Okuma Süresi: 14 Dakika

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

Yazarlar: BURCU ÖZER, CANSU DENIZ, SELDA PINAR
4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

Yeni yılda uygulanacak tüm idari para cezaları gibi 4857 Sayılı Kanun’a (Kanun) göre kesilen idari para cezalarındaki artış oranları da belli olmuştur. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre 2024 yılı için güncel idari para cezalarının tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Kanun’un 98. maddesinde düzenlenen iş yerini muvazaalı olarak bildirmenin cezası 105.689 TL’den 167.473 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-a maddesinde düzenlenen işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmanın cezası 885 TL’den 1.402 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-b maddesinde düzenlenen maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmanın cezası 1.480 TL’den 2.345 TL’ye,
 • Kanun’un 99/2 maddesinde düzenlenen 7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmanın cezası 5.920 TL’den 9.380 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemenin cezası 885 TL’den 1.402 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmanın cezası 885 TL’den 1.402 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-d maddesinde düzenlenen işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeme ve belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmanın cezası 885 TL’den 1.402 TL’ye,
 • Kanun’un 100. madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmanın cezası 3.475 TL’den 5.506 TL’ye,
 • Kanun’un 101. maddesinde düzenlenen engelli ve eski hükümlü çalıştırmamanın cezası 13.190 TL’den 20.900 TL’ye,
 • Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret ile bu Kanun’dan doğan veya toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememe veya eksik ödemenin cezası 956 TL’den 1.514 TL’ye,
 • Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememenin cezası 956 TL’den 1.514 TL’ye,
 • Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen ücret hesap pusulasının düzenlenmemesinin cezası 3.475 TL’den 5.506 TL’ye,
 • Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yasaya aykırı ücret kesme cezası verme veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemenin cezası 3.475 TL’den 5.506 TL’ye,
 • Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen asgari ücret ödememe veya asgari ücretin eksik ödenmesinin cezası 956 TL’den 1.514 TL’ye,
 • Kanun’un 102/c maddesinde düzenlenen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememe, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmama, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamanın cezası 1.683 TL’den 2.666 TL’ye,
 • Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemenin cezası 3.475 TL’den 5.506 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmenin cezası 1.683 TL’den 2.666 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödeme veya eksik ödemenin cezası 1.683 TL’den 2.666 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememenin cezası 1.683 TL’den 2.666 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmanın cezası 1.683 TL’den 2.666 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamanın cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen telafi çalışması usullerine uymamanın cezası 1.683 TL’den 2.666 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen ara dinlenmesini uygulamamanın cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemenin cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmanın cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen yer ve su altında çalıştırma yasağına uymamanın cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocuk ve genç işleri gece çalıştırma veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmenin cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen doğum öncesi-sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemenin cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçi özlük dosyasını düzenlememenin cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmenin cezası 9.302 TL’den 14.739 TL’ye
 • Kanun’un 107/1-a maddesinde düzenlenen iş müfettişlerince çağrıldıkları zaman gelmeme, ifade ve bilgi vermeme, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeme, iş müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapma için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermeme ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemenin cezası 84.552 TL’den 133.981 TL’ye,
 • Kanun’un 107/1-b maddesinde düzenlenen ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmanın cezası 84.552 TL’den 133.981 TL’ye,
 • Kanun’un 107/2 maddesinde düzenlenen iş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemenin cezası 84.552 TL’den 133.981 TL’ye çıkarılmıştır.
İdari Para Cezası2023 Yılı Ceza Tutarı2024 Yılı Ceza Tutarı
Kanun’un 98. maddesinde düzenlenen iş yerini muvazaalı olarak bildirmenin cezası105.688 TL167.473 TL
Kanun’un 99/1-a maddesinde düzenlenen işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmanın cezası885 TL1.402 TL
Kanun’un 99/1-b maddesinde düzenlenen maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmanın cezası1.480 TL2.345 TL
Kanun’un 99/2 maddesinde düzenlenen 7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmanın cezası5.920 TL9.380 TL
Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemenin cezası885 TL1.402 TL
Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmanın cezası885 TL1.402 TL
Kanun’un 99/1-d maddesinde düzenlenen işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeme ve belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmanın cezası885 TL1.402 TL
Kanun’un 100. madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmanın cezası3.475 TL5.506 TL
Kanun’un 101. maddesinde düzenlenen engelli ve eski hükümlü çalıştırmamanın cezası13.190 TL20.900 TL
Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret ile bu kanundan doğan veya toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememe veya eksik ödemenin cezası956 TL1.514 TL
Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememenin cezası956 TL1.514 TL
Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen ücret hesap pusulasının düzenlenmemesinin cezası3.475 TL5.506 TL
Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yasaya aykırı ücret kesme cezası verme veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemenin cezası3.475 TL5.506 TL
Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen asgari ücret ödememe veya asgari ücretin eksik ödenmesinin cezası956 TL1.514 TL
Kanun’un 102/c maddesinde düzenlenen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememe, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmama, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamanın cezası1.683 TL2.666 TL
Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemenin cezası3.475 TL5.506 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmenin cezası1.683 TL2.666 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödeme veya eksik ödemenin cezası1.683 TL2.666 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememenin cezası1.683 TL2.666 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmanın cezası1.683 TL2.666 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamanın cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen telafi çalışması usullerine uymamanın cezası1.683 TL2.666 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen ara dinlenmesini uygulamamanın cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemenin cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmanın cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamanın cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocuk ve genç işleri gece çalıştırma veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmenin cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen doğum öncesi- sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemenin cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçi Özlük dosyasını düzenlememenin cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmenin cezası9.302 TL14.739 TL
Kanun’un 107/1-a maddesinde düzenlenen iş müfettişlerince çağrıldıkları zaman gelmeme, ifade ve bilgi vermeme, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeme, İş Müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapma için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermeme ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemenin cezası84.552 TL133.981 TL
Kanun’un 107/1-b maddesinde düzenlenen ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmanın cezası84.552 TL133.981 TL
Kanun’un 107/2 maddesinde düzenlenen iş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemenin cezası84.552 TL133.981 TL

5510 Sayılı Kanun’a Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)

Yeni yıl ile birlikte, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yeni yılda uygulanacak idari para cezalarındaki artışlar şu şekildedir:

 • 5510 Sayılı Kanun’un madde 102/a-1 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için 10.008 TL’den 20.002 TL’ye,
 • 5510 Sayılı Kanun’un madde 102/a-2 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, 20.016 TL’den 40.005 TL’ye,
 • 5510 Sayılı Kanun’un madde 102/a-3 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, 50.040 TL’den 100.013 TL’ye,
 • 5510 Sayılı Kanun’un madde 102/b hükmünde düzenlenen iş yeri bildirgesini yasal süresinde veya Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:[1]
  1. Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için 30.024 TL’den 60.008 TL’ye,
  2. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 20.016 TL’den 40.005 TL’ye,
  3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 10.008 TL’den 20.002 TL’ye,
 • Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:
  1. Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, 2.001 TL’den 4.000 TL’ye,
  2. Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 1.251 TL’den 2.500 TL’ye,
  3. Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına 5.004 TL’den 10.001 TL’ye,
  4. Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, 20.016 TL’den 40.005 TL’ye,
  5. Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, 20.016 TL’den 40.005 TL’ye,
 • 5510 Sayılı Kanun’un madde 102/e hükmünde düzenlenen iş yeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:
  1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için 120.096 TL’den 240.030 TL’ye,
  2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için 30.024 TL’den 120.015 TL’ye,
  3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 30.024 TL’den 60.008 TL’ye,
 • Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:
  1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin on iki katını aşmamak üzere 5.004 TL’den 10.001 TL’ye,
  2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere 5.004 TL’den 10.001 TL’ye,
  3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere 5.004 TL’den 10.001 TL’ye,
  4. Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, 120.096 TL’den 240.030 TL’ye,
  5. Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için 5.004 TL’den 10.001 TL’ye
 • İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:
  1. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, 120.096 TL’den 240.030 TL’ye,
  2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, 60.048 TL’den 120.015 TL‘ye,
  3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, 30.024 TL’den 60.08 TL’ye,
  4. Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, 20.016 TL’den 40.005 TL’ye,
  5. Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  6. Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  7. Vazife malullüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  8. İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  9. Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık 1.000 TL’den 2.000 TL’ye,
  10. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  11. Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  12. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 Sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, 50.040 TL’den 100.013 TL’ye,
  13. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, 100.080 TL’den 200.025 TL’ye,
  14. 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, 50.040 TL’den 100.013 TL’ye,
  15. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında 20.016 TL’den 40.005 TL’ye,
  16. 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına 1.000 TL’den 2.000 TL’ye,
  17. 4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına 5.004 TL’den 10.001 TL’ye,
  18. 4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için 1.000 TL’den 2.000 TL’ye,
  19. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara 5.004 TL’den 10.001 TL’ye,
  20. 5510 sayılı SSGSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, 10.008 TL’den 20.002,50 TL’ye,
  21. (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına 1.000 TL’den 2.000 TL’ye,

Çıkarılmıştır.

İdari Para Cezası2023 Yılı Ceza Tutarı2024 Yılı Ceza Tutarı
Madde 102/a-1 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında10.008 TL20.002 TL
5510 Sayılı Kanun’un madde 102/a-2 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde20.016 TL40.005 TL
5510 Sayılı Kanun’un madde 102/a-3 hükmünde düzenlenen Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde50.040 TL100.013 TL
5510 Sayılı Kanun’un madde 102/b hükmünde düzenlenen iş yeri bildirgesini yasal süresinde veya Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

30.024 TL60.008 TL
Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için20.016 TL40.005 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için10.008 TL20.002 TL
Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:

Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere

2.001 TL4.000 TL
Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına1.251 TL2.500 TL
Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına5.004 TL10.001 TL
Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın20.016 TL40.005 TL
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için20.016 TL40.005 TL
5510 Sayılı Kanun’un madde 102/e hükmünde düzenlenen iş yeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

120.096 TL240.030 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için30.024 TL120.015 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için30.024 TL60.008 TL
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere

5.004 TL10.001 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere5.004 TL10.001 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere5.004 TL10.001 TL
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde120.096 TL240.030 TL
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için5.004 TL10.001 TL
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

120.096 TL240.030 TL
Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için60.048 TL120.015 TL
Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için30.024 TL60.008 TL
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara20.016 TL40.005 TL
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere10.008 TL20.002 TL
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine10.008 TL20.002 TL
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine10.008 TL20.002 TL
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara10.008 TL20.002 TL
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık1.000 TL2.000 TL
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için10.008 TL20.002 TL
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için10.008 TL20.002 TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere50.040 TL100.013 TL
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, iş yeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere100.080 TL200.025 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında50.040 TL100.013 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında20.016 TL40.005 TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına1.000 TL2.000 TL
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına5.004 TL10.001 TL
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için1.000 TL2.000 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara5.004 TL10.001 TL
5510 sayılı SSGSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde10.008 TL20.002 TL
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına1.000 TL2.000 TL

 • [1] Bildirgenin yasal süresinden sonra ilgili tarafından, yeni bir bildirime gerek kalmaksızın 30 gün içerisinde verilmesi ve cezanın tebliği akabinde 15 gün içinde ödenmesi halinde uygulanacak cezada dörtte bir oranda indirim uygulanacaktır.