Okuma Süresi: 3 Dakika

E-Ticaret Sitesinde Yer Alan Üyelik Sözleşmeleri Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yazarlar: ADEM AKKIR, NUJEN TUNCER
E-Ticaret Sitesinde Yer Alan Üyelik Sözleşmeleri Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?

E-ticaret şirketlerinin web sitelerinde bulunması gereken bazı temel hususlar vardır. Bunlardan biri de üyelik ön koşulu arayan sitelerde bulunması gereken üyelik ve kullanıcı sözleşmeleridir. Kullanıcının üye olurken üyelik sözleşmesini onaylamasıyla, bu sözleşmeyle belirlenen site şartlarına uyacağını kabul etmiştir.

Bu üyelik sözleşmeleriyle kullanıcıların birtakım kişisel bilgileri ile iletişim bilgileri e-ticaret sitesi tarafından işlenmektedir. Kullanıcıya ait bu bilgilerin yanı sıra, e-ticaret sitesi ve kullanıcı arasındaki üyelik sözleşmesinin taraflara ne gibi hukuki sorumluluklar yüklendiği de yine bu sözleşmenin içeriğinde bulunması gereken hususlardan biridir.

Tüketicinin siteyi nasıl kullanacağı, sitenin sunduğu hizmet türü ve sözleşme süresi boyunca uyulması gereken kurallar açıkça sözleşmede gösterilmiş olmalıdır. Bununla beraber, üyelik sözleşmesiyle kişi ve site arasındaki hukuki bağın sınırları belirlenmiş olacaktır.

Üyelik sözleşmesinin imzalanmasıyla belirlenen hukuki bağın sınırları, taraflara birtakım hukuki sorumlulukları göstermekte ve bunun yanı sıra, tarafların birbirilerine karşı hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu kapsamda üyelik sözleşmesinin hak ve yükümlülükleri her iki taraf için de açık bir şekilde göstermesi gerektiğini ifade etmek gerekir.

Üyelik sözleşmesi site ve kişi arasında yaşanabilecek hukuki ihtilaflarda en öncelikli incelenen ve dikkate alınan belge olması nedeniyle düzenlenmesinde hiçbir husus atlanmamalıdır. Yani, online satış işlemlerinde yaşanabilecek hukuki ihtilaflar haricinde meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda üyelik sözleşmesi en öncelikli olarak incelenecek olan belgedir. Nitekim, online satışa ilişkin belli koşulları barındırması, yasal mevzuata uygun koşullar içermesi halinde üyelik sözleşmesi de dikkate alınacaktır.

Bu sözleşmenin hüküm ifade etmesi, kullanıcı tarafından onaylanması ile mümkündür. Tekrar belirtmemiz gerekir ki; bu sözleşmede kullanıcıların siteyi üye olmaları akabinde hangi koşullarda ne şekilde kullanacaklarının eksiksiz bir şekilde belirtilmiş olması gerekir.

E-Ticaret Sitelerinin Üyelik Sözleşmelerinde Olması Gerekenler Nelerdir?

E-ticaret sitesinin üyelik sözleşmelerinde;

 • Sözleşmenin geçerliliği ve yürürlük tarihi,
 • Üyenin sözleşme ile kabul ettiği yükümlülükler ve koşullar,
 • E-ticaret sitesiyle sunulan hizmetlerden faydalanma koşulları,
 • Üyelik kriterlerin açıklanması ve üye tanımının yapılması,
 • Üyeliğin nasıl aktif edileceğinin açıklanması,
 • Üyelik bilgilerinin gizliliği hakkında yükümlülük bilgilendirmesi,
 • Üyelik sözleşmesiyle kullanıcı tarafından aktarılan bilgilerin doğru olması uyarısı, eksik ve yanlış bilgiler kapsamındaki sorumluluk sınırının ve gerekli uyarıların gösterilmesi,
 • Online satış gerçekleştiren sitelerde; mesafeli satış sözleşmesinin gösterilmesi, ödeme yöntemleri ve kullanıcının bu satış işlemiyle yüklendiği sorumluluklar,
 • Kullanıcının üyelik sözleşmesi uyarınca uyması gereken genel ahlak ve sair hususlara ilişkin kurallar,
 • Web sitesi sahibi tüzel kişinin yükümlülükleri ve sorumluluk alanı,
 • Kişisel verilerin işlenme yöntemleri ve hangi verilerin işlendiğine dair aydınlatma,
 • Üyelik sözleşmesinin yürürlük süresi,
 • Üyelik sözleşmesinden doğan yahut da başkaca üyelik işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümünde yargı yeri ve yargı yolu,
 • Mücbir sebep hallerinde uygulanacak hükümler,
 • Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin yasal şartlar ve koruma alanı gösterilmek zorundadır.

E-Ticaret Sitelerinin Kullanım Koşullarında Olması Gerekenler Nelerdir?

Kullanım koşulları ise tüm e-ticaret sitelerinde bulunan ve bulunması da gereken metinler olup; üyelik gereken yahut da gerekmeyen tüm sitelerde bulunmalıdır. Kullanım koşulları, sitede tek taraflı bir beyan ile kullanıcılara sunulur.

E-ticaret sitesi sahibi tarafından kullanıcıların bu siteyi nasıl kullanacakları ve site tarafından kullanıcılardan beklenenler, kullanım koşullarında belirtilmesi ve açıklanması gereken hususlar arasındadır. E-ticaret sitesinin nasıl kullanılacağını ve kullanıcılardan neler beklendiğini belirten tek taraflı bir irade beyanıdır.

Kullanım koşulları e-ticaret sitesi tarafından kullanıcı onayına sunulsa da kullanıcı tarafından onaya sunulması gerekmemektedir. Tek taraflı olarak düzenlenerek, kullanıcının da kabulüyle hüküm ve sonuç doğuran kullanım koşulları, her ne kadar kullanıcı tarafından kabul edilmek zorunda olmasa da kullanıcı site içerisinde aktif olduğu süreçte bu koşullarla bağlıdır.

Kullanım koşullarıyla birlikte site kullanımı esnasında kullanıcılar tarafından dikkat edilmesi gereken koşullar belirtilmelidir. Bunlar arasında, sitenin kullanım amacı, şekli, kullanım esnasında suç doğuracak eylemler, site sahibi ve kullanıcının bu koşullar kapsamında yükümlülükleri gösterilmelidir.

Özellikle site üzerinden suç doğuracak bir eylem gerçekleştirilmesi ihtimalinde kullanım koşullarının gösterilmesi site sahibinin korunmasında önem arz etmektedir.

Detaylı bilgi ve sözleşme metinlerine ilişkin her türlü hukuki destek için ofisimize başvurabilirsiniz.


Kaynakça

 • E-Ticaret Siteleri ve Zorunlu Hukuki Metinler/ Hukuk ve Bilişim Dergisi, <https://www.hukukvebilisimdergisi.com/e-ticaret-siteleri-ve-bulunmasi-gereken-hukuki-metinler/>
 • Bir e-ticaret sitesinde hangi sözleşmeler bulunmalıdır?/ Jetlexa Blog, <https://www.jetlexa.com/blog/e-ticaret-sitenizde-hangi-hukuki-metinler-bulunmalidir>
 • Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi/ Av. Murad Güdücü, <https://www.parasut.com/blog/kullanim-kosullari-ve-uyelik-sozlesmesi>
 • İnternet Platform Sahibine Ait Genel İşlem Koşullarının, Üçüncü Kişilerin Platform Üzerinde Gerçekleştirdiği Sözleşmelerin İçeriğine Dâhil Edilmesi/ Dr. Öğr. Üyesi Pelin KARAASLAN, <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1283929>

İlginizi Çekebilir: