Kamu Hukuku

Kamu Hukuku veya Amme Hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel Hukuk’tan ayrılması; sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir.