Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçici İş İlişkisi Hizmeti Alan Şirketlerin Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Yazarlar: BURCU ÖZER, MELİH BAHTİYAR, BATUHAN DOĞAN
Geçici İş İlişkisi Hizmeti Alan Şirketlerin Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

Geçici iş ilişkisi hizmeti veren şirketlerden hizmet alan şirketlerin yetki belgesi sorgulama yükümlülüğü hakkında hazırladığımız bilgi notunu okumanıza sunarız.

Geçici iş ilişkisi, ancak özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilmektedir. Geçici iş ilişkisinin kurulması için; özel istihdam bürosundan destek almak isteyen şirketlerin bazı yükümlülükleri mevcuttur.

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 20/b maddesi:

…Kurumdan izin almamasına veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilere elli bin Türk lirası, fiilin tekrarı hâlinde yüz bin Türk lirası, bu kapsamda hizmet alan işverenlere yirmi bin Türk lirası…

Hükmünü havidir. Görüleceği üzere, yetkisi olmayan geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek veya tüzel kişiden hizmet alınması durumunda; hizmet verenin yetki belgesi yok ise hizmet alana da idari para cezası uygulanmaktadır. Bu hüküm ile hizmet alana da geçici iş ilişkisi düzenleyenin yetki belgesini sorgulama yükümlülüğü getirilmiştir.

İdari para cezasına hükmedilmemesi için geçici iş ilişkisi hizmeti almak isteyen şirketlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı’nca tanzim edilecek olan rapor ile geçici iş ilişkisi yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiliklerden geçici iş ilişkisi hizmeti alması gerekmektedir.

Bu kapsamda anlaşma sağlanmadan önce geçici iş ilişkisi sağlama hizmeti veren şirketten bu yetki belgesinin temin edilmesi veyahut da İŞKUR İlçe Müdürlüğü’nden yazılı olarak ilgili şirketin yetkisinin olup olmadığının sorulması önem arz etmektedir.

Aksi halde, geçici iş ilişkisi yetki belgesine sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiliklerden hizmet alan şirketler, 4094 Sayılı Türk İş Kurumu Kanunu’nun 20/b maddesini ihlal etmiş sayılacak ve idari para cezasına tabi tutulacaktır.

Sonuç

Sonuç olarak, geçici iş ilişkisi hizmeti veren şirketlerden hizmet alan şirketlerin yetki belgesi sorgulama yükümlülüğü, iş güvenliği ve çalışanların haklarını korumak adına büyük önem taşımaktadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, idari yaptırımlar ve hukuki sorunlarla karşılaşma riskini artırır.

Şirketler, geçici iş ilişkisi sağlayan şirketlerle anlaşma yapmadan önce yetki belgelerini sorgulamalı ve işbirliği sürecinde de bu belgelerin geçerliliğini takip etmelidir. Bu sayede, hem sektördeki kalite ve güvenilirlik düzeyi artacak, hem de çalışanlar ve işverenler arasındaki hukuki ilişkiler daha sağlam temellere oturtulacaktır. Bu nedenle, şirketlerin bu yükümlülüğü ciddiyetle ele alması ve gerekli düzenlemeleri yapması büyük önem arz etmektedir.


İlginizi Çekebilir: