Okuma Süresi: 4 Dakika

Fikri Hakların Korunması (Fikri Mülkiyet Hakları): Marka & Patent Hukuku

Fikri Hakların Korunması – MGC Legal

Fikri hakların korunması, fikri mülkiyetin doğasına bağlı olmaktadır. Bilginin kaynağında kimi zaman bir ilim eseri, sanat veya edebiyat eseri, bir buluş veya bir icat biçiminde somutlaşan, yaratıcı bir fikir yatmaktadır. Bu somutlaşmış fikirler, toplum dinamiğini belirlemektedir. Bilgi çağı denilen 21. yüzyılda, en önemli kavramlardan bir tanesi de fikri haklar ya da fikri mülkiyet haklarıdır. Fikri mülkiyet hakları, orijinal fikirler sonucunda yaratılan şeyler üzerinde sahip olunan haklardır.

Mülkiyet statüsünü belirlemede kamunun istekli olduğu icatlar, yaratıcı ifadeler ve fikirler olarak tanımlanan fikri mülkiyet, bu mülkün yaratıcısına ticari faydalar sağlaması açısından belirli haklar sağlamaktadır. Yaratıcılığın ekonomik değeri varsa, fikri mülkiyeti kendileri için kullanmaya çalışabilecek herhangi bir tarafa karşı nasıl korunacağının da öğrenilmesi gerekmektedir. Çünkü, fikri mülkiyeti korumanın en iyi yolunu belirlemek, bazen karmaşık olabilmektedir.

Fikri Hakların Türleri Nelerdir?

Fikri mülkiyet, icatlar gibi zihnin yaratımlarını ifade eder ve para kazandırması, rekabet avantajı yaratması nedeniyle sahip olunabilecek en değerli varlık türüdür. Girişimciler açısından fikri hakların korunması son derece önemlidir. Fikri mülkiyetin değerini algılamanın bir başka yolu da, emeği sermayeye karşı değerlendirmektir. Uluslararası ölçekte gün geçtikçe büyüyen bir öneme sahip olan fikri hakların incelendiği iki temel kategori vardır, bunlar:

 • Telif Hakları.
 • Sınai Haklar.

Telif Hakkı Nedir?

Telif hakkı, yaratıcıların edebi ve sanatsal eserleri üzerindeki haklarını tanımlamak için kullanılan yasal bir terimdir. Telif hakkı kapsamındaki eserler; kitap, müzik, resim, heykel ve filmlerden bilgisayar programlarına, veri tabanlarına, reklamlara, haritalara ve teknik çizimlere kadar uzanmaktadır. Telif hakkı önemli bir araçtır, çünkü; bir fikir sonucunda ortaya çıkmış somut ürünün hukuki düzlemde korunmasını sağlamaktadır.

Sınai Hak Nedir?

Sınai haklar, bir üst kavramdır ve kapsamında; patent, marka, tasarım gibi fikri hakların korunması vardır. Sınai haklar gayri maddi haklardır ve sanayi ile tarım sektöründeki yenilikler, buluşlar, özgün çalışmalar, tasarımlar yetkileri belirli süreler ile sahiplerinin tekeline bırakılmaktadır.

Patent Nedir?

Patent, bir buluş için verilen münhasır bir haktır. Genel olarak bir patent, patent sahibine buluşun başkaları tarafından nasıl kullanılabileceğine veya kullanılıp kullanılmayacağına karar verme hakkı vermektedir. Bu hak karşılığında patent sahibi, buluşu ile ilgili teknik bilgileri, yayınlanan patent belgesinde kamuya açık hale getirmektedir.

İlginizi Çekebilir: Patent Hukukunda Ön Kullanım Hakkı.

Marka Nedir?

Bir işletmeye ait ürün veya hizmetlerin, diğer işletmelere ait ürün veya hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlayan işaret, markadır. Ticari markalar, zanaatkârların ürünlerine imzalarını veya işaretlerini koydukları eski zamanlara kadar uzanmaktadır.

Tasarım Nedir?

Endüstriyel tasarım, bir eşyanın dekoratif veya estetik yönünü oluşturmaktadır. Bir tasarım, bir nesnenin şekli veya yüzeyi gibi üç boyutlu özelliklerden veya desenler, çizgiler veya renk gibi iki boyutlu özelliklerden oluşabilmektedir.

Fikri Hakların Koruması İçin İpuçları

Fikri hakların korunması, işletmeler açısından ekonomik bir avantaj sağlamanın ve benzersiz fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin savunabilmeyi sağlamanın bir yoludur. Yeni girişimcilerin çoğu, fikri mülkiyetlerini koruma ihtiyacının farkında değildir ve olanlarsa nereden başlayacaklarını bilmemektedir. Fikri hakların korunması için en iyi yol, onu devlete kaydettirmek ve mülkiyet haklarını uygulamaktır. Tescil ve yaptırımın ötesinde, belirli fikri mülkiyet türleri şu yollarla korunabilmektedir:

 • Keşiflerin belgelenmesi,
 • Dijital hak yönetiminin kullanılması,
 • Güçlü gizlilik anlaşmalarının seçilmesi,
 • Güçlü erişim kimlik bilgilerinin oluşturulması.

Fikri mülkiyet sistemi, yenilikçilerin çıkarları ile daha geniş kamu yararı arasında doğru dengeyi kurarak, yaratıcılığın ve yeniliğin gelişebileceği bir ortamı teşvik etmeyi amaçlar. Fikri hakların korunması kararının verilmesi, dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle, MGC Legal gibi bu alanda uzman ve deneyimli bir hukuk firması, fikirlerin kolaylaştırılmasında ve fikri mülkün tamamen korunduğundan emin olunmasına yardımcı olabilmektedir.

Fikri Mülkiyet Hırsızlığı ile Nasıl Mücadele Edilir?

Üçüncü bir taraf, fikri mülkiyet haklarınızı çalarsa, hırsızlıkla mücadele etmek için haklarınızı koruma altına almanız gerekir. Fikri mülkiyetinizi kaydetmediyseniz veya korumadıysanız, fikirlerinizin çoğaltılmasını yine de durdurabilirsiniz. Ancak, herhangi bir maddi tazminat hakkınız olmayabilir. Devam eden bir fikri mülkiyet ihlalini durdurmak için iki seçenek vardır; ancak, fikri hakların korunması için kayıtın, herhangi bir hak ihlalinde bulunanlarla mahkemede savaşmak için en iyi şans olduğunu unutmamak önemlidir. Bunlar:

 • İhlali Durdurma İsteği Göndermek,
 • Yasal İşlem Takibi Başlatmak.

Durdurma isteğinin işe yaramadığı durumlarda, fikri mülkiyet ihlali iddianız için ihlal edene karşı yasal işlem başlatmanın zamanı gelmiş olabilir. Çalışmalar daha önce kaydedilmemiş ve korunmuyorsa bu adımı atabilmek pek mümkün olamamaktadır. Yasal işlemin başlatılmaya karar verilmesi, önce söz konusu eserin kaydettirilmesine bağlıdır. Bu süre içinde, ne yazık ki herhangi bir zararın tazmini yapılamamaktadır.

Fikri Hakların Korunmasında MGC Legal’in Hizmetleri Nelerdir?

İşletmeler açısından benzersiz bir ürün yaratmak veya yenilikçi fikirleri gerçeğe dönüştürmek, paha biçilemez bir varlık olabilmektedir. Sıklıkla göz ardı edilse de, kritik şirket varlıkları içerdiği için fikri mülkiyet beslenmeli ve fikri hakların korunması sağlanmalıdır. Fikirlere en mükemmel biçimde sahip çıkan MGC Legal firması, fikri mülkiyetin nasıl kaydedileceğinden, mümkün olan en iyi korumanın nasıl sağlanacağına kadar danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermektedir.

Fikri hakların korunması ile ilgili verdiği danışmanlık ve müşavirlik hizmetine ek olarak; müvekkillerini davalarda da en iyi şekilde temsil etmektedir. Fikri mülkiyeti korumak ya da yaratılmasını teşvik etmek için atılması gereken en doğru adımlar konusunda geniş bir bilgiye sahiptir. Bir fikri mülkiyet uygulamasının en geniş üç bölümünün; danışmanlık, koruma ve yaptırım olduğu unutulmamalıdır. MGC Legal, hizmetlerinde geliştirmek istenen fikri mülkiyetin en iyi nasıl korunacağına odaklanmaktadır.

Marka hukukundan, patent hukukuna kadar fikri hakların korunması, fikri mülkiyet sahibinin ihlal edici kullanımlara karşı korunmasını içermektedir. MGC Legal, müvekkil tarafından önerilen markalar üzerinde derinlemesine araştırma yaparak, müvekkiline mevcudiyet konusunda da danışmanlık yapmaktadır. Uygulamanın diğer bileşenleri arasında bulunan; lisanslama, birleşme veya satın almalarla bağlantılı durum tespiti ve uluslararası ve yerel fikri mülkiyet koruması için stratejiler geliştirmektedir.

Fikri mülkiyet hukuku, sıklıkla yerel ve uluslararası mülahazalara sahiptir. MGC Legal ekibi, fikri mülkiyet alanında hizmet veren bir avukatın sahip olması gereken tüm yazılı, sözlü iletişim becerisine, müzakere becerisine ve iş zekâsına sahiptir. Fikri mülkiyet hizmetlerindeki güçlü yönlerini sektöre özel uzmanlığı ile birleştiren MGC Legal, karmaşık anlaşmazlıkları en iyi biçimde ele almaktadır. Kapsamlı fikri mülkiyet hukuku hizmetleri, aşağıdaki departmanlarda uzmanlaşmıştır:

 • Patentler ve Modeller,
 • Ticari Markalar ve Tasarımlar,
 • Telif hakları,
 • Sahtecilikle Mücadele,
 • Fikri Mülkiyet Araştırmaları,
 • Fikri Mülkiyet Kovuşturması.