Okuma Süresi: 2 Dakika

ALACAK TAHSİLİ

Yazar: ÖZGÜN ÖNAL
Alacak Tahsili Nedir?

Alacak tahsili danışmanlığı nedir? Ticari hayatta gerçek ya da tüzel kişiler arasında ürün ve hizmet satımı ile kira ilişkisinden kaynaklı kambiyo senedine (çek senet, poliçe) veya faturaya konu alacaklar tahsil edilemeyebilir. Bu alacakların tahsili dava ya da icra takibine konu olabilir. Hukuki çarelere konu edilen bu alacakların tahsili ise, borçludan kaynaklı veyahut takip usulündeki süreci ağırlaştıran nedenlerle uzayabilmektedir. Bu sebeple takibe konu olan alacakların, alacak tahsili danışmanlığı kapsamında değerlendirilmesi önemlidir. Peki, alacak tahsili nedir? Alacak tahsili nasıl yapılır?

Alacak Tahsili Nedir?

Alacak tahsili, borçlu tarafından ödenmeyen alacağın; müzakere, arabuluculuk, dava ve cebri icra kanalı ile tahsil edilmesi süreçlerini ve prosedürlerini içeren geniş kapsamlı bir kavramdır. Alacakların tahsili, hukuki çarelere başvurmadan önce müzakere ve uzlaşma sonucu yapılandırmalar mümkündür.

Bu yolla tahsili mümkün olmayan alacakların tahsiliyse; yasal yollardan ancak icra müdürlükleri kanalıyla alacaklının kendisi veya vekaletle görevlendireceği avukatı aracılığıyla başlatılacak icra takibiyle mümkündür.

Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?

Alacak tahsili, öncelikle borçluyu temerrüde düşürmek için ihtarname gönderilebilir. İhtar sonucu verilen sürede borçlunun ödeme yapmaması üzerine icra takibi başlatılır. Alacağın tahsili için hukuki çarelere başvurmadan önce;

 • Borç ve borçlu hakkında alacaklının verdiği bilgi yanında açık kaynaklardan araştırma yapılır.
 • Borçludan müzakereyle tahsili mümkün değilse icra takibiyle tahsiline gidilir.
 • Başlatılan icra takibinde borçluya PTT aracılığıyla veyahut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden tebligat gerçekleştirilir.
 • İcra takibine itiraz gelmesi halinde itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması davasıyla yapılan itirazın iptal/kaldırılarak icra takibinin kesinleşmesi sağlanır.
 • Kesinleşen icra takibi üzerine borçlu ödeme yapmaz ise menkul ve gayrimenkul varlıkların haczi ve satışı sürecine geçilir.
 • Borçlunun muvazaalı devirleri var ise bu devirlerin iptali istenir.

Alacak Tahsili İçin Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Alacak tahsili danışmanlık kapsamında verilen hizmetler şunlardır;

 • Alacağın mahkeme veya icra öncesi tahsili yollarının araştırılması,
 • Alacaklıyla borçlu arasında uzlaşma yollarının araştırılması veya anlaşmazlıkların çözülmesi,
 • Alacakların mahkeme öncesi tahsili,
 • İcra takibine giren alacakların evraklarının hazırlanması,
 • İcra takibindeki alacakların prosedürlerinin takip edilmesi,
 • Alacakların mahkeme yoluyla tahsil edilmesi,
 • Alacaklının taleplerine göre hukuki destek sağlanması,
 • Alacak davasının analiz edilerek yol haritası çıkarılması,
 • Mahkeme öncesi, mahkeme sırasında ve mahkeme sonrası anlaşmazlıkların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması,
 • Alacak tahsilinin kanunlar veya mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi.

MGC Legal Alacak Tahsili Hizmetleri Nelerdir?

MGC Legal, alacakların tahsili konusunda dinamik bir ekiple hizmet verir. Müvekkillerine, vadesi gelmiş alacakları en kısa sürede tahsil etmek üzere alanında uzman avukatlarla destek sağlar. Bu hizmetlerde her türlü teknolojik olanaklardan faydalanılmaktadır.

Ticari istihbarat, ekonomik sınırlar ve güncel hukuki kararlar çerçevesinde sağlanan alacak tahsili avukatlık hizmetinde sonuç odaklı bir süreç işletilmektedir. Alacak tahsili için strateji geliştirilmesi, arabuluculuk ve alacak talebi çalışmaları, mahkeme ve icra işlemleri gibi süreçlerde alacaklılara ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda destek sağlanmaktadır.