Okuma Süresi: 4 Dakika

Projeleriniz İçin Güçlü Finansman Çözümleri

Proje Finansmanı – MGC Legal

Proje finansmanı, belirli bir projenin uygulanması ve geliştirilmesinde geri dönülemez finansmanı içermektedir. Bu finansman türü, borcun geri ödenebilmesi açısından, proje sponsoru kredibilitesinden daha çok, projenin gelecekteki nakit akışlarını ve projenin varlıklarını esas almaktadır. Özellikle, altyapı projeleri önemli miktarda sermaye gerektirmektedir. Bu finansman tekniği, bu altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde tüm dünyada sıkça kullanılmaktadır.

Proje finansmanı teknikleri, bugün dünya çapında çok çeşitli endüstrilerde uygulanıyor olsa da proje finansmanının kökleri, denizcilik operasyonlarını ve altyapı geliştirmeyi finanse etmek için kullanıldığı antik Yunan ve Roma’ya kadar uzanabilir. Modern proje finansmanını tanımlamak, artık giderek daha zor bir hal almaya başlamıştır. Proje finansmanı, çok özel bir durumda kullanılan özel bir finansman şeklidir. Çoğu proje finansmanında, ortak olan temel özellikler vardır:

 • Proje, ayrı ve genellikle tek amaçlı finansal ve tüzel kişilik aracılığıyla geliştirilir.
 • Proje şirketinin borcu, genellikle, en azından bilanço açısından, sponsorların doğrudan yükümlülüklerinden tamamen ayrıdır.
 • Sponsorlar, öz sermaye kaldıracını maksimize etmeye çalışır ve borç miktarı, projenin ve varlıklarının nakit akışı potansiyeli ve daha az ölçüde tasfiye değeri ile doğrudan bağlantılıdır.
 • Sponsorların kredi verenlere garantileri, genellikle projeyle ilgili tüm riskleri kapsamaz.
 • Üçüncü şahıslar ile yapılan sözleşmeler dahil, proje varlıkları ve gelirler genellikle borç verenler için teminat olarak verilir.
 • Çeşitli üçüncü şahısların sözleşmeye dayalı taahhütleri, proje için kredi desteğinin önemli bileşenlerini temsil etmektedir.

Proje Finansmanı Süreci

Her projeye özel geliştirilen, orta ile uzun vadeli olarak sağlanan finansman seçenekleri kapsamında proje riskleri, sektörel veri ile makroekonomik göstergeler doğrultusunda tespit edilmektedir. Finansal fizibilite raporları hazırlanmaktadır ve bu raporlar hazırlanırken projenin teknik, ekonomik ve mali yönleri değerlendirilmektedir. Fiyatlama belirlenmekte ve proje açısından vade yapısı ile optimum öz kaynak ve borç yapısı hesaplanmaktadır.

Proje finansmanı sürecinde ayrıca, belirlenmiş olan senaryolar yönünde projenin nakit akımları oluşturulmaktadır. Projenin kredi koşulları ve teminat koşulları belirlenerek, gerek duyulması durumunda, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile konsorsiyumlar oluşturulmaktadır. Oluşturulmuş olan konsorsiyumlara katılım sağlanmaktadır. Projeye ait teminat doküman ve kredi sözleşmesi hazırlama sürecinin yönetilmesinin ardından, projenin tamamlanabilmesi için gereken finansman sağlanmaktadır.

Proje Finansmanı Sürecinin Riskleri Nelerdir?

Projenin sponsorları, yani öz sermayeyi sağlayanlar ve projeye borç verenler, yani borcu sağlayanlar, gelecekte olumsuz olayların olasılığı ve finansman sürecinde bu olayların meydana gelme riskini hangi tarafın üstlenmesi gerektiği konusunda, farklı bakış açılarına sahip olabilmektedir. Bir projenin risk profili, genel borç ve öz sermaye düzenlemelerinin yapılanmasını doğrudan etkileyeceğinden, bir projenin durum tespiti büyük önem taşımaktadır.

Herhangi bir proje finansmanı başlangıcında, projeye borç verenler, bir avukatın projenin gelecekteki başarısına yönelik temel riskleri belirleyen kapsamlı bir yasal durum tespiti raporu hazırlamasını istemektedir. Bu, finansman sürecinin hayati bir aşamasıdır; çünkü, tanımlanmamış ve dolayısıyla azaltılmamış bir risk, bir projenin istikrarını tehlikeye atma potansiyeline sahiptir. Böyle bir rapor için avukatın bir dizi uzman danışman ve ilgili yargı alanı ile yakın çalışması gerekmektedir.

Proje Finansmanı Sürecinin Riskleri Hususunda Avukatın Kilit Rolü Nedir?

Genel olarak, başarılı bir proje finansmanında; maddi proje riskleri, proje şirketinin sponsorları, borç verenleri, tedarikçileri ve alıcıları ile yaptığı sözleşme düzenlemeleri gibi önemli proje riskleri belirlendikten sonra, bir avukatın kilit rolü, bu risklerin optimal dağılımı konusunda tavsiyelerde bulunmak ve mümkün olduğu kadar dokümantasyon süreci yoluyla bunları azaltmaktır.

Deneyimli ve uzman proje finansmanı ekibine ve kapasitesine sahip MGC Legal gibi güçlü firmalar, yasal açıdan, birçok proje finansmanı konusunda üstün bir rehberlik yeteneği sergilemektedir. Bu firmaların hizmetleri, konvansiyonel finansmandan proje tahvillerine kadar her türlü finansman ile ilgili olarak Türk ve yabancı bankaların ve kalkınma bankalarının yanı sıra sponsor ve borçluların temsilini içermektedir.

MGC Legal’in Proje Finansmanı Hizmetleri Nelerdir?

Piyasaya çeşitli ve daha sofistike oyuncular girdikçe, proje finansmanı da daha karmaşık bir hale gelmeye başlamıştır. Başarılı bir finansmanın mümkün olabilmesi de ancak finanse edilen projenin ve faaliyet alanının çok iyi tanınmasıyla olur. Bu ortamda, çok yetenekli finans avukatlarından oluşan MGC Legal ekibi, ticari olarak uygulanabilir, güvenilir ve geleceğe yönelik özel finans çözümleri sunmakta, büyük ölçekli bir portföy ve çok önemli projeler üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Proje finansmanı alanında da en üst sıralarda yer alan MGC Legal ekibi, planlama, inşaat, kurumsal, vergi, gayrimenkul, yeniden yapılandırma, iflas ve uyuşmazlık çözümü ile daha pek çok alanda uzman ve sektörel bilgi birikimine sahiptir. Finans uzmanlığını, müşterilerinin projeleri için uygulanabilir çözümlerde birleştirmekte ve proje finansmanlarına kanıtlanabilir değer katmaktadır. Kredi verenler, kredi alanlar, ekipman tedarikçileri gibi projelerdeki katılımcıları en iyi biçimde temsil etmektedir.

Proje finansmanı hizmetinde, kredi sözleşmesi belgeleri dokunulmaz belgeler değil de, büyük bir titizlikle müzakere edilip gerekirse müvekkil lehine değişiklik yapılması gereken belgeler olarak görülmelidir. Proje finansmanı hizmetine, bu bakış açısıyla yaklaşan MGC Legal firmasının güçlü yönlerinden birisi de; yeni ve yenilikçi faaliyetleri destekleme yeteneğidir. Çok çeşitli projelerde, proje finansmanının tüm yönlerini en mükemmel biçimde ele almaktadır.

MGC Legal’in Proje Finansmanında Faaliyet Alanları Nelerdir?

Kredi verenlere, kredi destek kurumlarına, kamu kurumlarına, sponsorlara, geliştiricilere ve yüklenicilere temel ticari itici güçler ve düşünceler hakkında 360 derecelik bir görüş ve tavsiyeler sunan MGC Legal firmasının, proje finansmanı alanında müvekkillerine en iyi şekilde yardımcı olduğu geniş yelpazeli faaliyet alanları şunlardır:

 • Ön değerlendirmenin ve durum tespitinin yapılması,
 • Teminat belgelerinin hazırlanması,
 • Proje ile ilgili dokümanların hazırlanması,
 • Kredi kullanım şartlarının yerine getirilmesi,
 • Finansman anlaşmalarının gözden geçirilip müzakere edilmesi,
 • Kredi kullanım sürecinin denetlenmesi,
 • Kredi süresince danışmanlık hizmetinin verilmesi.

Proje Finansmanında Neden MGC Legal?

Günümüzün proje finansmanı piyasası, giderek daha karmaşık projeler üzerinde hizmet etmeye başlamıştır. Bu heyecan verici ve gelişen pazarda, proje finansmanını ele alan müvekkillerine küresel ölçekte danışmanlık yapan MGC Legal, proje finansmanının sınırlarının zorlamaya devam edilmesini sağlamak için riskin etkin yönetiminde tavsiyelerde bulunabilme konusunda benzersiz ve önemli bir role sahiptir.

MGC Legal ekibi, öz sermaye ve borç sermayesini yapılandırmak ve proje risklerini azaltmak için en son yenilikler konusunda ilk elden deneyime sahiptir. Proje finansmanı avukatlarının, MGC Legal ekibi gibi projenin ömrü boyunca tüm taraflar için işe yarayan bir anlaşmayı müzakere etme yeteneğinin yanı sıra, büyük resmi değerlendirebilmeleri, genel ticari bağlamda hangi noktaların gerçekten önemli olduğunu anlayabilmeleri gerekmektedir.

Bir proje finansmanının uzun vadeli doğası göz önüne alındığında, dokümantasyonun uzun vadeli olacak kadar sağlam olması gerekir. Yasal belgelerin kapsamlı veya iyi hazırlanmış olması, hemen hemen her projenin ömrü boyunca büyük bir önem arz etmektedir. MGC Legal proje finansmanı ekibinin en çok tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de proje risklerini dikkatli bir ilk değerlendirmesini yapıyor oluşudur.

MGC Legal, ortaya çıkan risk tahsisi sorunlarının çözümü için taraflar arasında uzlaşıya dayalı bir yaklaşımı teşvik ederek, herhangi bir projenin sorunla karşılaşma sıklığını en aza indirmeye çalışmaktadır. Sürecin karmaşıklığı ve tehlikede olan büyük meblağlar göz önüne alındığında, proje finansmanı yoğun ve birçok yönden yasal beceriler gerektiren bir süreçtir. Müvekkillerine hizmetin en verimlisini sunmak adına, MGC Legal, değişik sektörlerdeki deneyimini hukuki bilgi birikimi ile birleştirmektedir.


İlginizi Çekebilir: Finansman Gider Kısıtlaması Nedir?