Okuma Süresi: 2 Dakika

TİCARİ SÖZLEŞMELER

Ticari Sözleşmeler Hukuku

Ticari sözleşmeler, ticari hayatın her alanında kullanılan yazılı belgelerdir. Ticari sözleşmeler hukuku, gerçek ve tüzel kişilerin ticari hayatta haklarını savunabilmeleri ve hak iddia edebilmeleri için ihtiyaç duyulan hukuk dalıdır.

Ticari Sözleşmeler Hukuku

İşletmeler, sözleşmeler aracılığıyla hukukun kendilerine tanındığı hakkı imza altına almış olurlar. Ticari hakları tanıyan, hakların sınırlarını çizen sözleşmeler hukuku, aynı zamanda hakları koruma altına alır. Peki, ticari sözleşmeler hukuku nedir?

Ticari Sözleşme Nedir?

Ticari sözleşme, tarafların hak ve sorumluluklarını açık bir şekilde belirleyen hukuki belgelerdir. Sözleşmeler, ihtilaf riskini azaltır. Anlaşmazlıklardan doğacak zararları ve maliyetleri de minimize eder.

Ticari sözleşme en az iki taraf arasında yapılır. Sözleşmelerin oluşturulması, sonlandırılması ve incelenmesi gibi işlemleri ifade eder. Ticari sözleşmeler; sözleşme hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku ve aile hukuku gibi hukuk dalları ile bağlantılıdır. Anayasa’nın 48. maddesinde çalışma ve sözleşme hürriyetinden bahsedilmektedir ve her vatandaş bu hürriyete sahiptir.

Ticari Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Ticari sözleşmeler, taraflarca müzakere edilerek hazırlanır. Taslak metin oluşturulmasının ve müzakerelerin ardından nihai metne karar verilir.

Sözleşmelerde taraflar “borçlu” ve “alacaklı” olarak ayrılır. Karşılıklı irade beyanının ardından, uzlaşma sonucu ticari sözleşmeler ortaya çıkar. Sözleşmeler hazırlanırken taraflar sözleşmeyi istedikleri gibi düzenleme hakkına sahiptir. Ancak sözleşmeye eklenmesi istenen maddeler, ilgili kanunun hükümlerine aykırı olamaz.

Ticari Sözleşme Türleri Nelerdir?

Ticari sözleşmeler hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Araba veya konut alırken, banka kredisi çekerken, vekalet verirken, bağış yaparken ticari sözleşmelere ihtiyaç duyulur. Yaygın olarak kullanılan ticari sözleşme türleri şunlardır;

 • Satış sözleşmesi,
 • Kefalet sözleşmesi,
 • Geri alım sözleşmesi,
 • Ödünç sözleşmesi,
 • Komisyon sözleşmesi,
 • Pazarlama sözleşmesi,
 • Kredi sözleşmesi,
 • Factoring sözleşmesi,
 • Franchise sözleşmesi,
 • Takas sözleşmesi,
 • Garanti sözleşmesi,
 • Rehin sözleşmesi,
 • İpotek sözleşmesi,
 • Fikri ve sınai haklar sözleşmeleri,
 • Pay sahipleri sözleşmeleri,
 • Joint Venture sözleşmeleri,
 • Distribütörlük sözleşmeleri,
 • Münhasırlık sözleşmeleri,
 • Adi ortaklık sözleşmesi,
 • İş sözleşmesi,
 • Hizmet sözleşmesi,
 • Alım-satım sözleşmesi,
 • Acentelik sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi,
 • Vekalet sözleşmesi,
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi,
 • Bayi sözleşmesi.

Uluslararası Ticari Sözleşme Nedir?

Uluslararası ticari sözleşme, farklı ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari işlemlere konu olan hukuki belgedir. Yabancılık unsuru taşıyan bu sözleşme türü, birden çok hukuk sistemi ile bağlantılı olarak hazırlanır.

Uluslararası ticaret sözleşmelerinde sözleşmeye konu taraflar yaşadıkları ülkeler, o ülkelerdeki sözleşmeler hukuku ve coğrafi unsurlar gibi faktörler dikkate alınır. Kişisel veya coğrafi olarak yabancılık unsuru taşımayan sözleşmeler de uluslararası ticareti sözleşme kapsamında değerlendirilir.

Ticari Sözleşme Feshi Nasıl Yapılır?

Ticari sözleşmeler, çeşitli gerçeklerle tarafların karşılıklı anlaşmasıyla ya da tek taraflı olarak feshedilebilir. Ticaret sözleşme feshinin doğuracağı bazı sonuçlar vardır. Sözleşmelerde fesih şartları da yer alır. Fesih şartlarının sözleşmede açıkça belirtilmesi gerekir.

Sözleşmenin sona erdirilmesi, sözleşme türüne göre farklılık gösterebilir. Bununla birlikte ticaret sözleşmeleri feshedilse bile sözleşmede bu fesihten etkilenmeyen maddeler yer alabilir. Bu sebeple sözleşmelerde fesih durumunda bağlayıcı şartlara dikkat edilmesi gerekir.

MGC Legal Ticari Sözleşmeler Hukuku Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal, sözleşmeler hukuku alanında uzman avukatlar ile hizmet vermektedir. Yerli ve yabancı müvekkillerimize tüm sektörlere ilişkin ticari sözleşme tanzimi, sözleşme incelenmesi, sözleşme değerlendirilmesi, sözleşme müzakeresi gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Ticari sözleşme hazırlanması, ticari sözleşme feshi süreçleri ve sürecin takibi gibi konularda hizmet verilmektedir. Sözleşmenin feshi halinde doğacak sonuçlarda da müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Aynı zamanda sözleşme hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar, sektöre göre spesifik sözleşmeler ve değişen mevzuat kapsamında tekrar ele alınması gereken sözleşmeler konularında da şirket içi eğitimler sunulmaktadır.