Okuma Süresi: 2 Dakika

Kamu ve Özel Sektör Uyuşmazlıkları: İdare Hukuku Danışmanlığı

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir dalı olup; gerçek ve tüzel kişiler ile idari kurumlar arasındaki uyuşmazlıkları düzenlemektedir.

MGC Legal, kurulduğu günden bu yana, gerek danışmanlık verdiği şirketlerin, gerekse yerli ve yabancı müvekkillerinin doğrudan talebiyle İdare Hukuku alanında uzman İdare Hukuku Avukatları ile hukuki destek sağlamaktadır.

Şahıslar, günlük hayatlarının her aşamasında bir idari işlemle karşılaşmaktadır. Günümüzde devlet, şahısların bütün eylemlerini düzenleyici işlemler yapmaktadır. Bu işlemler de zaman zaman kişilerin çıkarları ile ters düşmekte, menfaatlerine zarar vermektedir.

Bu durumlarda yapılan veya yapılmasında ihmal gösterilen işlemlere karşı idareye başvurulması ve idare mahkemesinde dava açılması söz konusu olacaktır. MGC Legal, İdare Hukuku alanında uzman ve tecrübeli ekibiyle müvekkillerinin bu şekildeki olan başvuru ve davalarında hukuki destek vermektedir.

Tüzel kişiler de gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerin başından sonuna dek her defasında idare ile karşı karşıya gelebilmektedir. Öyle ki; ticari işletme ruhsatının alınması işlemi dahi bir idari makamın onayı ile, işlemi ile gerçekleştirilmekle birlikte, ticari faaliyetlerin yürütülmesinde de bu makamların devreye girmesi söz konusu olabilmektedir.

Yine tüzel kişiler, faaliyetleri sırasında idare tarafından kesilen idari para cezalarıyla karşılaşabilmektedir. MGC Legal, gerek idareye bir işlem yapması başvuru yapılması, gerek ise idarenin yaptığı işlemlerin iptali için başvuru veya dava açılması noktasında hukuki hizmet vermektedir.

İdarenin yaptığı birtakım işlemlerde bireylerin veya şirketlerin zararı da doğabilmektedir. Bu idari eylem ve işlemler dolayısıyla hakları ihlal edilmiş kişiler idareye karşı Tam Yargı Davası açarak zararlarını tazmin edebilmektedirler. Bu şekilde, duruşmalı veya duruşmasız yapılacak yargılamalar da MGC Legal’in uzmanlık alanlarındandır.

Yine idari makamların, bireylerin hayatını etkileyecek şekilde düzenleyici işlemler yaparak bireyleri mağdur etmeleri mümkün olmaktadır. Bu şekilde yapılan düzenlemelerin iptali ve varsa bireylerin zararlarının giderilmesi için İdari Yargıya başvurulabilmektedir.

MGC Legal, deneyimli ekibinin yanında, İdare Hukuku alanında akademik olarak kuvvetli danışman kadrosuyla da nokta atışı niteliğinde hukuki görüş alabilmektedir. Nitekim, idarenin bazı işlemleri özel hesaplamalar ve detaylı mevzuatlar çevresinde yapılabilmektedir. Bu durumlarda da olayın bağımsız ve nitelikli kişiler tarafından değerlendirilmesi, o yargılama için kritik öneme sahip olabilmektedir.

MGC Legal’in İdare Hukuku Alanında Hizmetleri

MGC Legal, İdare Hukuku alanında uzman avukatları ile İstanbul ofisinde hizmet vermenin yanı sıra, çözüm ortakları ile Türkiye’nin tüm noktalarında müvekkillerinin yanında olabileceği geniş bir hizmet ağına da sahip bulunmaktadır.


Diğer Hizmetlerimiz: