Kira Artış Oranı Hesaplama

MGC Legal ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Kira Artış Oranı Hesaplama Aracını kullanmak için aşağıda yer alan Kira Artış Oranı Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

Kira Artış Ayı
Kira Artış Yılı
Kira Artış Tercihi
Mevcut Kira

Kira Artış Oranı Hesaplama

Kira Artışı Neye Göre Yapılır? Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Kiracının, kira sözleşmesinden doğan asli edimi “kira bedeli” olarak isimlendirilir. Kira sözleşmesinin süresinin kira dönemini aşması veya uzaması halinde; kira bedelinin tekrar tespit edilmesi gerekmektedir. Güncel kira bedelinin bir önceki kira bedeline göre artırılan miktarına “kira artışı” ismi verilir. Kira artışının hesaplanması kiracılar ve kiraya verenler için önem arz eden konuların başında gelmektedir. Kira artış oranı sınırının kanuni olarak tespit edilmiş olması kiraya verenin bu sınırlandırmaya dikkat ederek kira artışı yapma zorunluluğu altında bırakmaktadır.

Adi Kira Sözleşmeleri, Ürün Kira Sözleşmeleri ile Konut ve Çatılı İş Yeri Kira Sözleşmeleri (KÇİYKS) olarak üç ana sınıfa ayrılan Kira Sözleşmeleri’nde; kira bedeli ve kira artış oranları taraflarca sözleşme serbestisi kapsamında belirlenebilecekken, yalnızca KÇİYKS’nde kira artış oranları belirli sınırlamalara tabi tutulmuştur. Bu kapsamda KÇİYKS kiracıları, tespit edilen kira artış oranının kanuni sınırlar çerçevesinde kalmaması halinde hukuki korumadan yararlanabilecektir. Taraflar arasında bir oran belirlenmişse de, kanuni sınırın üstünde belirlenmiş olan oran geçersiz sayılacak; kira artışına esas alınacak oran kanuni sınır kabul edilecek ve bu doğrultuda kira bedeli belirlenmiş olacaktır.

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

Kira artış yüzdesi, bir önceki yılın kira tutarı ve son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile belirlenir.

KDV Yahut Stopaj Kira Bedeline Dahil Midir?

kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelinin net kira bedeli olduğu belirtilmediği, KDV yahut stopaj bedelinin sözleşmede belirtilen bedel üzerine ekleneceği de belirtilmediği takdirde, kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelinin brüt kira bedeli olduğu, Stopaj-KDV gibi vergi ödemelerinin de bu bedel içerisinde olduğu hem öğretide hem de Yargıtay’ca kabul edilmektedir.

Kira Vergisini Hesaplamak ister misiniz?

Örneğin; kira sözleşmesinde kira bedeli, “Kira bedeli X-TL’dir. Kira bedeli her yıl yasal artış oranı kadar artırılacaktır.” şeklinde belirtildiğinde, bu düzenlemeden kira bedeline KDV-Stopajın da dahil olduğunu anlamamız gerekir.

Kira Stopajını Hesaplamak ister misiniz?


Daha detaylı bilgi almak ister misiniz? İlginizi Çekebilir: Kira Artışı Neye Göre Yapılır? Nasıl Hesaplanır?

Not: Kira Artış Oranı Hesaplama Aracımız 2023 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Kira Artış Oranı Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.