Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

MGC Legal ekibinin hazırladığı ve ücretsiz olarak sizler için kullanıma sunduğu, 2023 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiş olan Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Aracını kullanmak için aşağıda yer alan Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Robotumuzdan faydalanabilirsiniz.

Serbest Meslek Makbuzu, Serbest Meslek Erbabının, mesleki faaliyetleri karşılığında yaptığı tahsilatları yasal düzleme uyarlamak için düzenlediği bir belgedir.

Hesaplama Türü
Stopaj Türü
Stopaj Oranı
KDV Oranı
KDV Tevkifatı
İşin Türü
Tutar
Hesaplama Sonuçları
Brüt Tutar
Stopaj Tutarı
Net Tutar
KDV
Tahsil Edilen

2023 Yılı İçin Serbest Meslek Makbuzu Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama nasıl yapılır? Tüzel veya gerçek kişilere verilen hizmetle ilgili düzenlenecek makbuz için hesaplama yaparken hem stopaj oranını hem de KDV tutarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Aşağıdaki örnek üzerinden birlikte serbest meslek makbuzu hesaplamasının bir örneği verilmektedir.

Farz edelim ki, sağlanan hizmetin brüt tutarı 1000 TL olsun. Bu durumda;

  • Stopaj Tutarı = [Brüt tutar x %20] olmalıdır. Yani, (1000×20)/100 = 200 TL’dir.
  • Net Tutar = [Brüt Tutar – Stopaj Oranı] olmalıdır. Yani, 1000-200= 800 TL’dir.
  • %18 KDV Oranı = [Brüt Tutar X KDV Oranı] olmalıdır. Yani, (1000×18)/100 = 180 TL’dir.

Tahsil Edilecek Toplam Tutar = [Net Tutar + KDV Tutarı] olmalıdır. Yani, 800 + 180 = 980 TL tahsil edilecektir.

Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest Meslek Makbuzu (SMM); serbest meslek icra eden kişilerin verdikleri hizmet için düzenlemeleri gereken, fatura ya da fiş niteliğinde kabul edilen, vergilerin tahsil edilebilmesi ve faaliyetlerin yasal anlamda değerlendirilebilmesi için önem taşıyan bir belgedir.

Kazanca ve faaliyete dair bilgiler içeren Serbest Meslek Makbuzu iki kopya şeklinde hazırlanmaktadır. Bir tanesi kişinin kendisinde kalırken, bir diğeri hizmet verilen kişiye verilmelidir. Serbest meslek icra eden kişiler, verdikleri hizmet için serbest meslek makbuzu keserek, ücret aldığını ve bu süreçte gerekli vergileri ödediğini beyan ederek tüm bu süreci yasallaştırır.

Serbest Meslek Erbabı Kime Denir? Serbest Meslek Makbuzu Kimler Tarafından Kesilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 66. maddesinin birinci fıkrasında “Serbest Meslek Erbabı” şu şekilde tanımlanmıştır:

“Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.”

Serbest Meslek Makbuzu, Serbest Meslek Erbaplarının düzenlemesi gereken değerli bir belgedir. Yukarıda yapılan tanımlamayı göz önüne alarak, kendini mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, mimar, menajer, ebe, rehber, yazar, yeminli mali müşavir, ressam, danışman, noter, kimyager, senarist, diş hekimi, mühendis, müşavir, serbest öğretmen, bestekar, sağlık memuru, sünnetçi, veteriner hekim, arzuhalci, müzisyen, kendi muayenehanesi olan doktor vb. meslek sahibi kişilere Serbest Meslek Erbabı denilebilir. Fatura ya da fiş niteliğinde olan Serbest Meslek Makbuzunda, Serbest Meslek Erbabının sunduğu hizmet ve elde ettiği gelir bilgisi yer alır.


İlginizi Çekebilir: Vergi Sorumlularının Dava Açma ve Düzeltme İsteme Yetkisi.

Not: Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Aracımız 2023 yılı için güncellenmiştir. MGC Legal (MGC Danışmanlık A.Ş.), Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Robotunun %100 doğru sonuç vereceğini garanti etmez.