Reklam Hukuku

Reklam Hukuku, reklam faaliyetleri ile ilgili hukuki düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu düzenlemeler, reklamların doğru, dürüst, açık ve anlaşılır bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Reklam Hukuku, tüketicilerin korunması, rekabetin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, ticari etiğin ve toplumsal değerlerin korunması gibi amaçlar taşır.

Reklamlarda kullanılan ifadeler, görseller, markalar ve diğer unsurların yasalara uygunluğu, reklam verenlerin sorumluluğunda olup, bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Reklam Hukuku, tüketicilerin yanıltıcı veya haksız rekabet içeren reklamlara karşı korunmasını sağlamakta ve reklam verenlerin bu tür uygulamalardan kaçınmasını teşvik etmektedir.