BURCU ÖZER

BURCU ÖZER

Kıdemli Avukat


T: +90 850 333 86 60

M: info@mgc.com.tr

A: Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Astoria No:127 B Blok 5. Kat, 34394 Şişli/İstanbul


Burcu ÖZER Hakkında

Burcu ÖZER, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2002-2006 Yılları arasında öğrenimini tamamlamıştır. Şu anda MGC Legal Hukuk Bürosu’nda İş Hukuku Departmanında “Kıdemli Avukat” olarak görevini sürdürmektedir.

2007-2008 yılları arasında Avukatlık stajını Hemşinlioğlu Hukuk Bürosunda tamamlamış olup, sonrasında 02-08.2008 tarihleri arasında ILSC Vancouver’da dil eğitimi almıştır. Sonrasında, Özkırış Hukuk Bürosu ve Net Hukuk Bürosunda kıdemli avukat olarak çalışan Burcu ÖZER, meslek hayatında İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzmanlaşmıştır.

Türkiye’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli birçok şirkete İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermiş, şirketlerin taraf oldukları uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamıştır.

EĞİTİM

  • Marmara Üniversitesi – Hukuk Fakültesi.

ÜYELİKLER

  • İstanbul Barosu (İB),
  • YHD.

UZMANLIK ALANLARI

  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku.

Sitemizde Yayımladığı Makaleler

Makale Adı
4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları (TL)
İş Yerinde Zam Politikası ve Ücret Gizliliği
İşe Alım Sürecinde Ayrımcılık Yasağı
Türk İş Hukuku’nda İşe Alım Süreçleri
İş Hukuku’nda İşçilerin Bilgi Uçurması (Whistleblowing)
İş Hukuku’nda Geçici Koruma Kararları
Ücretin Eksik Ödenmesi ya da Zamanında Ödenmemesi Halinde İşçinin Hakları Nelerdir?
Ülkemizde Çalışan Yabancıların Hakları Nelerdir?
Dijitalleşme ile Birlikte İşçinin Sır Saklama Yükümlülüğü
İşçi Alacaklarında Zaman Aşımı Süreleri
Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?
Anayasa Mahkemesi Başvurularında Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali
Devamsızlık Nedeniyle İş Akdinin Feshi
İş Hukukunda Manevi Tazminat
Ayrımcılık (Eşit Davranmama) Tazminatı Nedir?
İşçinin İş Yerinde Elektronik Yöntemlerle İzlenmesi
Elektronik İmza ile Bordro İmzalama
Türk Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma
İşçi Hakları Nelerdir?
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nda Mevsimlik İş Sözleşmesi
İşe İade Kapsamında İşçinin Aynı Şartlarda İşe Davet Edilmesi
5953 Sayılı Basın iş Kanunu’nun Genel Hatlarıyla İncelenmesi
Grev ve Lokavt Hakkına İlişkin Sınırlama ve Yasaklar
Geçici İş İlişkisi Hizmeti Alan Şirketlerin Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?
İş Hukukunda Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava
1999 Öncesi Sigortalılığın Hizmet Tespit Davası ile Tespiti ve Bu Durumun EYT Şartlarına Etkisi
Eşitlik İlkesi Kapsamında İşçiye Zam Yapılmaması ya da Az Zam Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Alacağı Nedir?
İş Arama İzni Nedir?
Deprem ve Doğal Afetlerin İş Sözleşmesine Etkisi Nedir?
İşçinin İstifa Etmeye Zorlanması Nedir?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Kaynaklı İdari Para Cezaları
2023 Yılı İçin İş Kanunu’ndan Kaynaklı İdari Para Cezaları
EYT Düzenlemesi İçin Şartlar ve Tarih Belli Oldu
Zorlayıcı Nedenlere Dayalı Olarak Haklı Fesih Nedir?
Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Nelerdir?
İş Akdinin Feshi Nedir?
Yabancıların Türkiye’de Çalışmalarına İstinaden Kıdem ve İhbar Tazminat Hakları
İş Yerinde Kılık Kıyafet Uygulamaları
EYT Kapsamında Emekli Olanların Çalışmaya Devam Etmesi
EYT Nedir?
Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Ücretle İlgili Çalışma Koşullarında Değişiklik
Uzaktan Çalışma Sürecinde Yemek Ücretleri
Türkiye’de Yabancıların Çalışma İzni
Sık Rapor Alma Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi
Çalışanın Performans Yetersizliği Nedeniyle Yapılacak Fesihler