İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk dalıdır. Çalışanın izinlerinden emeklilik sürecine, işverenin işten çıkarma ve fesih uygulamasına kadar tüm çalışma hayatı unsurları bu hukuk dalıyla düzenlenir.