ENGİN BERKAY UZUN

ENGİN BERKAY UZUN

Avukat


T: +90 850 333 86 60

M: info@mgc.com.tr

A: Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Astoria No:127 B Blok 5. Kat, 34394 Şişli/İstanbul


Engin Berkay UZUN Hakkında

Engin Berkay UZUN, MGC Legal’de Stajyer Avukatlığını tamamlamıştır. Çalışmaları ağırlıklı olarak; Ceza, İdare ve Vergi Hukuku üzerine odaklanmaktadır. Şu an MGC Legal Hukuk Bürosu’nun avukatlarından birisidir.

Engin Berkay UZUN, Maltepe Üniversitesi’ndeki Lisans eğitimi akabinde Marmara Üniversitesi nezdinde Hileli İflas Suçu üzerine hazırladığı tezi ile Kamu Hukuku Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Willem C. Vis Moot Court ve diğer üç yerel farazi mahkeme yarışmasına katıldı. Bu yerel farazi mahkeme yarışmalarında 3 ödül aldı (En İyi Yargıç, En İyi Üye, En İyi Avukat). Ayrıca, mezun olmadan önce 2 ay staj yaptı.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yaptı, farazi bir dava yarışmasında organizasyonel ve akademik görevler aldı.

EĞİTİM

  • Kamu Hukuku LL.M. (Tezli) – Marmara Üniversitesi,
  • LL.B. – Maltepe Üniversitesi,
  • Uluslararası İlişkiler (Tamamen İngilizce) – Anadolu Üniversitesi,
  • Dış Ticaret (Meslek Yüksekokulu) – Marmara Üniversitesi.

ÜYELİKLER

  • İstanbul Barosu (İB).

Sitemizde Yayımladığı Makaleler

Makale Adı
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu ve Cezası
Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu ve Cezası
Suçluların İadesi (Geri Verilmesi) Prosedürü
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu
Yabancıların Türkiye’de Suç İşlemesinde Uygulanacak Prosedürler
Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu
Türk Ceza Hukuku’nda Af
Beyaz Yaka Suçları Nelerdir?
Bilişimin Kullanılması Sureti ile Nitelikli Dolandırıcılık
Şirket Yöneticilerinin Ceza Hukuku Açısından Sorumlulukları
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Yer Alan Sahte Belge Düzenlenmesi Suçu Nedir?
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Nedir?
Deprem Sonrası Yıkılan Binalarda Müteahhidin Cezai Sorumluluğu Nedir?
Deprem Sonrasında Yaşanan Hırsızlık Olaylarının Cezai Boyutu
MASAK Uyum Süreci ve Yükümlülükler
Gizli Soruşturmacı Nedir?
Ceza Soruşturması Nedir?
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar (KYOK) Nedir?
Konaklama Vergisi Nedir?
Hayvan Öldürme, İşkence, Kötü Muamele Suçu ve Cezası Nedir?
Israrlı Takip Suçu ve Cezası (TCK m. 123/A)
Ceza Hukukunda Ekonomik Suçlar
17.10.2022 Tarihli T.C. Resmî Gazete’de Yayımlanan MASAK Tebliğine İlişkin Çalışma
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve İlgili Yaptırımlar
İzinsiz Çekiliş Yapan İnfluencerlara veya Fenomenlere Hapis Cezası Verilmesi
Orman Yangınına Neden Olma Suçu ve Cezası Nedir?
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
Cezayı Aleyhe Bozma Yasağı Nedir?
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Tarh İşlemine Karşı Dava Açılması Usulü ve Yürütmenin Durdurulması Hususu
Vergi Sorumlularının Dava Açma ve Düzeltme İsteme Yetkisi
Abonelik Sayaçlarında Mühür Bozma Suçu
İnsan Hakları Eylem Planı
Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesinde Hakkaniyet İndirimi
KURUMSAL E-POSTA HESAPLARINDAKİ YAZIŞMALARIN İŞVEREN TARAFINDAN İNCELENMESİ