Arabuluculuk ve Tahkim

Arabuluculuk; hukuki anlaşmazlık yaşayan taraflar arasındaki üçüncü bir kişinin ya da uzlaştırıcının, uyuşmazlığın çözümü için sunduğu yöntemleri ifade eden bir terimdir. Arabulucu, uyuşmazlığın tarafları arasında hakemlik yapar.