Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, Kamu Hukuku içinde yer alan ve devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen mali hukukun bir alt dalıdır. Mali Hukuk; Vergi Hukuku, Harcama Hukuku ve Bütçe Hukuku olmak üzere üç alt sınıflandırmaya tabidir.