Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku’nun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir ifade ile; iki ya da daha fazla kişinin aralarında yaptığı ve koşullarına uymakla yükümlü oldukları hukuki işlemlerdir.