AHMET ÇAĞDAŞ KİZİR

AHMET ÇAĞDAŞ KİZİR

Avukat


T: +90 850 333 86 60

M: info@mgc.com.tr

A: Esentepe Mah., Büyükdere Cad., Astoria No:127 B Blok 5. Kat, 34394 Şişli/İstanbul


Ahmet Çağdaş KİZİR Hakkında

Ahmet Çağdaş KİZİR, ekibimize katılmadan önce yasal stajını MGC Legal Hukuk Bürosunda tamamlamış ve ardından İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat olarak çalışmayı sürdürmüştür.

Ahmet Çağdaş KİZİR, ağırlık olarak; Gayrimenkul Hukuku, Borçlar Hukuku, Kira Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku ve Miras Hukuku başta olmak üzere, hukukun çeşitli dallarında aktif bir rol alarak yer almış ve bu alanlar ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Dava takibi ve tahkim yargılaması başta olmak üzere, çeşitli konularda müvekkillere danışmanlık vermektedir.

Eğitim

  • İstanbul Üniversitesi – Hukuk Fakültesi (2017-2021),
  • İstanbul Üniversitesi – İktisat Fakültesi (2021).

Üyelikleri

  • İstanbul Barosu (İB).

Diller

  • Türkçe (Ana Dil),
  • İngilizce (Profesyonel Düzey).

Sitemizde Yayımladığı Makaleler

Makale Adı
Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır?
Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır?
E-Ticaret Şirketlerinin Vergi Yükümlülükleri Nelerdir?
Reklamlar ve Türkiye’de Reklam Hukuku
Oturma Hakkı (Sükna Hakkı) Nedir?
E-Ticaret Sitelerinde Kullanılan Çerezler ve Hukuki Gereklilikler
Türkiye’de Tüp Bebek Uygulamaları ve Yasal Mevzuatlar
Hatır Taşımacılığı Nedir?
HMK Uyarınca İlk İtirazlar
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu
TTK Kapsamındaki Özel Ortaklık İlişkileri
Yeni Yönetmelik Uyarınca Malpraktis Davaları
Kiraya Verenden Kaynaklı Tahliye Sebepleri
KVKK Kapsamında Çerezler
Taşınmazların Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Tescili
FIDIC Sözleşmesi Nedir?
Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlerin Satışı
Taksi Plakası Kirası
Bileşik Faiz Nedir?
Kira Sözleşmelerinde Kefilin Sorumluluğu Nedir?
Orman Vasıflı Arazi Sebebiyle Tapu İptal Tescil Davaları ve Orman Nedeniyle Kamulaştırmasız El Atma İşlemleri
Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
Apartman Duvarlarındaki Reklam Panosu
Ticari Defterlerin Delil Niteliği
İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Edilen Taşınmazın İhtiyaca Uygun Kullanılmadığının Tespiti
İkrarın Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Yeri
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında Keşif Nedir?
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Payların Satışı
Adi Ortaklığa Genel Bir Bakış