| Okuma Süresi: < 1

VERGİ HUKUKU


Vergi anlaşmazlıkları ve anlaşmazlıkları çözme ekibimiz, soruşturma aşamasında müşteriye yardım etmekten başlayarak, birinci derece mahkemesinde ve yetkili temyiz mahkemelerinde, dostane bir çözüm için vergi makamları nezdinde sorunların çözülmesine ve karara bağlanmasına kadar, vergi tartışmalarının ve davalarının tüm aşamalarında geniş deneyime sahiptir.

Ayrıca, kurumsal müşterilere ve gerçek kişilere, işlerinin günlük işleyişi sırasında Türk Vergi Hukukunun her alanında tavsiyelerde bulunuyoruz ve şirket oluşumu ve tip değişikliği, hisse transferleri, ticari anlaşmalar, mevcut işletmelerin finansal yeniden yapılandırılması ve varlık yönetimi sırasında vergi planlaması hizmeti sağlıyoruz.