Okuma Süresi: 4 Dakika

İşverenler İçin Kapsamlı Hukuki Destek & Danışmanlık: Türkiye’de İş Hukuku

İşveren Hizmet Paketi – MGC Legal

İşveren hizmet paketi, MGC Legal firmasının İş Hukuku alanında, işveren müvekkillerine destek verdiği kapsamlı bir hizmettir. Bu hizmeti ile MGC Legal, işverenlerin, insan kaynaklarından endüstriyel ilişkilere kadar İş Hukuku’na dair tüm ihtiyaçlarını, soru ve sorunlarını, bir işverenin yapması ve dikkat etmesi gereken unsurları hedeflemektedir. İşçinin, işverene olan bağımlılığı dikkate alındığında, İş Hukuku’nun, işçiler gibi işverenler açısından da ele alınması gerekmektedir.

Çoğu insan, çalışanların yasal hakları ve işverenlerin belirli davranışlarına karşı korunmaları hakkında her şeyi duymuştur. Ancak, işverenlerin haklarına çok az değinilmektedir. Hem iş yerinde, hem de sektöründe etkili ve başarılı işverenler ve yöneticiler olunması açısından, hangi haklara sahip olunduğunun, yetkilerin ve uygulanması gereken prosedürler kapsamının çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Ancak, eğer bir işveren yanında işçi çalıştırıyorsa; bu İş Hukuku‘nun konusuna girmektedir.

MGC Legal’in İşveren Hizmet Paketinin Sundukları Nelerdir?

MGC Legal işveren hizmet paketi; toplu iş sözleşmeleri ve ilgili düzenlemeler, iş sözleşmeleri, şirket içi düzenlemeler, işyeri uygulamaları ve İş Hukuku kapsamında yer alan çok daha fazla konu hakkında işletmelere danışmanlık hizmeti ile birlikte, ortaya çıkmış olan bir ihtilaftan dolayı açılmış olan davalarda işveren müvekkillerini en doğru biçimde temsil edilmesini kapsamaktadır. İşveren hizmet paketi ile işverenlerin, her konuda yasalara en uygun biçimde en doğru adımları atması sağlanmaktadır.

İşveren hizmet paketi, işverene prosedürlerle ilgili olarak yol gösterdiği gibi, işveren ve çalışan davalarında ortaya çıkabilecek genel sorun ve avantajların belirlenebilmesi noktasında da oldukça önemlidir. Bir çalışma ortamında, işyeri performansı ve davranışı için eleman çalıştıran tüzel ya da gerçek kişi, tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluş veya kurumlar, yani işveren açısından bilinmesi zorunlu şirket politikalarının ve prosedürlerin nasıl oluşturulacağı konusunda en büyük rehberdir.

Bir işveren olarak, yürürlükteki yasalar uyarınca işyerinde işverenlere tanınan hakların anlaşılması gerekmektedir. İnternet ve sosyal medya platformlarına 24 saat erişim çağında, iş yeri artık belirli bir coğrafi konumla sınırlı değildir. Hal böyle olunca da, işveren haklarının sınırları belirsiz hale gelmektedir. Şirketin iyi niyetine önemli zararlar çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. MGC Legal işveren hizmet paketi, yasal hakların ve yükümlülüklerin anlaşılmasında en büyük yardımcıdır.

MGC Legal, çok çeşitli işgücü ve istihdam sorunlarını çözmek için yıllardır işverenlerle birlikte çalışmaktadır. Hem işlem, hem de dava konularında uzmanlaşmıştır. İşveren hizmet paketi ile işverenler, yasalara tam olarak uyarken, istihdam politikalarının ve prosedürlerinin işletmelerini koruduğundan emin olmaktadır. İşletmeler, mutlu bir işgücüne sahip olduğunda en iyi şekilde çalışır ve üretkenliklerini en üst düzeye çıkarmak için en iyi insanları hem çekebilir, hem de elde tutabilir.

İşveren Politikaları Nelerdir?

İşveren politikaları, mesai saatleri içinde elemanın kılık kıyafetinden, davranış biçimine kadar çok farklı politikaları kapsayabilmektedir. Örneğin; işveren, kıyafet standartlarını belirleyebilmektedir. Kıyafet standartlarının amacı; müşterilerin şirket çalışanlarını kolayca tanımlamasına izin vermek, işyerinde bir profesyonellik seviyesini korumaktır. Belirli bir marka imajını yansıtmak veya başka herhangi bir iş amacı için kıyafet standartları güvenlik nedenleriyle gerekli olabilmektedir.

İzin politikaları, ödeme, performans, müşterilerle veya halkla etkileşime girerken davranış biçimi gibi konuları düzenleyen politika ve prosedürler oluşturma hakkına sahip işverenin, tüm bu politika ve prosedürleri çalışanların erişebileceği şekilde yazılı olarak sunması, bunların tüm çalışanlara adil ve tutarlı bir şekilde uygulandığını göstermeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bir işverenin, haksız veya ayrımcı muamele iddiasında bulunan bir çalışana karşı savunma yapmasını sağlamaktadır.

İşverenin Bazı Hakları ve Sorumlulukları Nelerdir?

MGC Legal, işveren hizmet paketi kapsamında verdiği danışmanlık hizmeti ile işverenleri, hak ve sorumlulukları ve bunları yerine getirmediği taktirde ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında net bir şekilde bilgilendirmektedir. Bu hak ve sorumluluklardan bazıları ise şunlardır:

 • İşveren, herhangi bir iş pozisyonu için asgari eğitim gereksinimleri ve deneyim seviyelerini belirleme hakkına sahiptir.
 • İşveren, bir elemanın şirket kültürüne uyma yeteneği hakkında öznel değerlendirmeler yapma hakkına sahiptir.
 • İşveren, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik veya diğer korunan kategorilere dayalı olmadığı sürece, işverenin çıkarlarına en uygun olan seçimleri yapma hakkına sahiptir. İşverenlerin, yasa dışı ayrımcılığa dayalı herhangi bir kararının, bireysel karar alıcılar açısından yasal sorumluluk ve hatta kişisel sorumluluk ile sonuçlanabileceğinin farkında olması gerekir.
 • İsteğe bağlı istihdam ilişkisine ilişkin ortak sınırlamalar, iş sözleşmelerinde bulunmaktadır. Müzakere edilen bu anlaşmalar, tipik olarak bir çalışanın feshedilmesine ilişkin hüküm ve koşulları empoze etmektedir. Bu sözleşme hükümleri, irade ilişkisinin yerine geçer ve işverenin bir çalışanı serbestçe feshetme haklarını sınırlamaktadır.
 • İşveren, iş yönetmek ve iş yönetimiyle ilgili öneri ve emir vermek hakkına sahiptir.
 • İşveren, yasalar çerçevesinde, işçinin işine son vermek ve iş sözleşmesini iptal etmek hakkına sahiptir.
 • İşveren, sözleşme ve yasalara uyma sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, elemanlarının etnik kökenlerine, dinlerine, cinsiyetlerine, yaşlarına ya da politik görüşlerine bağlı kalmadan eşit olarak davranma sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, çalıştırdığı elemanlarının güvenliği ve iş sağlığı ile ilgilenme sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, elemanına yapacağı işin önemli şartları ile ilgili yazılı bir açıklama verme sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, elemanlarının mesleki açıdan gelişmelerini ve başarılı olmalarını sağlamak için iyi bir iş ortamı sağlama, araç ve makine temini sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, elemanının ücretini gününde ödeme sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, elemanının kişiliğini koruma sorumluluğuna sahiptir.
 • İşveren, genel sağlık sigortası ve sosyal sigortalar kanunundan doğan yükümlülükleri yerine getirme sorumluğuna sahiptir.
 • İşveren, adil işe alım uygulaması sorumluluğuna sahiptir.

İşverenler Neden MGC Legal İşveren Hizmet Paketini Seçiyor?

İşverenlerin tercih ettiği MGC Legal işveren hizmet paketi, müvekkilleri için en büyük destekçidir. MGC Legal firmasının, işverenler tarafından tercih edilmesinin en büyük nedenleri arasında gelen unsurlar şunlardır:

 • İtibar,
 • Uzmanlık,
 • Değer,
 • İletişim,
 • Bütünlük,
 • Önem.

Tüm davalarında, olumlu bir sonuç elde etmek için yorulmadan çalışan en deneyimli ekibin istihdam edilmesi, işverenlerin MGC Legal firmasını seçmeye devam etmesinin en büyük nedenlerinden birisidir. Bu deneyimli kadronun yardım ve tavsiyeleri müvekkilleri açısından oldukça değerlidir.

İşverenlere sunulan işveren hizmet paketi, onların profesyonel İş Hukuku ekibinin etkileyici ve taktiksel bilgi birikiminden faydalanmasını mümkün kılar. MGC Legal’in hem işverenleri, hem de çalışanları temsil ediyor olması, benzersiz bir içgörü ve gerçek bir stratejik avantaj sağlamaktadır.

Bu nedenle, davalarının büyük çoğunluğunu kazanan MGC Legal, işveren hizmet paketi ile uzmanlığını paylaşmakta ve kaynaklarını bir araya getirmektedir. Ekip olarak çalışmak, MGC Legal’e davalarını açarken ve savunurken yüksek başarı oranı sağlamaktadır.

MGC Legal’in İşveren Hizmet Paketi

MGC Legal işveren hizmet paketi, kaynaklara ve durumun karmaşıklığına göre uyarlanmıştır. Bir davaya her zaman en uygun avukat atanır. Uzlaşma sözleşmesi veya işyeri arabuluculuğu gibi daha uygun maliyetli ve yaratıcı bir yol keşfederek mahkeme davalarından tamamen kaçınma olasılığı varsa bunun yapılmasına çalışılır.

MGC Legal, insan kaynakları desteğinin yanı sıra, uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk hizmetleri sağlayan nitelikli danışmanlardan oluşan bir ekiple işbirliği yapılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, herkesin farklı önceliklerini dikkate alır ve müvekkillerini en iyi şekilde dinleyerek anlamaya çalışmaktadır.

MGC Legal, yasayı anlamlandırmak, mevcut tüm seçeneklerin ve olası sonuçların anlaşıldığı konusunda emin olunduğunu garantilemektedir. Tüm müvekkillerine, en başından itibaren açık, özlü, net ve anlaşılır tavsiyeler sunmaktadır.

MGC Legal firmasından dürüst ve açık tavsiyeler beklenebilir. Savunmanın sınırlı başarı şansı varsa, mutlaka söylemektedir. MGC Legal hukuk danışmanlarının tümü sabırlı, çalışkan ve hepsinden önemlisi dürüst bir ekiptir.

MGC Legal müvekkillerinden herhangi birine sorulacak olduğunda, İş Hukuku ekibinin kendilerini ve durumlarını gerçekten önemsediğini söyleyecektir. İş yeri anlaşmazlıkları stresli olabilmektedir ve müvekkillerini bu zor dönemden geçirmek, MGC Legal’in genellikle en büyük başarısıdır.


İlginizi Çekebilir: İş Hukuku Eğitimi Hizmet Paketi.