Okuma Süresi: 2 Dakika

Kapsamlı İş Hukuku Eğitimi: İş Kanunu ve Güncel Uygulamalar

İş Hukuku Eğitimi Hizmet Paketi

İş Hukuku eğitim paketimiz içeriğinde; 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan ana maddeler ve temel kurallar bulunmaktadır. İş Hukuku eğitimi hizmetimiz ile işçi ve işveren cephesi tarafından İş Kanunu’nun, güncel uygulamaların ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarının öğrenilmesi ve çalışma hayatında var olanların; İş Hukuku ile tanışmaları amaçlamaktadır.

Bu amaçla tarafımızca sunulan İş Hukuku eğitimi hizmetimiz kapsamında, işverenlerin, şirket yöneticilerinin, insan kaynaklarının, mavi yakalı ve beyaz yakalı çalışanların ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı eğitimler düzenlenmekte ve yine alt işveren-taşeron ilişkileri için özel eğitim içerikleri hazırlanmaktadır.

Eğitimimiz uygulamaya yönelik olup; katılımcıların kolaylıkla anlayabileceği, akıcı bir dilde ve görsellerle hazırlanmış bir eğitimdir.

İş Hukuku Eğitimi

İş Hukuku eğitim paketimizin içeriğinin genel başlıkları aşağıdaki gibi olup; yukarıda belirtildiği gibi katılımcıların ihtiyaçlarına göre her bir eğitim paketi ayrı ayrı düzenlenmektedir.

 • 4857 Sayılı İş Kanunu – Tanımlar
 • İş Yerinin veya Bir Bölümünün Devri
 • İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü
 • İş Sözleşmesinin Türleri
  • Sürelerine Göre İş Sözleşmesi Türleri (Belirsiz Süreli / Belirli Süreli)
  • Çalışma biçimlerine göre iş sözleşmesi türleri (tam süreli / kısmi süreli / çağrı üzerine çalışma / deneme süreli iş sözleşmesi)
  • Uzaktan Çalışma
 • Özlük Dosyası – Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar
 • İş Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri
  • Fesih Dışında Sona Erme Halleri
  • Fesih ile Sona Erme Halleri (Süreli Fesih / Süresiz Fesih)
  • Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması (yetersizlik ve performans nedeniyle fesih, işçinin davranışları nedeniyle fesih, işletmesel karar ile fesih)
  • Sözleşme Feshinde Usul (makul sürede kullanılması / feshin son çare olma ilkesi / işçiden savunma alınması / işçiye yazılı uyarı verilmesi)
  • Fesih Bildirimine İtiraz ve Usul
  • Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin sonuçları
  • Çalışma Koşullarında Değişiklik ve Buna Bağlı İş Sözleşmesinin Feshi
  • İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
  • İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
  • Tarafların Anlaşması ile Fesih
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabı
 • Mobbing
 • İbraname
 • İşçinin Ücreti
  • Ücretin Ödenmesi
  • Ücretin Korunması
  • Ücret Kesme Cezası
  • Ücret Hesap Pusulası
 • İşçinin İzin Hakları
 • İşçinin Çalışma Süreleri
  • Ara Dinlenmesi
  • Gece Çalışması
  • Fazla Çalışma
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma
  • Telafi Çalışması
  • Hafta Tatili Ücreti
  • Çalışma Süresinden Sayılan Haller
 • İş Kazası
  • İş Kazası Halinde Yapılması Gerekenler
 • İşverenin 6331 Sayılı Kanun Uyarınca Yükümlülükleri
  • Risk Değerlendirmesi
  • Acil Durum Hallerinde Müdahale
  • Sağlık Gözetimi
  • Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesi
  • Bildirimler
 • Alt İşverenlik Uygulamaları – Müteselsil Sorumluluk
 • Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması
  • Verileri İşlenen Çalışanın Hakları
  • Açık Rıza
  • Aydınlatma Yükümlülüğü
  • Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Sorumluluklar

İşveren açısından geniş yelpazede katkı sunan İş Hukuku eğitim hizmeti paketimiz ile katılımcılar; öncelikle işveren insan kaynakları süreçlerinin yürütümünde nasıl politikalar izlenmesi gerektiği, ileride dava sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önlenebilmesi için alınabilecek önlemler, bu kapsamda dava öncesi süreç yürütümünün ne kadar önemli olduğu ve İş Kanunu uygulamaları hakkında detaylıca bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitimin işçiler açısından en önemli katkısı ise işçilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmaları olacaktır.

Sonuç

Sonuç olarak, MGC Legal’in sunduğu İş Hukuku eğitimi hizmeti, İş Hukuku alanında bilgi ve becerilerinizi geliştirmeniz için mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim, İş Hukuku konularında derinlemesine bilgi sahibi olmanızı sağlar ve iş yerinde karşılaşabileceğiniz hukuki sorunları çözmenize yardımcı olur.

İş hukuku eğitimi hizmeti ile İş Hukuku konusunda güncel ve kapsamlı bilgiye sahip olabilir, iş yerinde hukuki riskleri en aza indirebilirsiniz. MGC Legal’in İş Hukuku eğitimi, İş Hukuku konularında bilgi ve becerilerinizi geliştirmeniz için en iyi seçeneklerden biridir.

İş Hukuku Eğitim Programımız Kimler İçin Uygundur?

İş Hukuku Departmanımız tarafından verilen kapsamlı İş Hukuku eğitimimiz; işverenler ve şirketler için uygundur.