Okuma Süresi: 5 Dakika

İş Kanunu’ndan Kaynaklı İdari Para Cezaları

Yazarlar: BURCU ÖZER, NUJEN TUNCER, TALHA EREN KURUKIZ
İş Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları

MGC Legal’in İş Hukuku Departmanı değerli okuyucularımız için 2023 Yılında 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezalarını sizler için derledi. Detaylar aşağıdadır.

Yeni yılda uygulanacak tüm idari para cezaları gibi, 4857 Sayılı Kanun’a göre kesilen idari para cezalarının da artış oranı belli olmuştur. Güncel idari para cezalarının tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Kanun’un 98. maddesinde düzenlenen işyerini muvazaalı olarak bildirmenin cezası 47.409 TL’den 105.689 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-a maddesinde düzenlenen işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmanın cezası 397 TL’den 885 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-b maddesinde düzenlenen maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmanın cezası 664 TL’den 1.480 TL’ye,
 • Kanun’un 99/2 maddesinde düzenlenen 7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmanın cezası 2.656 TL’den 5.921 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemenin cezası 397 TL’den 885 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmanın cezası 397 TL’den 885 TL’ye,
 • Kanun’un 99/1-d maddesinde düzenlenen işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeme ve gerçeğe aykırı belge yazmanın cezası 397 TL’den 885 TL’ye,
 • Kanun’un 100. madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmanın cezası 1.559 TL’den 3.475 TL’ye,
 • Kanun’un 101. maddesinde düzenlenen engelli ve eski hükümlü çalıştırmamanın cezası 5.917 TL’den 13.598 TL’ye,
 • Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret ile bu kanundan doğan veya toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememe veya eksik ödemenin cezası 429 TL’den 956 TL’ye,
 • Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememenin cezası 429 TL’den 956 TL’ye,
 • Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen ücret hesap pusulasının düzenlenmemesinin cezası 1.559 TL’den 3.475 TL’ye,
 • Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yasaya aykırı ücret kesme cezası verme veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemenin cezası 1.559 TL’den 3.475 TL’ye,
 • Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen asgari ücret ödememe veya asgari ücretin eksik ödenmesinin cezası 429 TL’den 956 TL’ye,
 • Kanun’un 102/c maddesinde düzenlenen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememe, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmama, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamanın cezası 755 TL’den 1,683 TL’ye,
 • Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemenin cezası 1.559 TL’den 3.475 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmenin cezası 755 TL’den 1.683 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödeme veya eksik ödemenin cezası 755TL’den 1.683 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememenin cezası 755TL’den 1.683 TL’ye,
 • Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmanın cezası 755TL’den 1.683 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamanın cezası 4.173 TL’den 9.303 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen telafi çalışması usullerine uymamanın cezası 755TL’den 1.683 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen ara dinlenmesini uygulamamanın cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemenin cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmanın cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamanın cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocuk ve genç işleri gece çalıştırma veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmenin cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen doğum öncesi- sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemenin cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçi özlük dosyasını düzenlememenin cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmenin cezası 4.173 TL’den 9.302 TL’ye,
 • Kanun’un 107/1-a maddesinde düzenlenen iş müfettişlerince çağrıldıkları zaman gelmeme, ifade ve bilgi vermeme, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeme, iş müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapma için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermeme ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemenin cezası 37.928 TL’den 84.552 TL’ye,
 • Kanun’un 107/1-b maddesinde düzenlenen ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmanın cezası 37.928 TL’den 84.552 TL’ye,
 • Kanun’un 107/2 maddesinde düzenlenen iş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemenin cezası 37.928 TL’den 84.552 TL’ye çıkarılmıştır.

İlginizi Çekebilir: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları.

2023 Yılı İçin 4857 Sayılı Kanuna Göre Kesilen İdari Para Cezaları

Aşağıda yer alan tabloda 2023 yılı için 4857 Sayılı Kanuna göre kesilen idari para cezalarını ve 2022 yılı ile farklarını detaylı olarak görebilirsiniz.

İdari Para Cezası2022 Yılı Ceza Tutarı2023 Yılı Ceza Tutarı
Kanun’un 98. maddesinde düzenlenen işyerini muvazaalı olarak bildirmenin cezası:
47.409 TL
105.689 TL
Kanun’un 99/1-a maddesinde düzenlenen işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmanın cezası:
397 TL
885 TL
Kanun’un 99/1-b maddesinde düzenlenen maddede öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmanın cezası:
664 TL
1.480 TL
Kanun’un 99/2 maddesinde düzenlenen 7. maddenin 2. fıkrasının f bendine aykırı davranmanın cezası:
2.656 TL
5.921 TL
Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen iş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemenin cezası:
397 TL
885 TL
Kanun’un 99/1-c maddesinde düzenlenen çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmanın cezası:
397 TL
885 TL
Kanun’un 99/1-d maddesinde düzenlenen işten ayrılan işçiye çalışma belgesi vermeme ve gerçeğe aykırı belge yazmanın cezası:
397 TL
885 TL
Kanun’un 100. madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmanın cezası:
1.559 TL
3.475 TL
Kanun’un 101. maddesinde düzenlenen engelli ve eski hükümlü çalıştırmamanın cezası:
5.917 TL
13.598 TL
Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret ile bu kanundan doğan veya toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememe veya eksik ödemenin cezası:
429 TL
956 TL
Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememenin cezası:
429 TL
956 TL
Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen ücret hesap pusulasının düzenlenmemesinin cezası:
1.559 TL
3.475 TL
Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yasaya aykırı ücret kesme cezası verme veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemenin cezası:
1.559 TL
3.475 TL
Kanun’un 102/a maddesinde düzenlenen asgari ücret ödememe veya asgari ücretin eksik ödenmesinin cezası:
429 TL
956 TL
Kanun’un 102/c maddesinde düzenlenen fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememe, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmama, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamanın cezası:
755 TL
1,683 TL
Kanun’un 102/b maddesinde düzenlenen yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemenin cezası:
1.559 TL
3.475 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmenin cezası:
755 TL
1.683 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen izin ücretini yasaya aykırı şekilde ödeme veya eksik ödemenin cezası:
755 TL
1.683 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememenin cezası:
755 TL
1.683 TL
Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmanın cezası:
755 TL
1.683 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamanın cezası:
4.173 TL
9.303 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen telafi çalışması usullerine uymamanın cezası:
755TL
1.683 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen ara dinlenmesini uygulamamanın cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemenin cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmanın cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamanın cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çocuk ve genç işleri gece çalıştırma veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmenin cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen doğum öncesi- sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemenin cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen işçi Özlük dosyasını düzenlememenin cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 104. maddesinde düzenlenen çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmenin cezası:
4.173 TL
9.302 TL
Kanun’un 107/1-a maddesinde düzenlenen iş müfettişlerince çağrıldıkları zaman gelmeme, ifade ve bilgi vermeme, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeme, iş müfettişlerinin 92/1. fıkrada yazılı görevlerini yapma için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermeme ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemenin cezası:
37.928 TL
84.552 TL
Kanun’un 107/1-b maddesinde düzenlenen ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmanın cezası:
37.928 TL
84.552 TL
Kanun’un 107/2 maddesinde düzenlenen iş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemenin cezası:
37.928 TL
84.552 TL