ADEM AKKIR

ADEM AKKIR

Ortak Avukat


T: +90 850 333 86 60

M: info@mgc.com.tr

A: Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Astoria No:127 B Blok 5. Kat, 34394 Şişli/İstanbul


Hakkında

Sayın Adem AKKIR, kendi ekibinin yanında, Dünya’nın önde gelen uzman profesyonel ve akademisyenlerinden oluşan engin bir danışman kadrosu ile çalışan MGC Legal firmasına, 2017 yılında “Kıdemli Avukat” olarak katılmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Avukat Adem AKKIR, 2019 yılının sonunda terfi etmiştir ve “Ortak Avukat” (Partner Attorney) olarak görevine devam etmiştir.

Orta düzeyde İngilizce bilen ve 15 yıl çalıştığı hizmet sektöründeki iş hayatına 2000 yılında başlayan Adem AKKIR, telekomünikasyon sektöründe çeşitli pozisyonlarda 12 yıl çalışmıştır.

İstanbul Barosu’na (İB) kayıtlı Adem AKKIR, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu, Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Derneği ve Değer Otizm Derneği’nde de faaliyet göstermektedir. Özellikle Bilişim ve Teknoloji Hukuku, İcra Hukuku ve Ticari Alacaklar (Alacak Tahsili) alanlarında hizmet vermektedir.

Kariyer ve Deneyim

Hukuk ve Teknolojinin birleştirilmesinin adalete erişimde etkin ve hızlı çözümler getireceğine inanan Adem AKKIR, son 20 yıldır hukuk ve telekominikasyon sektöründe farklı kademelerde görev yapmıştır. Geçmişte, Türkiye’nin iki en önemli telekomünikasyon şirketinde çalışma fırsatı bulun Adem AKKIR, Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da görev almıştır.

Şu an da, bu kurumlarda edindiği tecrübeler ile MGC Legal bünyesinde çalışmaktadır. MGC Legal firmasından önce, 2000 ile 2003 yılları arasında Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri’nde hukuk uzmanı olarak görev almıştır.

2004 ile 2005 yılları arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda, 2005 ile 2016 yılları arasında, Turkcell’de kıdemli uzman ve 2016 ile 2017 yılları arasında yine Turcell’de danışman olarak görev yapmış ve hizmet vermiştir.

Uzmanlık Alanları

Bir sorunu çözmek veya bir hedefe ulaşmak için stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek adına, sorunu tanımlamak ve teşhis etmek, alternatif çözümler ve stratejiler üretmek, bir eylem planı geliştirmek, uygulamak ve bunları hukuk teknolojisi araçları kullanarak yerine getirmek gibi nitelikli bir avukatın sahip olması gereken beceri ve kavramlara aşina Adem AKKIR’ın uzmanlık alanlarından birkaçı şunlardır:

 • Bilişim Hukuku,
 • Ticaret Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • İcra Hukuku,
 • Fikri Mülkiyet Hukuku,
 • Aile Hukuku,
 • Sigorta Hukuku.

Üyelikler

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu üyesi olan Adem AKKIR, Türkiye’de “Bulut Güvenliği” konusunda faaliyetlerde bulunan ve gönüllülük esasına göre oluşturulan Cloud Security Alliance, Değer Otizm Derneği ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Derneği üyesidir.

Makaleler

Bilişim Hukuku alanında ve İcra İflas Hukuku alanında yazıları bulunan Adem AKKIR’ın yazdığı başlıca yazılar;

 • Bir Bilişim Suçu Olarak Cryptolocker İçerikli Ransomware Yazılımlar,
 • Hacze Kabil Olan ve Olmayan Mallar,
 • Yeniden Yapılandırma ve İflas Karşılaştırmalı Rehber,
 • Covid-19 Virüsünün Çekte İbraz Sürelerine İlişkin Mücbir Sebep Etkisi,
 • Ayırtım Gücüne Sahip Küçüklerin Kişisel Verileri Nasıl İşlenir?
 • Elektronik Ticarette Güven Damgası Bize Ne Kazandırdı?
 • Engelli Aylığı ve Evde Bakım Ücreti,
 • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımda Erişim Hakkı,
 • Dolandırıcılardan korunmak vatandaşın elinde,
 • Covid-19 Virüsünün Çekte İbraz Sürelerine İlişkin Mücbir Sebep Etkisi,
 • Medeni Hal Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri Midir?,
 • İfade Özgürlüğü Ve Basın Hürriyeti Ekseninde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Kararlarının Değerlendirilmesi,
 • Engellilerin Uğradığı Ayrımcılık Ve Ayrımcılık Yasağına İlişkin Hukuki Düzenleme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Vermiş Olduğu Kararların Yargısal Denetimi,
 • Bir Bilişim Suçu “Deepfake”,
 • Elektronik Tebligat Zorunluluğu Başlıyor,
 • Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (Verbis) Kayıt Yükümlülüğü Başlarken,
 • Dijital Çağın Problemi: Siber Zorbalık.

Kurslar

 • Hukuk Bürosu Yönetimi,
 • Anayasa Hukuku,
 • İdare Hukuku,
 • Medeni Hukuk,
 • İş Hukuku,
 • Etkin Hızlı Okuma,
 • Planlama ve Organizasyon,
 • Stratejik Bakış Açısı ve İkna Teknikleri,
 • Müşteri Deneyiminde Liderlik ve Müşteri Odaklılık,
 • Temel İletişim Teknikleri,
 • Zaman Yönetimi,
 • İkna Teknikleri,
 • Yazılı İletişim Teknikleri.

Eğitim

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (2016).

Diller

 • Türkçe (Ana Dil),
 • İngilizce (Orta Düzey).

Sitemizde Yayımladığı Makaleler

Makale Adı
8. Yargı Paketinde Gelen KVKK Reformu ile Veri Sorumlularını Bekleyen Uyum Süreci
8. Yargı Paketinde Yer Alan KVKK Reformu ile Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımında Arızi Hal Düzenlemesi
Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu
VERBİS Kayıt ve Bildirim Süreçleri
Dünyada Veri Koruma Otoriteleri Gelişmeleri
Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler
Türk Hukuku’nda Kripto Paraların Ticari Faaliyetlerde Kullanımı
Reklam Kurulu Başkanlığı Yapay Zeka Teknolojisi ile İlgili Yanıltıcı Tanıtım ve Nesnel Olmayan Araştırmaya Dayanan Reklamlar Hakkında Yaptırım Uyguladı
KOSGEB Nedir? Kimler Başvurabilir?
E-Ticaret Şirketlerinin Vergi Yükümlülükleri Nelerdir?
Reklamlar ve Türkiye’de Reklam Hukuku
Girişimcilik ve Start-up Arasındaki Farklar Nelerdir?
E-Ticaret Sitesinde Yer Alan Üyelik Sözleşmeleri Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Non-Fungible Token (NFT) ve Telif Hakkı
E-Ticaret Sitelerinde Kullanılan Çerezler ve Hukuki Gereklilikler
Start-up Nedir?
E-Ticaret Yapan Sermaye Şirketlerinin Bilgi Toplumu Hizmeti Verme Yükümlülüğü
İflasın Ertelenmesi
Araç Kiralama Sektöründeki Kara Liste Uygulamasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı
Hacze Kabil Olan ve Olmayan Mallar
Whatsapp’a KVKK Tarafından Verilen Ceza
E-Ticaret Şirketi Kuruluşu
E-Ticaret Sitelerinin ETBİS Kapsamında Yükümlülükleri Nelerdir?
AYIRTIM GÜCÜNE SAHİP KÜÇÜKLERİN KİŞİSEL VERİLERİ NASIL İŞLENİR?
Medeni Hal Bilgisi Özel Nitelikli Kişisel Veri midir?
Engellilerin Uğradığı Ayrımcılık ve Ayrımcılık Yasağına İlişkin Hukuki Düzenleme
Engelli Aylığı ve Evde Bakım Ücreti
Bir Bilişim Suçu: “Deepfake”
Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Hakkında Temel Bilgiler ve Kavramlar
Elektronik Ticarette Güven Damgası Ne Kazandırdı?
Telefon Numaranızı Paylaşan Rehber Siteler Kapatılıyor
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 7 Nisan 2016 tarihli T.C. Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır