Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku’nu, deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp, şehir planlama ilkeleri çerçevesinde depreme dayanıklı olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla yeniden inşa edilmesi çalışmalarını konu alan hukuk dalı olarak tanımlayabiliriz.