Sermaye Piyasası Hukuku

Sermaye piyasalarının denetlenmesi amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasaları Kanunu ile Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) kurulmuştur. Kurulun mevzuatta bahsedilen temel görevleri; Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek, kanun kapsamına giren sermaye piyasalarını ve kuruluşlarını düzenlemek/denetlemek, sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamaktır.