Start-up Hukuku

Start-up kavramı, Silikon Vadisi’nin yükselişiyle bağlantılı biçimde ortaya çıkmış bir girişim biçimini ifade etmektedir. Stanford Üniversitesi çevresinde yoğunlaşan bu bilişim merkezi, 1970’lerden bu yana dünyanın teknolojik gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur.

Bu noktada, insanlığın gelişiminde teknolojiye duyulan inanç ve internetin dünyayı değiştirebileceği düşüncesi Start-up’ların yalnızca bir iş girişimi olmanın ötesinde sosyal bir olgu olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu dönem aynı zamanda Start-up Hukuku bakımından da profesyonelleşme sürecinin başlangıcı olmuştur.

Örneğin, 1996’da Silikon Vadisi’ndeki deneyimlerden yola çıkarak Start-up Hukuku’na ilişkin ilk tartışmaların ele alındığı öncül çalışmalar yayınlanmıştır.