Okuma Süresi: 7 Dakika

Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezinde Çözüm Odaklı Hukuki Danışmanlık

Kamu Hukuku Hizmetleri

MGC Legal olarak, Kamu Hukuku alanındaki üç temel disiplinde – Ceza Hukuku, Vergi Hukuku ve İdare Hukuku – müvekkillerimize özel ve kapsamlı hizmetler sunmaktayız.

 • Ceza Hukuku: Her müvekkilin benzersiz taleplerine duyarlı ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlarımızla, Ceza Hukuku alanında sektör liderleri arasındayız. Sonuç odaklı ve proaktif bir tutumla, müvekkillerimizin süreçlerini yakından takip eder, mahkeme ve duruşma aşamalarında bizzat destek sağlar ve multidisipliner yaklaşım sunan ekibimizle kompleks hukuki konulara çözümler üretiriz.
 • Vergi Hukuku: Vergi yapılandırmalarından idari görüşmelere, beyanname hazırlık süreçlerinden vergi başvurularının yürütülmesine kadar her aşamada müvekkillerimizin yanındayız. Sonuç odaklı yaklaşımımız ve riskleri minimize eden çalışmalarımızla süreçleri etkin ve verimli bir şekilde yönetmeyi hedeflemekteyiz.
 • İdare Hukuku: Müvekkillerimizin İdare Hukuku ile ilgili sorunlarına en uygun hukuki çözümleri sunarken, idari işlemler sonucunda oluşabilecek zararların tazminine ve idari süreçlerin yönetilmesine öncülük ediyoruz. Müvekkillerimizin menfaatlerini koruyacak şekilde hızlı ve etkili hukuki hizmetler sunmaktayız.

Bu üç disiplinde de müvekkillerimizin yanında durarak; önleyici danışmanlık, hukuki süreçlerinin yönetilmesi ve olası risklerin ortadan kaldırılması için tam kapsamlı 360 derece hukuki destek sunuyoruz. Şimdi aşağıda bu hizmetlerimizi biraz daha detaylı inceleyelim.


MGC Legal Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi

MGC Legal Hukuk Bürosu (“MGC Legal”), hukuki meseleleri tüm boyutlarıyla ve sonuç odaklı bir bakış açısı ile ele alan, kurumsal bir hizmet anlayışına sahip, İstanbul merkezli, seçkin ve küresel çapta hizmet veren bir hukuk bürosu ve ABD’li danışmanlık devi Andersen Global’in Türkiye’deki tek iş ortağıdır.

MGC Legal, verdiği hizmetlerin seçkin ve en üst kalitede olmasını gözeten ve farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış tecrübeli ekibinin yanı sıra, Dünya’nın önde gelen uzman akademisyen ve profesyonellerinden oluşan geniş bir danışman kadrosuyla da çalışır ve müvekkillerinin güncel ve doğru bilgiye erişebilmesini hedefler

MGC Legal’de müvekkillerimize belirli bir hukuk alanında danışmanlık yapan her bir avukat ekibini, “yetkinlik merkezi” olarak tanımlamaktayız. Bu doğrultuda, her bir yetkinlik merkezi, kendisini ilgilendiren yasal konular hakkında eşsiz niteliklere ve deneyimlere sahiptir.

Her bir yetkinlik merkezi, en yetkin ekip üyelerinden ve ilgili ekip üyelerinin tüm çalışmalarını başarılı bir şekilde yönetilmesinden sorumlu olan kıdemli bir avukat tarafından yönetilmektedir (Lead). Bu şekilde, MGC Legal’in her bir müvekkili, kendi alanlarında uzman olan avukatlar tarafından yönetilen mükemmel hukuki hizmetlerin sunumundan faydalanır.

MGC Legal’in Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi’nin Tanıtımı ve Hizmetleri

MGC Legal’in Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi’nde, her bir müvekkil talebine özenle yaklaşır ve müvekkillerimizle birlikte çalışarak en iyi hukuki çözümleri üretiriz. MGC Legal İdare Hukuku Yetkinlik Merkezi’nde riskleri ortadan kaldırmak için iş birliği içinde çalışan ve proaktif bir tutum sergileyen anlayışımız bir kurum kültürü haline gelmiş; müvekkillerimiz ve sürece dahil olan tüm taraflarca büyük beğeni toplamaktadır.

Bu nedenle de, İdare, Vergi ve Ceza gibi ana hukuk alanlarında hizmet veren MGC Legal Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi, bu alanlarda saygın ve Dünya çapında tanınmış farklı sektörlerdeki kurumsal şirketler tarafından tercih edilen çözüm ortağı rolünü etkin bir şekilde yürütmektedir.

İdare Hukuku

MGC Legal’in Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi, müvekkilin İdare Hukuku’yla ilgili soru ve sorunlarına menfaatine en uygun hukuki çözümü sağlamak amacıyla bu alandaki yetkin çözüm ortaklarıyla yakın destek verir. İdare Hukuku alanındaki süreçlerin müvekkilleri için en kısa ve efektif şekilde yürütülmesini sağlamayı amaç edinmiştir.

Müvekkillerimiz, idarenin kendileri aleyhine gerçekleştirdiği bir işlemle karşılaşmış ve hatta bu işlem nedeniyle zarar görmüş olabilir. Yetkinlik merkezimiz tarafından, bu gibi durumların giderilmesi ve doğan zararların tazmini için elverişli ve duruma uygun yasal yolların başlatılması için hukuki başvurular yapılarak ilgili süreç baştan sona takip edilmektedir.

Bunun yanı sıra, gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetleri sırasında idare tarafından kesilen idari para cezalarıyla karşılaşabilmektedir. MGC Legal gerek idari işlemin başlatılması gerek idarenin yaptığı işlemlerin iptali için başvuru veya dava açılması noktasında 360 derece kapsamlı hukuki hizmet vermektedir.

Bu bağlamda, İdare Hukuku kapsamında müvekkillerin karşılaşabileceği;

 • İdari makamdan izin alınması gerekliliği,
 • İdari makamın aldığı bir karar nedeniyle zarara uğrama tehlikesi,
 • İdari makamın gerçekleştirdiği bir işlem nedeniyle zarar görülmesi,
 • Haksız kesilen bir idari para cezası,
 • Taşınmazları nedeniyle belediyeler tarafından ecrimisil istenmesi,
 • İş yeri çalışma ruhsatı alınması gerekliliği,
 • Devlet hastanesinde sağlık çalışanının hatalı tıbbi müdahalede bulunması,
 • Hukuka aykırı imar planı ve değişikleri,
 • Hukuka aykırı rezerv alan ilanları,
 • Riskli yapıların tespiti ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Gibi durumlarda hızlı ve efektif hukuki çözümler yaratılabilmektedir.

İdare Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunlardır:

 • İdare ile Görüşmeler Yapılması: Müvekkillerimizin idareden ruhsat almak
  veya bir proje sunmak gibi talepleri için ilgili idari makamla görüşmeler yapması gerektiğinde bu görüşmenin müvekkile eşlik edilerek gerçekleştirilmesi.
 • İdareye Başvuru: Bir idari işlemin düzeltilmesinin veyahut iptalinin söz
  konusu olduğu durumlarda dava açılması süreci öncesinde idari makama yazılı olarak başvurularak taleplerimizin gerçekleştirilmesi.
 • Tam Yargı Davası İkame Edilmesi: İdarenin yaptığı birtakım işlemler nedeniyle gerçek veya tüzel kişilerin zararı doğabilmektedir. Bu idari eylem ve işlemler dolayısıyla hakları ihlal edilmiş kişiler idareye karşı Tam Yargı Davası açarak zararlarının tazminini talep edebilmektedirler. Bu şekilde, duruşmalı veya duruşmasız yapılacak yargılamaların baştan sona yürütülmesi MGC Legal Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi’nin uzmanlık alanlarındandır.
 • İptal Davası İkame Edilmesi: Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin her
  aşamasında bir idari işlemle karşılaşmaktadır. Günümüzde devlet, şahıslar ve şirketlerin bütün eylemlerini düzenleyici işlemler yapabilmektedir. Bu işlemler de zaman zaman kişilerin çıkarları ile ters düşmekte, menfaatlerine zarar vermektedir. Bu durumlarda yapılan veya yapılmasında ihmal gösterilen işlemlere karşı idareye başvurulması ve idare mahkemesinde dava açılması gereklilik arz etmektedir. MGC Legal Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi, İdare Hukuku alanında uzman ve tecrübeli ekibiyle müvekkillerinin idari işlemin iptali amacıyla ilgili idareye başvuru ve dava ikame edilmesi ile bu tür davaların tüm safhalarında hukuki destek vermektedir.
 • İdari Para Cezasının İptali Talebi: İdare tarafından Müvekkillerimize bazı yasal düzenlemelerin ihlali nedeniyle idari para cezaları kesilebilmektedir. Bu durumda MGC Legal Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi’miz tarafından hem bu para cezasının hem de bu para cezasının dayanağı olan işlemlerin iptali için dava ikame edilebilmektedir.
 • Yürütmenin Durdurulması Talepleri: Bir idari başvurunun yapılması veya idare davası açılması, kamu otoritesinin iptali istenen işlemini durdurmasını sağlamayacaktır. İdarenin en azından bu dava sonuçlanana kadar işlemlerine devam edememesi için mahkemenin yürütmenin durdurulmasına karar vermesi gerekmektedir. MGC Legal Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi’mizce de davaların ikame edilmesi ile birlikte yürütmenin durdurulması talep edilerek ve bu talebimizin sonucu etkin ve yakın takip edilerek müvekkillerimizin zarar görmesi engellenmeye çalışılmaktadır.
 • Mevzuata Uyum Desteği: Müvekkillerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun ve genel hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenebilmesi için müvekkillere kapsamlı hukuki destek verilmektedir.

Vergi Hukuku

MGC Legal’in Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi, Vergi Hukuku alanında müvekkillerine özel hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerin vergi yapılandırmaları ve idarelerle görüşmeleri sırasında kapsamlı danışmanlık vererek ve beyanname hazırlama sürecinden, vergi başvurularını yürütmeye kadar her adımda yanlarında yer almaktadır. Sonuç odaklı yaklaşım ve riskleri minimize eden proaktif çalışmalarıyla saygın bir çözüm ortağı olarak anılan MGC Legal, süreçleri mümkün olan en kısa ve etkin biçimde yönetmeyi amaçlamaktadır.

Buna ek olarak, MGC Legal vergi/ceza ihbarnameleri ve ödeme emirlerine karşı hukuki süreçlerde müvekkillerine titizlikle yardımcı olmakta, vergi komisyon kararlarına itiraz prosedürlerini yürütmekte ve vergi incelemeleri öncesinde ve sırasında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Vergi idaresinin eylemlerine karşı yapılan başvurularda ve davaların açılmasında da hukuki destek sağlamaktadırlar, bu sayede hem gerçek hem de tüzel kişilere vergi hukuku konusunda kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Vergi Hukuku kapsamında Müvekkillerin karşılaşabileceği;

 • Beyanname düzenlenmesi sırasında ihtirazi kayıt verilmesi,
 • Vergi takdir komisyon kararlarına karşı itiraz,
 • Haksız olarak kesilen vergi ve vergiye bağlı alacaklar bağlamında vergi/ceza ihbarnamesi veya ödeme emirlerinin iptali için dava açılması,
 • Haksız kesilen bir vergi ziyaı cezasının iptali,
 • Vergi iadesi alınabilmesi için idari başvuru ve dava süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müvekkillerin düzeltme başvurusu işlemlerinin yürütülmesi ya da bu konuda danışmanlık verilmesi,

Gibi durumlarda yetkinlik merkezimizce hızlı ve efektif çözümler yaratılabilmekteyiz.

Müvekkillerimizin eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen veya mağdur olduğu, yukarıda örnekleri verilen durumlarda hukuki destek sağlanmaktayız.

 • Beyanname Süreçlerinde Danışmanlık: Müvekkillerimizin beyanname hazırlama süreçlerinin güncel mevzuata ve hukukun genel ilkelerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi veya dava açılması gereken durumlarda ihtirazi kayıt belirtilmesi için danışmanlık verilmektedir.
 • Vergi İdareleri ile Görüşmeler Yapılması: Tahakkuk eden hatalı verginin düzeltilmesi veya yapılandırma işlemleri için vergi idareleri ile görüşme yapılması gerektiğinde bu görüşmenin müvekkile eşlik edilerek yapılması.
 • İdareye Başvuru: İade-mahsup ya da düzeltme işlemlerinin yapılması gibi müvekkillerimizin vergi idaresinden bir talebi olduğu veya bir işlemin düzeltilmesini veya kaldırılmasını istedikleri durumlarda dava açılması süreci öncesinde idari makama yazılı olarak başvurularak taleplerimizin gerçekleştirilmesi istenebilmektedir.
 • Tam Yargı Davası İkame Edilmesi: Vergi idarelerinin yaptığı işlemler ile bireylerin veya şirketlerin birtakım zararları doğabilmektedir. Bu idari eylem ve işlemler dolayısıyla hakları ihlal edilmiş kişiler idareye karşı Tam Yargı Davası açarak zararlarını tazmin edebilmektedirler. Bu şekilde, duruşmalı veya duruşmasız yapılacak yargılamalar da MGC Legal tarafından yürütülmektedir.
 • İptal Davası İkame Edilmesi: Müvekkillerin karşılaştıkları vergi idaresi işlemleri ile komisyon kararları ile bu işlemler neticesinde düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesi ve ödeme emirlerine karşı yürütülecek itiraz prosedürlerinin ve açılacak iptal davalarında müvekkillerine hukuki destek vermektedir.
 • Yürütmenin Durdurulması Talepleri: Bir düzeltme veya itiraz başvurusunun başvurunun yapılması veya iptal davası açılması, vergi idaresinin ilgili işlemini kendiliğinden durdurmayacak, birtakım vergi ya da vergiye bağlı alacağın tahsilini engellemeyecektir. İdarenin en azından bu dava sonuçlanana kadar işlemlerine devam edememesi veya tahsil işleminin yargılama sonrasına bırakılabilmesi için mahkemenin yürütmenin durdurulmasına karar vermesi gerekmektedir. Yetkinlik merkezimizce de davaların ikame edilmesi ile birlikte yürütmenin durdurulması talep edilerek ve bu talebimizin sonucu sıkı takip edilerek müvekkillerimizin zarar görmesi engellenmeye çalışılmaktadır.
 • Mevzuata Uyum Desteği: Müvekkilin muhasebesel işlemlerinin mevzuatın ve genel hukuk kuralları çerçevesinde düzenlenebilmesi için müvekkillere hukuki destek verilmektedir.

Ceza Hukuku

Başarılı bir süreç yönetiminin müvekkilin işi için taşıdığı önemin farkındayız. Ceza Hukuku kapsamında, her bir müvekkil talebine özenle yaklaşır ve müvekkillerimizle birlikte çalışarak en iyi hukuki çözümleri üretiriz. MGC Legal, sonuç odaklı kurumsal çalışmanın büyülü kombinasyonuna inanmaktadır. Riskleri ortadan kaldırmak için iş birliği içinde çalışan ve proaktif bir tutum sergileyen anlayışımız, müvekkillerimiz ve sürece dahil olan tüm taraflar tarafından büyük beğeni toplar. Bu nedenle, Ceza Hukuku alanında saygın ve dünya çapında tanınmış farklı sektörlerdeki kurumsal şirketler tarafından tercih edilen çözüm ortaklarıyız.

MGC Legal’in Kamu Hukuku Yetkinlik Merkezi, müvekkillerin Ceza Hukuku’yla ilgili süreçlerinde yakın destek verir. Müvekkillerin mahkemelerden yazılan müzekkerelere cevap verme süreçlerini inceler ve müvekkillerin ifade veya duruşmalara katılımının istendiği durumlarda kendilerine bizzat eşlik edilmesini sağlar.

Nitekim, yetkili makamlar ile ilişkilerin müvekkilin en az seviyede iş gücü sarfiyatı ile problemsiz şekilde işleyebilmesi, firma olarak kültürümüz ve bu yöndeki en büyük amacımızdır. Müvekkillerimizin Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve İcra & İflas Hukuku konularından kaynaklı Ceza Hukuku problemlerine multidisipliner anlayış ve yetkin ekibimiz sayesinde çözüm sağlayabilmekteyiz.

Ceza Hukuku kapsamında müvekkillerin karşılaşabileceği;

 • Çalışanların ticari sır veya müşteri sırrı gibi bilgi veya belgeleri ifşa etmesi,
 • Bir çalışanın şirket malvarlığını uhdesine geçirmesi,
 • Yetkili kurumların inceleme başlatması,
 • Kabahatler Hukuku’nu ilgilendiren bir idari para cezası uygulanması,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine ilişkin mevzuata uyum sağlanması süresince yaşanabilecek olumsuzluklar,
 • Mağazalarda yaşanabilecek hırsızlık olayları,
 • Müvekkilin online sistemlerine karşı yapılabilecek saldırılarla mücadele.

Gibi durumlarda yetkinlik merkezimizce hızlı ve efektif çözümler yaratılabilmektedir.

Müvekkillerimizin eylemi gerçekleştirdiği iddia edilen veya mağdur olduğu, yukarıda örnekleri verilen durumlarda kapsamlı hukuki destek sağlanmaktadır.

 • Yetkili Makamlarla Yazışma ve Görüşme: Müvekkillerimizin kamu kurumlarından gelebilecek bilgi ve belge taleplerine yönelik tarafımıza bilgi verilmesi sonrası derhal bu birimler ile görüşülerek işi devralmaktayız. Bunun akabinde de kamu kurumlarına müvekkilce sağlanacak bilgi ve belgelerin tarafımız gözetiminde iletilmesi sağlanmaktadır.
 • Suç Duyurusunda Bulunulması: Müvekkillerimize karşı bir suç işlenmesi halinde olay Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek suç faillerinin en kısa sürede tespit edilmesi için çalışılmaktadır.
 • Soruşturma Sürecinin Takibi: Suç duyurusunda bulunulması akabinde, Cumhuriyet Savcıları tarafından bir soruşturma süreci yürütülmekte ve bu süreç sonunda kamu davası açılması veya açılmaması yönünde yol alınmaktadır. Yetkinlik merkezimizce yapılan şikayetler, savcılık nezdinde düzenli olarak takip edilmekte ve yapılan şikayetlerin istenen şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Savunma Yapılması: Müvekkillerimiz aleyhine yapılan şikayetlere yönelik öncelikle karakol nezdinde müvekkillerimizin ifadeye katılımı organize edilmekte, müvekkillerin organize bir şekilde bu sürece katılımı sağlanmakta, ifade metinleri önceden hazırlanıp; müvekkilin en az zaman harcayacağı şekilde süreç yönetimi sağlanmaktadır. Bunun akabinde de savcılık ve mahkeme nezdinde müvekkilin savunması yapılmaktadır.
 • Koruma Tedbirlerinin Sağlanması veya Kaldırılması: Müvekkillere karşı işlenen suçlarda zararların tazmininin garantiye alınması için faillerin malvarlıkları üzerinde koruma tedbiri uygulatılması veya kaçmalarını önlemek için tedbir kararı verilmesi amacıyla önleyici taleplerde bulunabilmekteyiz. Müvekkiller aleyhine olası hükmedilen tedbirlerin kaldırılması yönünde ısrarlı başvurularda bulunabilmekteyiz.
 • İdari Para Cezası Sürecinin Yönetimi: Müvekkillerin icra ettiği işler nedeniyle mevzuata aykırılık söz konusu olduğu gerekçesi ile kamu kurumlarınca Cumhuriyet Savcılıklarına bildirim yapılabilmekte ve savcılık tarafından idari para cezalarına hükmedilebilmektedir. Yetkinlik merkezimizce kamu kurumlarının ön soruşturması ve savcılıkların soruşturması aşamaları sıkı bir şekilde takip edilebilmekte, belge taleplerinde aracı rolü oynanabilmekte ve olası ceza kararlarına yönelik itiraz süreci takip edilebilmektedir.
 • Şirket İçi Yolsuzluk Denetimi: Müvekkil şirketlerce şüpheli bulunan çalışan davranışları tarafımızca incelenebilmekte ve Ceza Hukuku anlamında bir karşılığının olup olmadığı yönünde müvekkillerimize görüş verilmekte, talep olması halinde de şikâyet ve dava süreci yürütülebilmektedir.
 • Mevzuata Uyum Desteği: Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gibi bazı kanunlar uyarınca birtakım şirketlere yükümlülükler getirilmiş, bu yükümlülüklere uyum sağlanmaması halinde cezai yaptırımlar düzenlenmiştir. Müvekkil şirketlerimizin bu yaptırımlarla karşılaşmaması için ofisimizce gerekli destek sağlanabilmektedir.