Vekalet Ücreti Hesaplama

MGC Legal ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Vekalet Ücreti Hesaplama Aracını kullanmak için aşağıda yer alan Vekalet Ücreti Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) tarafından belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesine göre hazırlanan, vekalet ücreti hesaplama aracına istenen bilgileri girdikten sonra hesapla butonuna basınız. Avukatlık vekalet ücreti her dava veya işte avukatın savunduğu kişiden talep ettiği ücrette denir. Vekalet ücreti hesaplama robotumuz 2023 yılı tarifeleri için güncellenmiştir.

Konusu
Mahkeme
Tutar
Hesaplama Sonuçları
Vekalet Ücreti
Vekalet SınırıVekalet Oranı
İlk 200.000,00 TL için%16
Sonra gelen 200.000,00 TL için%15
Sonra gelen 400.000,00 TL için%14
Sonra gelen 600.000,00 TL için%11
Sonra gelen 800.000,00 TL için%8
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için%5
Sonra gelen 1.200.000,00 TL için%3
Sonra gelen 1.400.000,00 TL için%2
5.600.000,00 TL ve yukarısi için%1

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekâlet Ücreti Nedir?

Avukatlık Kanunu 164. madde uyarınca; avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade etmektedir. Avukatın, iş sahibi adına iş ve işlemler yaptığı kişi ile arasındaki yazılı bir vekâlet sözleşmesine binaen avukat tarafından avukatlık hizmeti verilebileceği gibi, vekâlet akdi olmadan da (misal bir konuda sözlü ya da yazılı danışma, dava dilekçesi hazırlama, bir sözleşme hazırlama, bir sözleşmenin oluşması için sözleşme öncesi tarafların görüşmesi için gerekli olan iş ve işlemleri hazır etmesi gibi iş ve işlemler) avukatlık hizmeti verilebilir.

Her ne şekilde olursa olsun, avukat ile iş sahibi arasında akdedilen (yazılı ya da sözlü) bir sözleşmeye istinaden avukat tarafından yapılan iş ve işlemlere avukatlık hizmeti; bu iş ve işlemler karşılığında alınan hukuki yardımın karşılığı olaraktan iş sahibince avukata verilmesi lazım gelen bedel de avukatlık ücretidir.

2023 Yılı Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından her yıl yayınlanan düzenlemeler uyarınca; avukatların verdiği hizmetlerin taban fiyatları belirtilmektedir. 2023 yılının vekalet ücreti tarifeleri de TBB tarafından tarife miktarlarını gösteren düzenleme 3 Eylül 2022 Cumartesi tarihinde T.C. Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Yasal Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Verilen hizmetlerin karşılığı olan Vekalet ücreti Nispi ve maktu vekalet ücreti olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bazı iş ve işlemler için nispi vekalet ücreti bazı iş ve işlemler içinse maktu vekalet ücreti ödenmesi hususu yukarıda belirtilen TBB tarafından her yıl hazırlanan düzenlemede belirtilmektedir.

  • Nispi Vekalet Ücreti: Nispi vekalet ücreti, belirli bir yüzde, oransal hesaplama değeri ifade etmektedir. Daha açık ifadeyle uyuşmazlık konusu para miktarı veya uyuşmazlık konusu şeyin değeri üzerinden yüzdesel oran şeklinde belirlenip avukata verilmesi lazım gelen vekalet ücretini ifade etmektedir.
  • Maktu Vekalet Ücreti: Maktu vekalet ücretinde ise yine uyuşmazlık konusuna göre bu sefer belirli bir yüzde yani oransal değer değil sabit bir miktarın öngörüldüğü düzenlemelerdir. Bu şekilde avukata ödenmesi lazım gelen hizmet karşılığı bedellerde uyuşmazlık konusu hususun ve uyuşmazlık konusu şeyin değerinin önemi bulunmamakta, yapılacak işlemin tipik olarak belirlenmesi önem arz etmektedir.

Her iki vekalet ücreti şekilleri de yukarıda belirtildiği üzere her yıl TBB tarafından düzenlenen avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilmektedir.

Nispi Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Sık karşılaşan ve kişilerin alakadar olduğu icra takipleri için verilmesi lazım gelen icra vekalet ücreti nispi vekalet ücreti üzerinden düzenlenmiştir.

İcra Vekalet Ücreti Nedir?

TBB tarafından yayınlanan tarife de İcra Vekalet ücretleri, Nispi Vekalet ücreti olarak belirli bir oran üzerinden belirlenmiştir. Yani takip konusu alacağın belirli bir yüzdesi icra vekalet ücreti olarak karşımıza çıkmaktadır. İşbu oran da 2022 yılı tarifesine göre düzenlenmiştir. İşbu oranlar şu şekildedir:

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücret;

  • İlk 40.000,00 TL için %15,00
  • Sonra gelen 50.000,00 TL için %13,00
  • Sonra gelen 90.000,00 TL için %9,50
  • Sonra gelen 250.000,00 TL için %7,00
  • Sonra gelen 620,000,00 TL için %5,00
  • Sonra gelen 775.000,00 TL için %3,00
  • Sonra gelen 1,275.000,00 TL için %1,80
  • 100.000,00 TL’den yukarısı için %1,00

Vekâlet Ücreti Hesaplama Aracı Ne Kadar Güvenilir?

Vekalet ücreti hesaplama araçları ile yapılan hesaplamalar kimi zaman eksik veyahut fazlaca bedel tespit edilebilmektedir. Bunun sebebi ya hesaplama işlemini yapan kişinin hatasından kaynaklanmaktadır ya da vekalet hesaplama aracı hatalı veyahut bir önceki yılın TBB tarafından açılanan asgari ücret tarifesine entegre edildiği için hatalı hesaplama yapabilmekte veyahut hatalı hesaplama yazılımı kullanabilmekten kaynaklanmaktadır. Ancak, ekimiz tarafından sizlere sunulan işbu hesaplama araçları en son güncel tarife uyarınca hazırlanmış olup, denetimi uzman ekibimiz tarafından yapılmıştır.

Vekalet Ücreti Hesaplama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekilenler Nelerdir?

Vekalet ücreti hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken ilk husus hukuki durumun geldiği aşama dikkate alınarak yapılan vekalet ücreti hesaplamasıdır. Doğru ve güncel bilgi hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi kişiler için en önemli hususların başında gelmektedir. Bir diğer husus ise hak iddiası sonucu ikame edilen davalarda reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesabında karşımıza çıkmaktadır.

Reddedilen Miktar Üzerinden Vekalet Ücreti Hesaplama Nasıl Yapılır?

Reddedilen miktar üzerinden vekalet ücreti hesaplaması yapılırken karıştırılan veyahut bilinmeyen iki husus önemle arz etmektedir.  Birinci husus; reddedilen tutar vekalet ücreti, kabul edilen miktarın vekalet ücretinden fazla olamaz. Başka bir deyişle hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. İkinci husus ise dava tamamen reddedilirse tamamı üzerinden karşı vekalet ücretinin hesaplanacak olmasıdır.


Not: Vekalet Ücreti Hesaplama Aracımız 2023 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Vekalet Ücreti Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.