Okuma Süresi: 4 Dakika

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım Danışmanlığı – MGC Legal

Yatırım danışmanlığı, yatırımcılara; yatırım ürünleri, tavsiye ve planlama sağlayan bir finans uzmanlığı dalıdır. Son yıllarda, sermaye ve ilgili piyasaların gelişme göstermesi, yatırım danışmanlığını ön planla çıkartmıştır. Böylece, yatırım danışmanlığı sermaye piyasasının en önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmetini gerekli kılan faktörler, üzerinde tasarrufta bulunulacak varlığın ekonomik ilişkileri, yatırım riski ve varlığın büyüklüğüdür.

Yatırım danışmanlığı ile ister yerli ister yabancı olsun, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılara şirket kurulması, birleştirilmesi ve devralınması, halka arz süreçlerinin yönetimi, yatırım zamanı ve sürecin detayları, mal varlığı yatırım planlaması, değerleme yapılması, kamu açısından gerekli olan yatırım izinlerinin alınması, en uygun yatırımcı modelinin seçilmesi, yatırım faaliyet riskinin kontrolü, yatırım için ihtiyaç duyulan belgelerin hazırlanması ve yatırımın hukuki değerlendirmesi gibi konularda hukuki hizmetler sunulmaktadır.

Yatırım Danışmanlarının Görevleri Nelerdir?

Yatırım danışmanları, yatırım danışmanlığı stratejileri formüle etme, ihtiyaçların karşılanması ve finansal hedeflere ulaşılmasına yardımcı olma konusunda derinlemesine çalışmalar yapar. Birçok finansal danışman ve finansal planlayıcı, yatırım danışmanı olarak kabul edilmektedir. Bir yatırım danışmanı, bir yatırım stratejisi oluşturmak için yatırımcılarla birlikte çalışır. Yatırımcılar, küçükten büyüğe, bireyler veya işletmeler olabilir. Yatırım piyasaları ve müşteri portföyleri sürekli izlenmektedir.

Yatırım danışmanı, yatırımcının mali durumunu gözden geçirmekten ve hedeflerine ulaşması için bir plan oluşturmaktan sorumludur. Görevi, yatırımların aktif olarak izlenmesi ve zaman içinde değişen finansal hedefleri konusunda yatırımcılarla çalışmaktır. İşlerinin doğası gereği, birçok yatırım danışmanı, yatırımcılarla uzun vadeli iş ilişkileri geliştirmektedir. Önemli bir hizmet sunarak, mali durumlarını düzenlemelerine ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Yatırım Danışmanı Türleri Nelerdir?

Riski yönetmekten, riske hazırlanmaktan ve yatırım stratejilerinde ayarlamalar yapmaktan sorumlu yatırım danışmanları dört ana kategoriye ayrılabilir:

 • Kayıtlı Temsilciler,
 • Finansal Planlamacılar,
 • Finansal Danışmanlar,
 • Para Yöneticileri.

Kayıtlı temsilciler, yatırım ve sigorta ürünleri satmak için komisyon ödenen borsacılar ve bankacılık temsilcileri yatırım danışmanlarıdır. Finansal araçlar yaratan, tanıtan ve satan finansal kuruluşlar olan, satış tarafı firmaları olarak bilinenler için çalışmaktadırlar.

Finansal planlamacılar, müşterilerinin kişisel finansmanını yöneten yatırım danışmanlarıdır ve finansal planlamacılar olarak bilinir. Bir müşterinin, üniversite öğrenim ücretlerini yönetmesine yardımcı olacak bir finansal plan geliştirebilirler.

Finansal danışmanlar, genel ve kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler verir. Para yöneticileri ise bir müşteri adına, yatırım kararları vermektedir. Para yöneticileri, varlık yönetimi firmaları, fon yöneticileri veya riskten korunma fonları gibi satın alan firmalar için çalışmaktadır.

Yatırım Danışmanlarında Aranan Nitelikler Nelerdir?

Yatırım danışmanlığı hizmetinde, yatırım danışmanlarının genellikle muhasebe, işletme veya ekonomi gibi finansla ilgili bir disiplinde eğitimli olmaları gerekmektedir. Yatırımlar, vergiler, risk yönetimi ve emlak planlaması konularında da yeterli bilgi birikimine sahip olmalıdırlar.

Bir yatırım danışmanı, yatırımcının finansal hedeflerini çok iyi anlamalı ve erişilebilir olmalıdır. Yatırım danışmanlığı hizmetinde, bir yatırım danışmanı rolü için mükemmel kişilerarası becerilere sahip kişiler seçilmektedir.

Başarılı bir yatırım danışmanı, son derece analitik olmalıdır. Yatırımcıya yönelik iyi becerileri ile, iyi yazılı ve sözlü iletişime sahipken, aynı zamanda, iyi problem çözme becerilerine sahip analitik bir zihin ile birlikte, stratejik bir zihne de sahip olmalıdır.

MGC Legal’in Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

Yatırım danışmanlığı hizmetinde geniş bir yelpazeye sahip MGC Legal, yatırım yapmak isteyen yatırımcılara ihtiyaca uygun olarak hukuki destek sağlamakta ve müvekkilleri adına hukuki süreçleri yürütmektedir. Yurt dışında bir şirket kurma niyetinde olan ve yurt dışına yatırım yapmak isteyen şirket ve girişimcilere ideal hukuki yapılar önermektedir. MGC Legal yatırım danışmanlığı hizmeti, en iyi ve uygun yatırım kararlarının verilmesine yardımcı olmak için vardır.

MGC Legal, sektördeki engin deneyimi ile bu tür rekabetçi piyasa koşullarında, başarılı yatırım girişimleri için stratejiler belirleme konusunda uzmandır. Yatırım ve yönetim süreçlerinin tüm aşamalarında fizibilite, değerleme, satın alma ve satış ve müzakere yönetimi gibi alanlarda ve daha fazlasında, en nitelikli danışmanlık hizmetini vermektedir. Yatırım danışmanlığı kapsamında verdiği bazı hizmetler şunlardır:

 • En iyi ve en yüksek kullanım çalışmaları,
 • Pazar ve fizibilite çalışmaları,
 • Şirket, yönetim ve marka arama,
 • Yönetim, franchise, kiralama, teknik hizmet sözleşmeleri,
 • Değerleme ve değerlendirmeler,
 • Üçüncü taraf raporlarının yorumlanması.

MGC Legal’in Yatırım Danışmanlığının Faydaları Nelerdir?

MGC Legal yatırım danışmanlığı sayesinde, şirketler, uluslararası ticarete girmekte, müşteri portföylerini genişletmekte ve daha fazlasını kazanmaktadır. Uluslararası yatırım danışmanlığı hizmeti ile dünya pazarında yer almak isteyen yatırımcı firmalara, uygun bir piyasa kapısı açmakta ve yatırım için en doğru yeri sağlamaktadır. Yatırım süreçleri ile ilgili hukuki desteğe ihtiyaç duyulması durumunda, profesyonel yatırım danışmanları ekibi tarafından prosedürler büyük bir titizlikle takip edilmektedir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti ile en doğru hukuki görüşü sağlayan MGC Legal, yatırım hedefleri ve varlık tahsisi, yönetici araştırması ve performans izleme hakkında tavsiyeler de dahil olmak üzere, müvekkillerine en faydalı yatırım tavsiyelerini sunmaktadır. Finansal danışmanlık hizmetinde olduğu gibi profesyonel yatırım danışmanları da, yatırımcılarını aktif olarak izlemektedir. Yatırımcıların, yatırım stratejilerini formüle etmelerine ve uygulamaya koymalarına, ayrıca portföylerini oluşturmalarına ve sürdürmelerine en büyük yardımcıdır.

MGC Legal yatırım danışmanlığı, uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için en doğru adrestir. Araştırmaları, deneyim derinliği ve içgörüleri sayesinde uzun vadede güvenlik ve büyüme sağlamaktadır. Uzman danışmanları, yatırımcı planının tüm paydaşlar açısından maliyet dengesini en iyi biçimde kurmaktadır. Uzun vadeli hedeflere ulaşılmasına yardımcı olacak uyumlu yatırım stratejileri geliştirmektedirler. Varlık dağılımına ilişkin en profesyonel tavsiyeler hazırlanmaktadır.

MGC Legal, yatırım araçlarına ilişkin değerlendirmeler de dahil olmak üzere, yatırımcıların talepleri doğrultusunda şekillenen özelleştirilmiş yatırım hizmetleri sunmaktadır. Müvekkillerine sunduğu yatırım danışmanlığı hizmetleri, ilgili sektör ve piyasaların düzenli takibi ile oluşturulan stratejiler doğrultusunda yürütülmektedir. MGC Legal, verdiği hizmetlerde; müvekkil talebi, profili ve hedefi doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemektedir. Uygun yatırım araçları belirlenmektedir.

MGC Legal’in Yatırım Danışmanlığı Ekibinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Benzersiz yatırım hedeflerini belirlemek için müşterilerle birlikte çalışmak,
 • Müşteri hedeflerine göre yatırım stratejilerini formüle etmek,
 • Aylık veya yıllık portföy raporları dahil olmak üzere müşteri belgelerini yayınlamak,
 • Vergi raporlaması için müşteri belgelerini yönetmek,
 • Müşteri ihtiyaçlarına göre yatırım ürünleri önermek,
 • Çeşitli pazarları analiz etmek ve araştırma yapmak,
 • Zaman içinde müşteri yatırımlarında ayarlamalar yapmak,
 • Müşterilerle açık, tutarlı ve dürüst bir şekilde iletişim kurmak ve onları yatırım stratejisindeki değişiklikler hakkında her zaman bilgilendirmek.