| Okuma Süresi: < 1

ARABULUCULUK


Arabuluculuk, tarafları uyuşmazlığı çözmek üzere konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan arabulucunun katılımıyla yürütülen, gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemidir.

Kişinin kendi insiyatifinde olan tüm konularda,kamu düzenini ilgilendirenler hariç olmak üzere, arabuluculuk mesleği yetkili kılınmıştır. MGC Legal olarak da bünyemizde arabuluculuk sınavlarına girerek arabulucu olmaya hak kazanmış avukatlarımız ile yargı yoluna gidilmeden önce uzlaşma önerilerini derinlemesine inceleyip, uyuşmazlık konusunu çözme imkanını sağlamaktayız.