Okuma Süresi: 2 Dakika

Telefon Numaranızı Paylaşan Rehber Siteler Kapatılıyor

Yazar: ADEM AKKIR
Telefon Numaranızı Paylaşan Rehber Siteler Kapatılıyor

25/01/2018 tarihli ve 30312 sayılı T.C. Resmî Gazete’de Kişisel Verileri Kurumu Kurulu tarafından Rehberlik Hizmeti Veren internet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına ve Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında bulunan Kişisel Verilerin Korunması ait iki adet ilke kararı yayınlanmıştır.

2017/61 sayılı Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Siteleri/Uygulamaları hakkında verilen kararda;

Kurulca; isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulanması şeklinde rehberlik hizmeti veren internet siteleri ve uygulamaların; yapılan incelemede ilgili kişilere ait bilgilerin açık rıza alınmaksızın çeşitli uygulamalar, internet siteleri veya sosyal medya hesaplar üzerinden kişisel verilerinin toplanarak bu verilerin işlenip bir hizmet gibi 3 kişilere sunduklarını tespit etmiştir. Bu çerçevede 6698 sayılı KVKK’nun 3 maddesi gereği kişisel verinin işlenmesi olarak sayılan bu eylemlerin yine Kanunun kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara haiz olmadığı ve açık rıza alınmaksızın yapıldığı belirtilerek;

  • Başvuruya konu internet sitesi/mobil uygulamaların faaliyetlerinin derhal durdurulmasına, durdurulmadığının tespit edilmesi halinde erişim engelleme kararı alınması için başvuru yapılmasına,
  • Türk Ceza Kanununun “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” başlıklı 136’ncı maddesi hükmü uyarınca ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına,
  • Bu ilke kararına uymayanlar hakkında ise Kanunu 18. madde uyarınca idari para cezası yaptırımının uygulanacağına,

Karar verilmiştir.

2017/62 sayılı Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında bulunan Kişisel Verilerin Korunması hakkında verilen kararda ise;

Bankacılık ve sağlık sektörleri başta olmak üzere birden fazla çalışan ile birlikte bitişik düzende hizmet veren posta ve kargo hizmetleri, turizm acenteleri, zincir mağazaların müşteri hizmetleri bölümleri, çeşitli abonelik işlemlerinin yapıldığı kuruluşlar ile belediye, vergi ve nüfus ile ilgili işlemler gibi hizmetlerin verildiği kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12’inci maddesi uyarınca kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak;

  • Banko/gişe/masa gibi bölümlerde yetkisi olmayan kişilerin yer almasını,
  • Aynı anda birbirlerine yakın konumda hizmet alanların birbirlerine ait kişisel verileri duymasını, görmesini, öğrenmesini veya ele geçirmesini engelleyecek nitelikte gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiğine karar vererek,

Bu ilke karına uymayanlar hakkında Kanunun 18’inci maddesi kapsamında idari para cezası işlem yapılacağına karar vermiştir.