Okuma Süresi: 5 Dakika

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı

Yazar: MGC LEGAL
Kardeşler Arası Miras Paylaşımı

MGC Legal ekibinin hazırladığı işbu “Kardeşler Arası Miras Paylaşımı” başlıklı makaleyi okumanıza sunarız.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı

Miras, temel olarak, “yaşamını yitiren herhangi bir kimsenin mallarının, haklarının ve borçlarının mirasçılarına kalması” anlamında kullanılan bir terimdir. Vefat eden kişi, vasiyet ederse mirasın bir bölümü ya da tamamı, bir kişiye ya da kişilere kalabilir. Tek varis ya da mirasçı varsa, miras sahibinin bütün malları, hakları ve borçları bu kişiye kalır. Kardeşler arası miras paylaşımı durumunda bazen anlaşmazlık yaşanabilmektedir.

Miras Hukuku, miras kalan mirasçılarla ilgili anlaşmazlıkları çözmeyi sağlayan bir mekanizmadır. Peki, miras nedir? Miras paylaşımı yasal süresi ne kadardır? Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır? Baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı nasıl olur? Bu soruların cevapları ve daha fazlası için makalemizi inceleyebilirsiniz.

Miras Nedir?

Miras, Türk Dil Kurumu‘nda (TDK); “Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.” şeklinde tanımlanır. Miras, hukuki açıdan ise, “vefat edenin yasal mirasçılarına aktarılan hukuki işlemlerin tümü” olarak tanımlanır. Varis, “mirasçı”; muris, “miras sahibi” anlamında kullanılan terimlerdir.

Miras söz konusu olduğunda birçok açıdan bazı sorunlar ve sorular ortaya çıkabilir. Örneğin; çocuğu olmayan eşlerden biri ölürse miras kime kalır, miras paylaşımı nasıl yapılır, kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır gibi sorular, mirasçıların merak ettiği konulardır.

Yasal Mirasçılar Kimlerdir?

Miras, ölen bir kişinin malları ve hakları olması durumunda söz konusu olur. Bu mallar ve haklar, kanunda belirtilen mirasçılar arasında paylaştırılır.

Miras Hukuku’nda mirasçılar çeşitli gruplara ayrılır:

 • Birinci Derece: Miras bırakan kişinin altsoyu olan çocuklar birinci derece mirasçılardır. Miras bırakanın çocuğu ya da çocukları ölmüşse, torun ya da torunlar çocuklar ile aynı derecede mirasçıdır.
 • İkinci Derece: Birinci derece mirasçı olmaması durumunda anne ve baba mirasçı olabilir. Anne ve baba miras bırakandan önce ölmüşse, onların çocukları mirastan pay alabilir.
 • Üçüncü Derece: Birinci ve ikinci derece mirasçı olmaması durumunda büyükanne ve büyükbaba üçüncü derece mirasçı olur. Bu kişiler miras sahibinden önce ölmüşse, bu kişilerin çocukları halef olur.
 • : Ölen kişinin eşi yasal mirasçıdır. Eşin miras payı, mirasçı zümrelere göre belirlenir.
 • Evlatlık: Evlatlık ve evlatlığın altsoyu mirasçı olabilir. Evlatlık, aynı zamanda kendi ailesine de mirasçı olur. Evlatlık durumu mahkeme kararı ile belirlenir.
 • Evlilik Dışı Yakınlar: Miras bırakanın evlilik dışı doğmuş ve soy bağı tanınmış çocukları mirasçı olabilir.
 • Atanmış Mirasçılar: Muris, kendi iradesi ile mirasının bir bölümünü ya da hepsini kan bağı olan ya da olmayan bir kişiye ya da kişilere bırakabilir. Bu kişi ya da kişilere “atanmış mirasçı” adı verilir.
 • Devlet: Devlet, yasal mirasçılardan biridir. Devletin mirasçı olması, miras sahibinin hiçbir mirasçısı olmaması durumunda söz konusu olur.

Miras Paylaşımının Yasal Süresi Ne Kadardır?

Kardeşler arası miras paylaşımı gibi ölenin varislerine kalan mal ve haklar, bir an önce mirasçılarına pay edilmelidir. Mirasın, mirasçılar arasında hemen bölüşülmesi beklenir; ancak, bazı durumlarda bu mümkün olmayabilir.

Bu durumda Miras Hukuku devreye girer. Miras davalarında zaman aşımı, mirasçı ya da mirasçıların hukuki durumuna göre; 1 yıl, 10 yıl ya da 20 yıl olabilmektedir.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Davası Ne Kadar Sürer?

Ölen bir kişinin arkasında bıraktığı miras ya da mallar için kardeşler arası miras paylaşımı söz konusu ise ve bu mirasın paylaşımında anlaşmazlık ortaya çıkmışsa Miras Hukuku hükümleri dikkate alınır.

Bu durumda, kardeşler arasında miras paylaşımı davası açılması gerekebilir. Bu dava, alanında uzman miras avukatının desteği ile daha kısa sürebilmektedir. Peki, genel olarak kardeşler arası miras paylaşımı davası ne kadar sürer? Kardeşler arasında miras paylaşımı davası için ideal süre, 731 gün olarak belirlenmiştir. Genel olarak miras davaları 4 ila 6 yıl sürebilmektedir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Vefat eden miras sahibi, vefatından önce mirasını bir kişiye devretmediyse miras kardeşler arasında eşit şekilde dağıtılır. Miras Hukuku, kardeşler arası mal paylaşımı konusunda gerekli çerçeveyi çizmiştir.

Bu sebeple, kardeşler arası miras paylaşımı için Miras Hukuku uzmanı bir avukattan destek alınması önemlidir. Miras sahibinin ölümü ya da gaipliği durumunda miras kalan malların kime ve nasıl verileceği konularında Miras Hukuku mal paylaşımı esasları dikkate alınır. Kardeşler arasında miras paylaşımı yapılırken de Miras Hukuku esastır.

Kardeşler Arası Miras Nasıl Paylaştırılır?

Murisin vefatından sonra eş de yoksa; mirasa konu mallar, çocuklara devredilir. Buna “halefiyet kuralı” adı verilir. Kardeşler arası miras paylaşımında öncelik, murisin vasiyetidir. Kardeşlere mallar, öncelikle vasiyete göre pay edilir.

Vasiyet olmaması durumunda kardeşler arasında miras paylaşımı, karşılıklı anlaşma çerçevesinde yapılabilir. Aksi durumda paylaşım, Miras Hukuku çerçevesinde yapılır. Vefat eden murisin eşi hayatta ise, mirastan pay alabilir. Mirasçı anne ve baba zümresinden ise, miras payı 1/2 ile 4’te 1 oranında paylaştırılır. Eş, çocuk ve kardeşler arasında bir hak talebi oluşması ve miras davası açılması için, malın eşit olmadan bölüşülmemiş olması gerekir.

Miras davasında mahkeme, eşit bölüşülmemiş mal ya da malları, eşin miras payı, kardeşler arası miras paylaşımı, evlilik dışı çocuğun miras payı gibi hakları dikkate alarak, eşit bir şekilde bölüştürür. Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık durumunda Miras Hukuku esasları çerçevesinde değerlendirme yapılır.

Baba Öldü Anne Sağ İken Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Kardeşlerin miras paylaşımı söz konusu olduğunda birçok soru akla gelir. Bunların başında gelense “baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı nasıl yapılır?” sorusudur. Yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar arasında temel bazı farklar vardır.

Yasal mirasçılar ile muris arasında kan bağı varken, atanmış mirasçılar arasında kan bağı olmayabilir. Ayrıca, atanmış mirasçıların miras alması için vasiyet gerekir. Murisin vasiyeti varsa, öncelikle buna bakılır. Vasiyet yoksa Miras Hukuku’nda belirlenen esaslara göre miras paylaşımı yapılır.

Miras paylaşımında murisin alt soyu yani çocukları, mirastan eşit pay alır. Çocuğu olmayan murisin eşi varsa, mirasın yarısı eşe diğer yarısı murisin anne ve babasına eşit olarak paylaştırılır.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Anlaşmazlığı

Mirasçı kardeşler arasında miras paylaşımı sırasında anlaşmazlıklar ortaya çıkması olası bir durumdur. Kardeşler arasında miras paylaşımı anlaşmazlıkları, miras davalarının ana konuları arasında yer alır.

Kardeşlerden biri mal paylaşımına itiraz ederse ya da sağ kalan eşin miras payı konusunda anlaşmazlık yaşanırsa Miras Hukuku devreye girer. Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık konularının çözümü için kanuni çerçevede hareket etmek gerekir. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için arabulucu ya da avukat devreye girebilir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Davası

Kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı, sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Miras Hukuku, bu konuda yasal bir çerçeve çizmektedir.

Kardeşler arasında miras paylaşımının eşit olmaması, taraflardan birinin kötü niyetli yaklaşımları gibi durumlarda kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı davası söz konusu olabilmektedir.

Bu dava, temel bir miras davasıdır. Miras hakkı olan bir kardeşin bilgisi ve onayı dışında mirasa konu mal ya da malların satılması ya da kiralanması durumlarında da miras davası yürürlüğe girer. Miras Hukuku bu gibi durumlarda kardeşlerin aldığı ya da alacağı paya göre çeşitli maddeler ve esaslar içerir. Mahkeme, kardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı davası sürecinde bu esaslar çerçevesinde anlaşmazlığı sonlandırır.

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Kardeşler arası miras paylaşımında mirasa hakkı olan kişi ya da kişilerin onayı olmadan mirastan gelir elde etme, mirası satma veya kiralama söz konusu olamaz.
 • Kardeşlerden biri mal paylaşımına itiraz ederse çoğunluğun talebine bakılır.
 • Kardeşler arasında miras paylaşımında anlaşmazlık durumunda çoğunluğun talebi ile miras hakları satış yoluyla eşit paylaşılabilir.
 • Satış yoluyla düzenlemelerde satış değeri ve itirazlar miras davasının süresini uzatabilir.
 • Anne veya babadan kalan miras pay edildikten sonra büyük çocuk ölürse bu çocuğun payı küçük kardeşe verilebilir.
 • Kardeşlerden birinin akli dengesi yerinde değilse ve başka hak sahibi yoksa diğer kardeşin akli dengesi olmayan kardeşin mirasını alması söz konusu olabilir.
 • Kardeşler arası mirasçılardan biri mirasa konu mal ya da malların satışı için imza vermezse anlaşmazlık dava ile çözülebilir.

Kardeşler Arası Miras Paylaşımı

MGC Legal ve Miras Hukuku

Kardeşler arası miras paylaşımında karşılıklı anlayış ve uzlaşma olması beklenir. Bir kardeşin miras paylaşımına itirazı, Miras Hukuku‘nun devreye girmesine sebep olabilir. Miras paylaşımı ve kardeşler arası uyuşmazlık, sık karşılaşılan durumlardan biridir. Mirasçıların mirası paylaşamadıkları durumda miras davası söz konusu olur. Miras paylaşımı davası süresi, davaya konu malların durumuna ve itirazlara bağlıdır.

MGC Legal, kardeşler arası miras paylaşımı konusunda profesyonel destek sağlamaktadır. Eşi ölen kadın mirasın kaçta kaçını alır? İkinci evlilikte eşin vefatı durumunda mal paylaşımı nasıl olur? Baba malını istediği evladına verebilir mi? Babadan kalan miras paylaşımı için nelere dikkat edilmelidir? Miras paylaşımı nasıl yapılır? Bu ve benzeri soruların cevapları için MGC Legal’in alanında uzman hukukçularında Miras Hukuku desteği alabilirsiniz.


Anahtar Kelimeler: Kardeşler Arası Miras Paylaşımı, Kardeşler Arası Miras, Miras Paylaşımı, Kardeşler ve Miras, Kardeşlerin Miras Paylaşımı.

İlginizi Çekebilir: Reddi Miras Nedir? Nasıl Yapılır?