Okuma Süresi: 4 Dakika

Genel Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe Hizmetleri – MGC Legal

Muhasebe, ticari işlemlerin olmazsa olmazıdır. Her ölçekteki işletme muhasebe kaydı tutmakla sorumludur. İşletmenin türüne göre muhasebe gereklilikleri ve sorumlulukları değişir.

Şirket muhasebesi, vergi muhasebesi ve outsourcing (dış kaynak kullanımı) bordrolama gibi konular, işletmelerin başlıca muhasebe konuları arasındadır. Siz değerli okuyucularımız için makalemizde bu başlıkları ele aldık.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe; ticari işletmelerin günlük finansal faaliyetlerini ifade eden bir kavramdır. Türk Dil Kurumu (TDK) muhasebeyi, “Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme” olarak tanımlar.

İşletmelerin finansal hareketlerini belgeleme, sınıflandırma, kaydetme, özetleme ve raporlama işlemlerini ifade eder. Muhasebe süreçleri, tüm bu işlemlerin yetkililere ya da kurumlara sunulduğu sistemli bilgiler bütünüdür.

Muhasebenin Amaçları Nelerdir?

Muhasebenin amaçları, işletmelerin hedefleri ile doğru orantılıdır. Temel olarak muhasebenin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kayıt: Finansal işlemlerin kaydedilmesi ve arşivlenmesi, işletmelerin lehine bir işlemdir. Muhasebe, daimî kayıt sistemi ile gelecekte ihtiyaç duyulabilecek finansal kayıtlara ulaşılmasını ve gerektiğinde işlenmesini sağlar.
 • Takip ve Analiz: Muhasebe, işletmelerin kâr ve zarar durumlarını takip etmeyi sağlar. Günlük, haftalık ya da aylık finansal faaliyet raporları almak ve bu raporlar ile finansal durumu ölçmek ve analiz etmek, işletmelerin sürdürülebilirliği için stratejik önemdedir. Muhasebe, mali tabloların ölçülmesini ve takibini sağlayarak, firmaların hedeflerine hizmet eder.
 • Kredibilite: İşletmeler zaman zaman kredilere ihtiyaç duyabilir. İşletmeler sermayelerini, yatırımcılar ya da kredilerle sağlar. Firma kredi kuruluşlarına ya da yatırımcılara güvence verirse finansal sermayesinde sürdürülebilirlik sağlayabilir. Bu noktada işletmelerin geçmiş muhasebe kayıtları önemli bir rol oynar. Çünkü kredi kuruluşları ya da yatırımcılar geçmiş dönemlere ait muhasebe kayıtlarını inceleyerek karar verir.
 • Kaynak Kullanımı: Muhasebe verileri, işletmelerin kendi içlerindeki analizleri için de önemlidir. Bu sayede işletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen kaynak ve kaynak kullanımı görülebilir. Böylece yöneticiler işletmenin geçmişteki faaliyetlerini analiz ederek, verimi artırma ve verimli kaynak kullanımı konusunda doğru kararlar alabilir.
 • Sürdürülebilirlik: İşletmelerin sürdürülebilirliği, finansal faaliyetlerle doğrudan bağlantılıdır. Muhasebe işlemleri, yöneticiler ve yatırımcılar için gelecek projeksiyonu sunar. Gerekli finansal verileri sağlayarak, gelir ve gider ekseninde işletmenin finansal durumu ortaya konulabilir. Böylece yöneticiler, geçmişe yönelik muhasebe verileri ışığında sürdürülebilir faaliyetler konusunda sağlıklı karar verebilir.

Şirket Muhasebesi Hizmetinin Kapsamı

Muhasebe işlemleri içinde en yaygın olan şirket muhasebesidir. Şirketler muhasebesinde öncelikle şirket türleri tanımlanır. Ardından kuruluş işlemlerinden muhasebe kayıtlarına kadar birçok işlemi içerir.

Şahıs şirketlerinden komandit şirketlere, anonim şirketlerden kooperatiflere kadar birçok şirket türünde farklı şirket muhasebesi işlemleri vardır. Kuruluş işlemleri, muhasebe kayıtlarının tutulması, kâr ya da zarar durumlar gibi konular, şirket muhasebesinin alanına girer.

Şirket muhasebesi hizmet kapsamı şöyledir:

 • Müşterilerin ya da satıcıların ay içinde kestiği faturalar ile düzenlenen ödeme belgeleri, her bir müşteri ya da satıcı için ayrı ayrı kayıt altına alınır.
 • Şirketin banka hareketlerinin kayıtları yapılır.
 • Ay sonlarında ya da tahsilat veya ödeme dönemlerinde karşı firmalarla irtibata geçilerek, her biri ile ayrı ayrı karşılıklı mutabakatlar yapılır.
 • Şirketler ile cari mutabakatlar yapılır.

Vergi Muhasebesinin Hizmetinin Kapsamı

Vergi muhasebesi, Vergi Usul Kanunu (VUK) çerçevesinde genel muhasebe uygulamalarıdır. Vergiye tabi gelirin saptanması amacıyla yapılan muhasebe işlemlerinin tümünü ifade eder. Bu uygulamalarda, VUK ve özel vergi kanunları tarafından öngörülen kurallar dikkate alınır.

Vergi muhasebesi, şirketlerin vergi taahhütlerini kontrol eder ve denetler. Bu çerçevede vergi ödemelerini tespit ederek, gerekli değerlendirmeleri yapar. Şirketlerin vergi yükümlülükleri, bütün muhasebe uygulamaları ile bağlantılıdır.

Şirket türüne bağlı olarak farklı muhasebe uygulamaları mevcuttur. Vergi muhasebesinin amacı; işletmelerin faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirden kamu hazinesine sunulması gereken stopajları gerekçelendirmektir.

Vergi muhasebesi hizmet kapsamı şöyledir:

 • Yılbaşında açılış defter tasdiklerini yaptırır.
 • Aylık ya da 3 aylık Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamesi, bildirim alış (Ba) bildirimi ve bildirim satış (Bs) bildirimi, geçici vergi, damga vergisi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) beyan ve/veya bildirgelerini hazırlar.
 • İmzalanan bu bildirgelerin vergi dairesine bildirimlerinin yapılmasını ve tahakkuklarının alınması sağlar.
 • Muhtasar beyannamelerinin vergi dairesine bildirimlerinin yapılması ve tahakkuklarının alınması süreçlerinde gerekli işlemleri yerine getirir.
 • Yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin hazırlanmasını sağlar. İmzalanan bu belgelerin vergi dairesine bildirimlerinin yapılarak, tahakkuklarının alınmasını sağlar.
 • Yılsonu defteri yazdırarak, kapanış tasdiklerini yaptırılmasını sağlar.

Outsourcing Bordrolama Hizmetinin Kapsamı

Outsource bordrolama, işletmelerin raporlama ve bordrolama süreçlerinde dış kaynak kullanımını tanımlayan hizmetler bütünüdür. Gerçek ve tüzel kişiliklerin, şirketlerin, derneklerin, kamu ya da vakıf kuruluşlarının bordrolama işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde tamamlanmasını amaçlar.

Bu bordro türünde bordrolama süreçleri, profesyonel bir şirket tarafından yürütülür. Bordro uzmanları tüm süreci takip eder ve belgeler.

Outsource bordrolama hizmet kapsamı şöyledir:

 • İşe giren ve/veya işten ayrılan ya da raporlu olan personelin kanuni bildirimlerinin yapılmasını sağlar.
 • Personelin ihbar ya da kıdem tazminatını ve diğer yasal yükümlülüklerini hesaplar.
 • Personel ücret bordrolarını, aylık olarak yasaların öngördüğü çerçevede içerik ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlar.
 • Personelin aylık SGK ve vergi bildirimlerini (muhtasar beyannamesi) hazırlar. İmzalanan belgelerin yasal süresi içinde ilgili vergi dairesine bildiriminin yapılmasını sağlar.
 • Aylık vergi ve SGK ödemelerinin zamanında yapılamasını sağlar.

Sanal Ofis Hizmetleri

Çalışma hayatının değişmesiyle birlikte çalışma koşulları da değişiyor. Bunun en popüler örneği, sanal ofislerdir. Sanal ofis hizmetleri, son yılların popüler ofis kiralama seçeneklerinden biridir. Hazır ofis ya da paylaşımlı ofis konsepti ile de sunulabilen sanal ofis, bağımsız bir alan da olabilir. Bu tip ofisler çeşitli imkânlar ve avantajlar sunuyor.

Bu sayede işleri daha da kolaylaştırma mümkün olabiliyor. Günümüzde kullanımı giderek artan sanal ofisler, özellikle girişimcileri, homeoffice çalışanları veya freelance (serbest) çalışanlar fiziksel ofis kurma maliyetlerinden kurtarıyor.

Sanal Ofis Nedir?

Sanal ofis konsepti, ilk olarak 1994 yılında Ralph Gregory tarafından “The Virtual Office” şirketi ile başlatıldı. Peki, sanal ofis nedir? Sanal ofis, bir dizi işletme işlevlerine internet üzerinden erişilebilen ofis konseptidir.

Böylece işletme sahiplerinin ya da çalışanların uzaktan çalışmalarını sağlar. Ayrıca, işletmelerin ya da şirketlerin fiziksel bir alan için kira ödemesine gerek kalmadan arzu edilen bir yerde ofis bulundurmalarına imkân. İşletmelerin herhangi bir gerçek alan veya masa olmadan fiziksel bir ofisin sunduğu avantajlara sahip olmalarına imkân verir.

Sanal ofis kurma süreci oldukça kolay ve kısadır. Bu özelliği sebebiyle sanal ofisler, özellikle girişimcilerin tercih sebebidir. Fiziksel bir ofise ihtiyacı olmayan ya da sık sık seyahat eden kişiler, iş insanları ya da freelancer’lar da sanal ofis hizmetlerini tercih etmektedir.

Sanal Ofis Avantajları Nelerdir?

Sanal ofis hizmetleri, şirketlere bazı avantajlar sağlıyor. Sanal ofisin temel avantajı, resmi bir adres sağlanmasıdır.

Genel olarak sanal ofis avantajları şunlardır:

 • İşletmeler için gerçek bir iş adresi sağlar. Örneğin; lüks bir iş merkezinde alınacak sanal ofis adresi, şirketin prestijli görünmesine imkân verir.
 • Şirkete gelen postaların taranarak e-posta ile gönderilmesini sağlar.
 • Şirket adına sabit bir telefon hattı kullanılmasına izin verir. Bu hizmet, şirkete profesyonellik sağlar.
 • Bu ofislerde fiziksel bir ortamda zaman zaman iş toplantıları düzenlenebilir, sanal ofis adresine randevu verilebilir.
 • Toplantı odasına projektör ve televizyon gibi olanaklar sunulur.
 • Toplantılar ya da randevular için sınırsız çay, kahve ve ikramlar vardır.
 • Sanal ofis ücretleri normal ofis kiralama maliyetlerinde çok daha düşüktür.

Yetkin ekibimizden daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.