| Okuma Süresi: 2 Dakika
|

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerine Dair Yönetmelik

NUJEN TUNCER ST. AV. SILA USTAOĞLU
Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerine Dair Yönetmelik

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerine Dair Yönetmelik Nedir? (Bilgi Notu)

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine göre verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 4 Eylül 2021 tarihinde 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin hazırlanmasında 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 12. Maddesine dayanılmıştır.

Teknik yöntemlerle takibin tanımı, yönetmeliğin 3. maddesinin “ş” bendinde yapılmıştır. Buna göre teknik yöntemlerle takip; kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının etkin uygulanması ile tedbirin ihlal edilip edilmediğinin, kanunun 12. maddesi hükmü çerçevesinde elektronik kelepçe, mağdur koruma ünitesi, GPS ünitesi gibi teknik araç ve yöntemler kullanılarak coğrafi bilgi sistemleri üzerinden denetlenmesi yöntemini ifade eder. Bu yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına bağlı, ilgili kuruluşların iş birliği ve koordinasyonunda yürütülür.

Yani bu iş ve işlemler uygulama ekibi ve ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) ile yürütülür. Teknik yöntemlerle takibat kararlarının gerekleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde kurulmuş olan izleme merkezinde yerine getirilmektedir. İzleme merkezi de yönetmeliğin 3. maddesinin “h” bendinde açıklanmıştır ve şiddet mağduru ve yükümlünün teknik araç ve yöntemlerle takibi, olası takibat kararı ihlallerinin engellenmesi ve tespiti amacıyla oluşturulan elektronik izleme merkezini ifade etmektedir.

Teknik yöntemlerle takip kararı; ŞÖNİM, kolluk, şiddet mağduru ya da Cumhuriyet Savcısı tarafından ivedilikle en yakın Aile Mahkemesi hakiminden talep edilir. Karar, ilgili tedbir kararlarıyla birlikte uygulanır ve şiddetin devam etmesi durumunda mahkemeden tedbir kararının uzatılması talep edilebilir. Takip süresinde yükümlünün, izleme personelinin kendisini uyarmasını gerektiren bir durum yaratması halinde ilk olarak uyarı prosedürü, uyarıya uyulmazsa da ihlal prosedürü uygulanır.

Yükümlü, izleme merkezi tarafından belirlenen tampon bölgeye girerse veya alıcı cihazı yanında taşımaz veya şarj etmezse veya elektronik kelepçeye ve alıcı cihaza zarar verecek müdahalelerde bulunursa ilk olarak uyarılır, ancak ihlale devam ederse ihlal prosedürü uygulanır. İzleme personeli, Acil Çağrı Hatları ve ilgili kolluk birimleriyle iletişime geçerek yükümlü ve şiddet mağdurunun koordinat bilgilerini paylaşır. Kolluk gerekli müdahaleyi yapar ve ilgili Cumhuriyet Savcısına ivedilikle bilgilendirme yapılır. Sonrasında ise tutanak düzenlenir ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 13. maddesi uyarınca gerekli işlemler yapılır.


Kaynaklar:

  • <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-13.htm>
  • <https://www.aile.gov.tr/ksgm/haberler/teknik-yontemlerle-takip-sistemlerinin-kullanilmasina-dair-yonetmelik-resmi-gazete-de-yayimlandi/>
  • <https://www.alanurayhan.av.tr/index.php/2021/09/06/6284-sayili-kanun-kapsaminda-teknik-yontemlerle-takip-sistemlerinin-kullanilmasina-dair-yonetmelik/>