lira olarak belirlendi. Eğer taraf sayısı 3 ila 5 kişi arasında ise, herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın, saat başına 1100 lira ödenecek. 6 ile 10 kişi arasında bir durum söz konusu olduğunda, saatlik ücret 1200 lira, 11 veya daha fazla kişi taraf olduğunda ise, saat başı 1300 lira olacak.

Ticari anlaşmazlıklar için, iki kişinin dahil olduğu durumlarda saatlik ücret 900 lira olarak ayarlandı. Tarafların sayısı 3 ile 5 kişi arasında ise, bu ücret 1900 liraya, 6 ile 10 kişi arasında ise 2000 liraya, 11 kişi ve üzeri durumlarda ise 2100 liraya çıkacak.

2024 Kira Anlaşmazlıklarında Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar Oldu?

Kira anlaşmazlıklarında, arabuluculuk ücreti 580 liradan başlıyor. Kira, komşuluk hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan durumlarda ise; iki kişinin taraf olduğu durumlarda, her bir taraf için saatlik ücret 580 lira. Eğer 3 ile 5 kişi taraf ise, saatlik ücret 1200 lira, 6 ile 10 kişi arasında ise 1300 lira, 11 kişi ve üzerinde ise 1400 lira olacak.

Para ile ilgili olmayan veya parasal değeri olmayan diğer tür anlaşmazlıklarda, iki kişi taraf olduğunda, saatlik ücret 550 lira olarak belirlendi.

Para ile ilgili veya değerlendirilen hukuki anlaşmazlıklarda ise, anlaşılan miktarın ilk 200 bin liralık kısmı için, tek bir arabulucu görev alırsa ücret %6, birden fazla arabulucu varsa %9 olarak ayarlandı.

2024 Arabuluculuk Ücret Tarifesine Göre Ücret (T.C. Resmî Gazete)

MADDE 7:

(1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu tarifenin eki olan Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir.

(2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu tarifenin eki olan Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

(3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu tarifenin eki olan Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

(4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir.

(5) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklarda ücret; tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı, kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden bu tarifenin eki olan Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir.

(6) Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile Ticari Uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti bu tarifenin eki olan Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. Ancak, bu ücret 6.000,00 TL’den az olamaz.

(7) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 4.000,00 TL’den az olamaz.

Arabuluculk Ücret Tarifesi ekinin birinci ve ikinci kısmına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız (konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret).

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk hizmeti, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için mahkemeye gitmeden uyuşmazlıkların çözülmesini ifade eden bir kavramdır. Alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, tarafsız, alanında uzman ve bağımsız üçüncü bir kişidir.

Taraflar arasında bağımsız bir konumda bulunan arabulucu, mahkeme kararı olmadan taraflara destek sağlar. Bu kapsamda, arabuluculuk, gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir. Anlaşmazlıkları dostane bir şekilde sonuçlandırmaya odaklanan bu hukuk kurumu, toplumsal barışa katkı sağlar.

Arabulucunun Görevleri Nelerdir?

Arabulucu görevi verilen yetkililer, taraflar arasında iletişimi kolaylaştıran ve “aralarını bulan” kişilerdir. Bu görevi yerine getirirken arabuluculuk yöntemlerini uygularlar. Tarafların kendi çözümlerini bulmaları için de destek olurlar.

Bu çerçevede arabulucunun görevleri şunlardır;

 • Tarafsız ve bağımsız olmak,
 • Taraflar arasında çözüm için destek olmak,
 • Gerekli hallerde tarafları birbirlerinden korumak,
 • Taraflar arasında çözülemeyen konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak,
 • Tarafların amaçlarını öğrenmek,
 • Anlaşmazlık ve ihtilaf noktalarını belirlemek,
 • Uzlaşma noktalarını belirlemek,
 • Uzlaşma için çözüm önerileri veya seçenekler sunmak,
 • Uzlaşma seçeneklerinin sorunla bağlantılı olmasını temin etmek,
 • Seçenekleri taraflara uyumlu hale getirmek,
 • Önerileri ve kararları tarafsız bir şekilde kaleme almak,
 • Belirsizlikleri açığa çıkarmak,
 • Taraflar arasındaki müzakereler için takvim belirlemek,
 • Süreci takip etmek ve sonuçlandırmak.

Zorunlu Arabuluculuk Nedir?

Zorunlu arabuluculuk, bazı davalardaki uyuşmazlıklara ilişkin bir prosedürdür. Bu davalarda ön şart olarak tarafların arabulucuya başvurması gerekir. Aksi durumda dava düşer. Bu sebeple zorunlu arabuluculuk, davanın dosya sürecinde arabulucuya başvurma ön şartı olan durumlarda gerekir.

Ticari davalarda ve iş davalarında; kıdem tazminatı, fazla mesai, işe iade gibi konularda zorunlu arabulucuya başvurma şartı vardır. Bu tür davalarda hangi durumlarda arabulucuya başvurma zorunluluğu olduğu ilgili kanunların maddelerinde detaylı olarak açıklanmıştır.


Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Detaylı Anlatımı

Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz, üstünde kararlaştırılabilir. Arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir, aksi kararlaştırılabilir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde (konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen uyuşmazlıklar); arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde (konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen uyuşmazlıklar); arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu Tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

İhtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf istenebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilir. Dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf istenemez.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilir.

Tarifede yazılı olmayan haller için tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir.


Not: Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Aracımız 2024 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.


İlginizi Çekebilir:


Uygulanacak Tarife

MADDE 10 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tarife 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Arabuluculuk Ücret Tarifesi (Birinci Kısım)

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücretler.

KategoriSaatTaraf SayısıÜcret-TL
Aile HukukuBir saati2 kişi520,00
3-5 kişi1.100,00
6-10 kişi1.200,00
11 ve daha fazla kişi1.300,00
Ticari UyuşmazlıklarBir saati2 kişi9.000,00
3-5 kişi1.900,00
6-10 kişi2.000,00
11 ve daha fazla kişi2.100,00
İşçi – İşveren UyuşmazlıklarıBir saati2 kişi520,00
3-5 kişi1.100,00
6-10 kişi1.200,00
11 ve daha fazla kişi1.300,00
Tüketici UyuşmazlıklarıBir saati2 kişi520,00
3-5 kişi1.100,00
6-10 kişi1.200,00
11 ve daha fazla kişi1.300,00
Kira, Komşu Hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu UyuşmazlıklarıBir saati2 kişi580,00
3-5 kişi1.200,00
6-10 kişi1.300,00
11 ve daha fazla kişi1.400,00
Ortaklığın Giderilmesi UyuşmazlıklarıBir saati2 kişi600,00
3-5 kişi1.400,00
6-10 kişi1.500,00
11 ve daha fazla kişi1.600,00
Diğer Tür UyuşmazlıklarBir saati2 kişi550,00
3-5 kişi1.150,00
6-10 kişi1.250,00
11 ve daha fazla kişi1.350,00

Arabuluculuk Ücret Tarifesi (İkinci Kısım)

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücretler.

Üzerinde Anlaşılan MiktarArabulucu SayısıÜcret Oranı (%)
İlk 200.000,00 TLBir arabulucu6
Birden fazla arabulucu9
Sonra gelen 320.000,00 TLBir arabulucu5
Birden fazla arabulucu7.5
Sonra gelen 5200.000,00 TLBir arabulucu4
Birden fazla arabulucu6
Sonra gelen 1.040.000,00 TLBir arabulucu3
Birden fazla arabulucu4.5
Sonra gelen 3.120.000,00 TLBir arabulucu2
Birden fazla arabulucu3
Sonra gelen 4.160.000,00 TLBir arabulucu1.5
Birden fazla arabulucu2.5
Sonra gelen 8.3200.000,00 TLBir arabulucu1
Birden fazla arabulucu1.5
17.680.000,00 TL’den yukarısıBir arabulucu0.5
Birden fazla arabulucu1