Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat mülkiyetini, arsa üzerinde inşa edilen daire, işyeri gibi bağımsız bölümlerin kendilerinde düşen arsa payları ve ortak alanlardaki ortaklık payları ile birlikte sahip oldukları mülkiyet hakkı olarak tanımlayabiliriz. Kat mülkiyeti hukuku, eşya hukukunun bir alt hukuk dalıdır.